SCP-4144

Najważniejszy posiłek dnia

ocena: +7+x

UWAGA: PONIŻSZY PLIK JEST SKLASYFIKOWANY ZGODNIE Z DYREKTYWĄ BLACKLOCK


WSZELKIE PRÓBY UZYSKANIA DOSTĘPU DO TEGO PLIKU BEZ WYRAŹNEJ AUTORYZACJI O5 ZOSTANĄ ZANOTOWANE I DOPROWADZĄ DO NATYCHMIASTOWYCH AKCJI DYSCYPLINARNYCH.


O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported