SCP-416
ocena: +2+x

Identyfikator podmiotu: SCP-416

Klasa podmiotu: Euclid

Specjalne Czynności Przechowawcze: Ze względu na swoją anomalną strukturę topograficzną i zagrożenie, jakie stwarza dla ludności cywilnej, istotnym jest, aby SCP-416 pozostał odseparowany od społeczeństwa. Chociaż prawdziwe granice SCP-416 nie zostały wyznaczone, dowództwo SCP we współpracy z rządem ████████ ograniczyło naziemny dostęp do obiektu i ustanowiło zamkniętą przestrzeń powietrzną w odległości pięciu (5) kilometrów od wstępnych granic zmierzonych przez zespół obserwacyjny.

Opis: SCP-416 to podłużny obszar leśny w █████████ █████████, położony po północnej części ████████, ██████ ███████. Mimo, że jego dokładne granice nie są znane (a może nawet ciągle się zmieniają) szacuje się, że centrum obszaru znajduje się na ██° ██ N, ██° ███ W. Manifestuje on niezwykłe anomalie przestrzenne, z których najważniejszą jest to, że po wejściu nie można go już opuścić pieszo; jedyny personel, któremu się to udało, został wydobyty przez lotniczą drużynę rozpoznania. Chociaż z powietrza SCP-416 wydaje się identyczny z otaczającymi go lasami iglastymi, zawiera on zadziwiająco różnoraką rzeszę roślinności; zauważone gatunki to między innymi jukka krótkolistna (Yucca brevifolia), Baobab Grandidiera (Adansonia grandidieri), Wolemia szlachetna (Wollemia nobilis) oraz Manchineel'e (Hippomane mancinella). Nie wyjaśniono jak te gatunki pojawiły się i rozmnożyły na tym terenie. Wszystkie obserwacje wykazują, że SCP-416 jest całkowicie pozbawiony zwierząt, grzybów lub owadów. Personel wewnątrz SCP-416 informuje, że teren jest cały czas pokryty mgłą, jednak przeczą temu obserwacje satelitarne.

Zapisy eksploracyjne: Dnia ██/██/████, miejscowi badacze geograficzni zgłosili nagłe aktywności sejsmiczne pochodzące z terenu określonego jako SCP-416. Fundacja została poinformowana po tym, jak analitycy zgłosili niepoprawne cechy topograficzne terenu. Personel klasy D został wyposażony w nadajniki GPS i został poinstruowany, aby przejść przez cały las; pomimo iż testerzy twierdzili, że utrzymują stałą prędkość, ich szybkość diametralnie się zmniejszyła w stosunku do tej poza obszarem SCP-416 i ulegała zmniejszeniu im głębiej wchodzili w las. Wdrożony personel nie był w stanie dotrzeć do centrum zdarzenia sejsmicznego. Testerzy nie zgłaszali, aby się cofali po własnych śladach; zdaje się, że SCP-416 może być nieskończony z perspektywy osób znajdujących się wewnątrz. Personel klasy D zmuszony do przebywania dłuższego czasu w SCP-416 rozwijał wiele zaburzeń psychicznych, począwszy od depresji i stanu pourazowego po katatonie, halucynacje i psychozę.

Analiza Topologiczna: Zespół fizyków wyznaczony do analizy anomalii topograficznych związanych z tym obiektem stwierdził, że jest to trójwymiarowe przecięcie sześciowartościowego kolektora Calabi-Yau z powierzchnią Ziemi. Obecnie trwają badania nad tym, jaka siła utrzymuje to przecięcie, choć spekulacje obfitują w teorie, że jest to związane z obiektem lub przedmiotami znajdującymi się w centrum SCP-416.

Dodatek 04-5: SCP-416 jest rozważany jako miejsce pobytu kilku ruchomych obiektów SCP klas Euclid i Bezpieczne, szczególnie [USUNIĘTO]

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported