SCP-4182
ocena: +6+x

UWAGA: Oglądasz poprzednią wersję (7.11.2015) tego dokumentu. Zawarte w nim informacje mogą być błędne lub przestarzałe. Prosimy skontaktować się z administratorem Twojego serwera (jdavis@scp.foundation.int) po więcej szczegółów.

2/4182 POZIOM 2/4182

ZASTRZEŻONE

classified-lv2.png

Identyfikator podmiotu: SCP-4182

Klasa podmiotu: Euclid


site5A.png

Zdjęcie 1.1: SCP-4182.


Specjalne Czynności Przechowawcze: Personel ma współpracować z JMSDF1 i innymi morskimi oraz aeronautycznymi służbami, by ustalić dziesięciokilometrową strefę zamkniętą wokół SCP-4182. Dostęp jest surowo wzbroniony.

Fundacyjny bot (I/O-SILVER) ma przeglądać serwery IntSCPFN w poszukiwaniu plików dotkniętych przez SCP-4182. Te pliki muszą zostać odizolowane i zgłoszone do obecnego administratora serwerów w celu przeglądu i sterylizacji. Personelowi należy przypominać, że nie ma Ośrodka 5.

blank.png

Invalid file/directory ('CAM-5.ogg')

Opis: SCP-4182 to 6,4-hektarowa (16-arowa) sztuczna wyspa zlokalizowana 75 kilometrów na południe od Ipponsugi, Japonia. Chociaż nie istnieją zapisy jego konstrukcji, jego konfiguracja sugeruje, że został wybudowany jako placówka do przechowywania odpadów, gdzieś we wczesnym XX wieku.

Fundacyjne dokumenty okresowo identyfikują SCP-4182 jako nieistniejący ośrodek ("Ośrodek 5"). Mechanizm stojący za tym nie został jeszcze poznany.

Wszystkie struktury na SCP-4182 zostały odnalezione zapieczętowane z użyciem wzmocnionych płyt akrylowych. Nie należy podejmować dalszych prób usunięcia tych płyt lub zbadania wnętrza struktur na SCP-4182.

Od czasu jego odkrycia w 2014, ilość przypadków SCP-4182 wzrasta dramatycznie.

404 Internal Server Error

Serwer napotkał niespodziewany błąd, który przeszkodził w wykonaniu żądania:

Traceback (most recent call last):
File "/SCP/4182/files/_display.py", line 551, in respond
table.open.body = self.handler()
File "/SCP/4182/files/_display.py", line 24, in __call__
return self.callable(*self.args, **self.kwargs)
File "error_classic.py", line 6 in index
raise FileNotFoundError(obj)
FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: 'CAM-5.ogg'

UWAGA: Ten dokument napotkał niespodziewany błąd. Kliknij tutaj, by odnowić poprzednią wersję, lub skontaktuj się z administratorem Twojego serwera (jdavis@scp.foundation.int) po więcej szczegółów.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported