SCP-423
ocena: +3+x

Identyfikator podmiotu: SCP-423

Klasa podmiotu: Bezpieczne

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-423 jest zabezpieczony w pokoju o wymiarach 5 x 5 metrów zawierającym trzy (3) biblioteczki o wymiarach 2 x 3 metry. Obok zlokalizowana jest spalarka. Cały personel wchodzący lub wychodzący z pokoju musi być przeszukany pod kątem materiałów pisanych. Wszelkie materiały pisane muszą zostać sprawdzone pod kątem jakichkolwiek śladów SCP-423 a potem, jeśli śladów nie ma, spalone.

W nocy SCP-423 ma pozostać w małym zwyczajnym dzienniku oznaczonym cyframi 423. Niepozostanie w tym dzienniku podczas wydzielonych okresów będzie skutkowało utraceniem materiałów do czytania, z wyłączeniem zaplanowanych eksperymentów.

Opis: SCP-423 nie posiada fizycznej formy. Wydaje się istnieć w całości w tekstowych opowiadaniach. Został odkryty w sklepie z używanymi książkami w ████████, Texas, dnia ██.██.19██ w kopii Tomka Sawyera. Książka została zakupiona przez Agenta ██████, który znalazł ją podczas rutynowych poszukiwań.

Agent ██████ przeniósł książkę do Sektora 28 tak, jak zostało mu powiedziane. Książka wydawała się całkowicie normalna z wyjątkiem zawarcia postaci nazwanej "Fred," która nie występowała w żadnej innej wersji historii. Jednakże, anomalna natura SCP-423 stała się jasna dopiero po pozostawieniu książki w pobliżu kopii Moby'ego Dicka.

SCP-423 jest w stanie wchodzić do tekstowych opowiadań, dodając się jako postać poboczną. Szczegóły postaci różnią się między opowiadaniami, ale zawsze nazywa się "Fred," lub podobnie i jej rola w historii jest zazwyczaj pomniejsza. Opisy wyglądu postaci są rzadkie, ale zazwyczaj wygląda jak ludzki mężczyzna średniego wzrostu i w średnim wieku. Jednakże może się to zmienić zależnie od natury opowiadania. Pojawiał się jako uczeń w opowiadaniach skoncentrowanych na dzieciach (w związku z tym prawdopodobnie miał odpowiedni wiek) lub nawet nie jako człowiek w historiach, gdzie ludzie nie występują wcale lub są rzadcy. Jego wygląd nie jest uważany za niecodzienny przez inne postacie.

SCP-423 jest w stanie z własnej woli przemieszczać się z jednego opowiadania do drugiego, jeśli tylko oba dzieła są w promieniu jednego (1) metra od siebie. Proces ten zajmuje do trzech minut, zależnie od długości nowego opowiadania. Całe opowiadanie zmienia się w jednej chwili, tekst na wszystkich stronach wydaje się ruszać. Okazjonalnie długość opowiadania się zmienia; w tych przypadkach wielkość tekstu zmniejsza się lub zwiększa, by zmieścić się w ilości stron książki. Jest w stanie wejść wyłącznie do fizycznych, tekstowych opowiadań. Nie może wejść do wersji elektronicznych, lub wywierać efektu na czysto obrazkowych opowiadaniach. Umieszczony w pobliżu powieści graficznej lub innej formy sztuki sekwencyjnej będzie zmieniał pola z tekstem i dymki dialogowe, ale nie obrazki. Podobnie, ilustracje w tekstowych opowiadaniach też się nie zmieniają, nawet jeśli już nie pasują do fabuły ze względu na efekty SCP-423.

Preferuje opowiadania fikcyjne. Jednakże może wejść do jakiegokolwiek opowiadania które ma litery, włączając anegdoty, biografie i notatki badawcze (Patrz Dodatek 423-1).

Może ponownie wejść do opowiadania, w którym już był. Jeśli tak zrobi nowe opowiadanie zazwyczaj różni się od ostatniego razu, gdy SCP-423 w nim był. Jednakże wykazywał preferencje w stosunku do opowiadań, do których jeszcze nie wchodził.

Pomimo usilnych starań badaczy, obecnie nie wiadomo jaki efekt na SCP-423 miałaby śmierć w opowiadaniu. SCP-423 wykazuje wysokie zrozumienie zasad narracyjnych i zazwyczaj może przewidzieć najlepszą odpowiedź w danej okoliczności, by uniknąć niebezpieczeństwa. Jednakże wykazywał on pomniejsze obrażenia. Wydają się one znikać, gdy wejdzie on do nowego opowiadania.

Można się porozumiewać z SCP-423 poprzez umieszczenie go w dzienniku. Odpowiada na zapisane w nim pytania, jego odpowiedzi pojawiają się pod nimi. Po przeniesieniu do innego opowiadania jego odpowiedzi znikają z dziennika.

Od czasu jego zabezpieczenia był w większości kooperatywny. Dotychczas prosił jedynie o więcej opowiadań. Wykazał preferencje w stosunku do opowiadań z dużą ilością postaci pobocznych, ponieważ ułatwia to mu wtopienie się i "oglądanie tego, co dobre." Zalecono, że gdy stanie się niekooperatywny zostanie ograniczony do dziennika do czasu aż nie będzie bardziej posłuszny w stosunku do próśb personelu.

Badacze chcący większej ilości informacji o SCP-423 powinni przeczytać Log Eksperymentów 423 A.

Dodatek 423-1: Badaczom przypomina się, że każdy fizyczny, pisany materiał może być potencjalnym środowiskiem dla 423 i że wszystkie notatki należy w związku z tym sporządzać elektronicznie. Jeśli z jakiegoś powodu trzeba sporządzić notatkę pisaną należy sprawdzić, czy nie ma dodatków od "Wizytującego Badacza Freda."

Dodatek 423-2: Zasugerowano użycie SCP-583 w celu zniszczenia SCP-423. Chociaż SCP nie jest obecnie przeznaczony do zniszczenia, zostało to odnotowane w razie, gdyby okoliczności się zmieniły.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported