SCP-4255
ocena: +2+x

Identyfikator: SCP-4255 Poziom 04/4255
Klasa podmiotu: Keter Ściśle Tajne

Specjalne Czynności Przechowawcze: Z powodu rozpowszechnionej wiedzy dotyczącej podstawowych zdolności anomalnych SCP-4255, nadano mu drugorzędną klasę niezabezpieczonej anomalii typu przełamującej zasłonę. W celu zatajenia kolejnych informacji na temat SCP-4255 stworzono Procedurę-Yule-02. Procedura-Yule-02 przeprowadzana jest w poniżej opisany sposób:

  • Każdego roku, 22 listopada o godzinie 12:00 czasu wschodniego, środki memetyczne zostaną wdrożone do wszelkich form mediów, w tym programów telewizyjnych, dzieł literackich, profili Fundacji na serwisach społecznościowych oraz różnorodnych form działalności artystycznej. Te środki memetyczne są tak zaprojektowane, aby implantować nieprawdziwe wspomnienia rodzicom lub opiekunom dzieci, które obchodzą święta Bożego Narodzenia. Do wspomnień tych należy kupowanie prezentów, które będą wręczone ich dzieciom przez SCP-4255 25 grudnia i podkładanie wspomnianych prezentów tej nocy przez SCP-4255. Wszelkie osoby, na które nie zadziałała wyżej wymieniona aplikacja memetyków, mają zostać zlokalizowane i poddane ręcznej aplikacji.
  • Od godziny 20:00 czasu wschodniego, 24 grudnia, dwa nieuzbrojone samoloty militarne mają zlokalizować, wytropić i śledzić wszystkie wersje czasowe SCP-4255 i notować wszelkie dostrzegalne zmiany w zachowaniach SCP-4255, zabójcza siła nie jest dopuszczalna przy interakcji z SCP-4255. Po zniknięciu każdej wersji SCP-4255, wszystkie działania Fundacji zostają przerwane.
  • Po godzinie 12:00 czasu wschodniego, 25 grudnia, portale społecznościowe mają być monitorowane pod kątem jakichkolwiek zdjęć lub innych powiązań z SCP-4255, a także zdjęć lub teorii spiskowych skoncentrowanych wokół Procedury-Yule-02. Wszelkie szkodliwe informacje zostaną zakwalifikowane jako fałszywe lub skasowane, a ich autorą zostaną podane środki amnezyjne klasy A. W wyjątkowych przypadkach, wszystkie osoby posiadające jakiekolwiek informacje wymienione powyżej zostaną poddane działaniu środków amnezyjnych klasy A, a wszelkie portale społecznościowe zostaną pozbawione jakichkolwiek informacji odnośnie SCP-4255 lub Procedury-Yule-02, jakie mogłyby się tam pojawić.

Podjęte mają zostać próby przeprowadzenia drugiego wywiadu z SCP-4255, gdyż SCP-4255 zdaje się dysponować cennymi informacjami na temat kontrolowanych anomalii czasowych oraz przyszłości ludzkości.

Opis: SCP-4255 to humanoid płci męskiej, wyglądającym na starszego mężczyznę, o wzroście 1,4 m i wadze ok. 150 kg. SCP-4255 zdaje się mieć 60-70 lat, aczkolwiek relacje o manifestacjach SCP-4255 datuje się na 400 r. n.e. SCP-4255 charakteryzuje się podobnym wyglądem do klasycznego stroju postaci "Świętego Mikołaja1", a także czerwono-złotymi, zdobionymi saniami, w których postać ta przebywa, oznaczonych jako SCP-4255-1. SCP-4255-1 potrafi latać za pośrednictwem bliżej nieokreślonych środków i może podróżować z prędkością ok. 100 km/h, podczas lotu SCP-4255 pozostanie wewnątrz SCP-4255-1, mimo że jest to z naukowego punktu widzenia niemożliwe. SCP-4255-1 jest ciągnięty przez osiem jelenio-podobnych stworzeń z przypominających te z gatunku Rangifer tarandus2, aczkolwiek skany w promieniach podczerwieni wskazują, że nie mają one żadnych sygnatur cieplnych i na razie nie wiadomo, czy są żywymi organizmami.

Manifestacje SCP-4255 mają miejsce regularnie o godzinie 20:00 czasu wschodniego, 24 grudnia każdego roku, kiedy to SCP-4255 ukazuje się na wysokości ok. 1 km nad powierzchnią Ziemi w SCP-4255-1. SCP-4255 i/lub SCP-4255-1 zdają się być zdolne do wytwarzania anomalii czasowych na niewielką skalę. Podczas swoich manifestacji, aż 294 wariantów SCP-4255 jest równocześnie aktywnych na całym świecie, z wieloma wersjami mającymi widoczne różnice w wizualizacji, które do tej pory nie wystąpiły w SCP-4255 z liniowego punktu widzenia. Manifestacje SCP-4255 mają zawsze zbliżony schemat wydarzeń po pierwszym wystąpieniu.

SCP-4255 ląduje najpierw na dachu lub w okolicy domostwa osoby (osób), które obchodzą święta Bożego Narodzenia, bez względu na ich religię, po czym wykorzystuje swe umiejętności czasoprzestrzenne, by dostać się do środka. SCP-4255 wytworzy wtedy wiele opakowanych prezentów i różnych zabawek, których liczba może się różnić w zależności od potrzeb dziecka. Warto również zwrócić uwagę na fakt, że SCP-4255 doskonale rozumie gusta i preferencje każdego ziemskiego dziecka, a rozdawane prezenty osiągają wskaźnik trafności 82,56% w stosunku do tego, co dzieci chciały otrzymać w prezencie w tamtym czasie.

Wszystkie odnotowane prezenty nie posiadały zdolności anomalnych, przy czym SCP-4255 unikał dawania prezentów, których dziecko pragnie, jeśli można by je zakwalifikować jako anomalie. SCP-4255 będzie powtarzać ten cykl do czasu, aż wszystkie obchodzące święta dzieci na tej planecie dostaną od niego co najmniej jeden prezent. Podejmowane próby podejścia do SCP-4255 lub SCP-4255-1 w celu schwytania którejkolwiek z anomalii zarówno na ziemi, jak i w powietrzu okazały się nieskuteczne, a SCP-4255 wykorzystując swoje zdolności przestrzenne unikał złapania.

Dodatek 4255-1: Przed manifestacją SCP-4255 w roku 2018, niektóre domy personelu Fundacji wyposażono w sprzęt do transmisji dźwięku, który wykorzystano do przeprowadzenia oficjalnego, bezpośredniego wywiadu z SCP-4255, pierwszy raz w historii.


Dodatek 4255-2: 4 września 2097 roku, po wynalezieniu możliwości replikowania i nadzorowania nieliniowych podróży w czasie, utworzono Departament Chronologii Fundacji. Po zauważeniu podobieństwa między opisaną przez SCP-4255 organizacją a nowo utworzonym departamentem, Stan Clane, osobnik pasujący do psychologicznego opisu SCP-4255 został wytropiony i osadzony w areszcie Fundacji. Jak się później okazało, Clane posiadał anomalię czasową pozwalającą mu na podróżowanie w czasie w trybie nieliniowym.

Aby zapobiec ewentualnemu Scenariuszowi Rekonfiguracji Rzeczywistości Klasy CK lub Scenariuszowi Paradoksalnego Załamania Czasu Klasy PT, Fundacja zamierza dać Claneowi pełną możliwość dokonywania czynów SCP-4255, łącznie z zarejestrowanym wyglądem SCP-4255. Duże sanie, skonstruowane na podstawie specyfikacji SCP-4255-1, zostały zbudowane przy wykorzystaniu kilku anomalii, które umożliwiły im kontrolowany lot, a także wyposażono sanie i Clanea w aparaturę do wywoływania anomalii czasowych na małą skalę. Z przodu sań znajduje się osiem żaroodpornych modeli przedstawiających nieistniejące już Rangifer tarandus, które przymocowano w taki sposób, aby sugerowały, że to właśnie one ciągnęły za sobą pojazd.

Prezenty mają być produkowane przez oddział BTKAI (Sztuczna Inteligencja Wiedzy Czasoprzestrzennej Beta), sztuczną inteligencję opracowaną przez Fundację, która wykorzystując anomalie czasowe potrafi uzyskać informacje z całej przestrzeni liniowej. Podczas gdy jednostka BTKAI posiada aktualnie informacje jedynie do 20██, to liczba ta zgodnie z oczekiwaniami będzie zmieniać się w wystarczająco stałym tempie, by Clane wypełniał swoje obowiązki. Wszelkie pozostałe dane kierowane do zespołu BTKAI są poufne. Obecnie nie jest wiadomo, kiedy Clane ukończy swoje zobowiązania wynikające z roli SCP-4255 Clane skończy swoje zobowiązanie jako SCP-4255 w Boże Narodzenie roku 21██.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported