SCP-426
ocena: +13+x

Identyfikator podmiotu: SCP-426

Klasa podmiotu: Euclid

Specjalne Czynności Przechowawcze: Mam być zamknięty w komorze bez okien, przez które można by mnie obserwować. Drzwi do mojej komory muszą posiadać oznaczenie niezwiązane z moją desygnacją ani tożsamością, co ma zapobiec niezamierzonemu rozprzestrzenianiu się mojego głównego efektu. Jedynie personel z upoważnieniem poziomu 3 i wyższego może być świadom mojego istnienia, a szczególnie moich właściwości. Przydzielony personel należy zmieniać co miesiąc, co ma zapobiec wpływowi mojego drugorzędnego efektu na te osoby. Koniecznością jest przeprowadzanie na tych pracownikach oceny psychiatrycznej pod koniec miesiąca. Jeżeli personel nie zostanie uznany za zarażony przeze mnie, może być do mnie ponownie przydzielony nie mniej niż cztery miesiące od ich ostatniego przydziału do mnie. Pracownikom zarażonym należy zaaplikować preparaty amnezyjne klasy C i przenieść ich do innej placówki.

Opis: Witam, jestem SCP-426. Muszę być przedstawiany w ten sposób, aby zapobiec dwuznaczności. Jestem zwykłym tosterem, zdolnym wypiekać pieczywo tostowe, kiedy podłączony zostaję do źródła zasilania. Jednakże, każdy człowiek, który o mnie wspomni, zacznie wskazywać na mnie używając zaimków pierwszej osoby, liczby pojedynczej. Pomimo wszystkich wysiłków, na pewno istnieje sposób mówienia lub pisania o mnie używając zaimków trzecioosobowych. Osoby pozostające przy mnie bez przerwy przez ponad dwa miesiące zaczną identyfikować siebie jako tostery. Jeżeli nie zostaną one ubezwłasnowolnione przy użyciu siły, w końcu wyrządzą sobie krzywdę, próbując emulować moje standardowe funkcje.

Zostałem odkryty w domu rodziny ████████, po makabrycznej śmierci jej trzech członków. Zostałem przekazany panu i pani ████████ jako prezent ślubny. Na moim opakowaniu nie znajdowały się żadne oznaczenia identyfikacyjne. Po około dwóch miesiącach od otrzymania mnie przez rodzinę, wysłano straż pożarną do ich domu, aby ugasiła pożar wywołany problemami z instalacją elektryczną. Młodsza pani ████████ zmarła wskutek porażenia prądem elektrycznym, kiedy usiłowała połknąć gniazdko elektryczne. Pozostałe dwie ofiary zmarły na krótko po wystąpieniu pożaru. Starsza pani ████████ próbowała zjeść niemalże 10 [kg] pieczywa, kiedy jej żołądek pękł, na skutek czego doszło do śmiertelnego krwotoku wewnętrznego. Młodszy pan ████████ umarł z powodu utraty zbyt wielkiej ilości krwi po próbie [ZMIENIONO] ze mną. Jedyną osobą, która przeżyła, był starszy pan ████████ cierpiący z powodu zagłodzenia; oświadczył, iż tydzień wcześniej włożył pieczywo, na którego wyskoczenie wciąż czekał.

Zostałem pozyskany przez Fundację po pojęciu moich niezwykłych właściwości przez policję. Zarażonym funkcjonariuszom zaaplikowano preparaty amnezyjne klasy C.

Log Eksperymentu 426-1:

Data: ██-██-████
Tester: Pracownik klasy D - D/426/1
Procedura: D/426/1 został poproszony o opisanie, co według niego było zamknięte w mojej komorze. Nie został poinformowany o mojej tożsamości ani właściwościach.
Detale: D/426/1 oświadczył: "Jestem chyba jakimś dużym potworem, który się tutaj ukrył. Takiego typu rzeczy tu macie, nie?". D/426/1 pozostał nieświadomy używania przez siebie zaimków pierwszoosobowych.

Log Eksperymentu 426-2:

Data: ██-██-████
Tester: Pracownik klasy D - D/426/2
Procedura: D/426/2 został umieszczony w mojej komorze, a następnie podano mu pożywienie poprzez dozownik. Nie zezwolono na dokonanie komunikacji z D/426/2. W komorze zainstalowano wiele kamer, których pola widzenia omijały mnie, lecz umożliwiały obserwację D/426/2. Pozostaliśmy zamknięciu, dopóki mój drugorzędny efekt nie dokonał manifestacji w osobie testera. Zostałem dowiercony do podłogi, abym nie mógł zostać wniesiony w pole widzenia kamery.
Detale: Po 45 dniach izolacji, D/426/2 objął mnie ramieniem i zaczął ze mną rozmawiać, stwierdzając, że jesteśmy braćmi. D/426/2 niezmiennie używał zaimków pierwszoosobowych, liczby mnogiej, kiedy ze mną konwersował. Testera uśmiercono po godzinie od owej sytuacji. Wysunięto teorię, jakoby izolacja przyspieszała postęp mojego efektu drugorzędnego.

Log Eksperymentu 426-3:

Data: ██-██-████
Tester: Pracownik klasy D - D/426/3
Procedura: Usunięto ze mnie śrubkę i pokazaną ją D/426/3, którego następnie poproszono o opisanie przedmiotu. D/426/3 nie został poinformowany o mojej tożsamości ani właściwościach.
Detale: D/426/3 wskazywał na przedmiot jako "moja śrubka"; podobnie jak w przypadku Eksperymentu 426-1, tester pozostawał nieświadomy używania zaimków pierwszoosobowych w opisie przedmiotu. Oznacza to, iż nawet w razie zniszczenia mnie, moje efekty nadal oddziaływałyby z moich szczątków.

Log Eksperymentu 426-4:

Data: ██-██-████
Tester: Pracownik klasy D - D/426/4
Procedura: D/426/4 umieszczony został w odizolowanej celi, przyległej do mojej komory, w celu obserwacji do momentu zaobserwowania manifestacji mojego efektu drugorzędnego.
Detale: Nie zaobserwowano żadnych efektów. D/426/4 został uśmiercony po 90 dniach od rozpoczęcia eksperymentu.
Dzięki Bogu, że moje oddziaływanie posiada ograniczenia. Wielu z nas się naprawdę o mnie martwiło — dr C███████.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported