SCP-431
ocena: +2+x

Identyfikator podmiotu: SCP-431

Klasa podmiotu: Euclid

Specjalne Czynności Przechowawcze Kopie zapasowe wszystkich dokumentów Fundacji należy przechowywać w Ośrodku ██. Wszelkie znalezione dokumenty i/lub zdjęcia SCP-431 muszą zostać umieszczone w bazie danych Ośrodka ██ i zastąpione kopiami zapasowymi. Biuro ██-25 należy sprawdzać codziennie pod kątem pojawienia nowych obiektów. Fundacyjne archiwa muszą być monitorowane pod kątem zmian czy pojawieniem się nowych dokumentów związanych z SCP-431.

Opis: SCP-431 jest desygnacją przypisaną Doktorowi Gideonowi, mężczyźnie, który zdaje się być byłym naukowcem Fundacji. Ze względu na warunki, w jakich istnieje jego osoba, niewiadomym jest czy Gideon to jego prawdziwe imię. Istnienie SCP-431 zostało po raz pierwszy odkryte podczas wydarzenia, które zdawało się być atakiem hakerskim na bazę danych Fundacji: w wielu dokumentach występował naukowiec nazywany "Doktor Gideon" który był zaangażowany badania nad kilkoma obiektami SCP. Jednakże sama dokumentacja po sprawdzeniu nie nosiła żadnych oznak włamania podczas modyfikacji.

Po tym incydencie odniesienia do Doktora Gideona pojawiły się w kolejnych ██ dokumentach. Za każdym razem modyfikowany plik nie nosił żadnych śladów edycji. Pojawiło się także kilka nowych dokumentów, z czego większość była dokumentacją obiektów, które nie są aktualnie w posiadaniu Fundacji, wliczając w to [USUNIĘTO], a także jeden przedmiot zweryfikowany jako [USUNIĘTO], który jest aktualnie w posiadaniu Marshall, Carter, and Dark Ltd.

Wiele z obiektów znaleziono w Biurze ██-25, które nie jest aktualnie zajmowane. Nie wiadomo kiedy owe przedmioty pojawiały się w biurze, gdyż było ono badane jedynie, gdy na plakietce na drzwiach widniał napis "Dr Gideon". Łącznie ██ dokumentów zostało pozyskanych z biura, wliczając w to fotografie, oznaczoną Dokument 431-██ przedstawiającą prawdopodobnie Dr Gideona razem z trzema (3) znanymi Fundacji pracownikami. Taśmy z kamer bezpieczeństwa datowane na ██/██/██ pokazują mężczyznę uznanego za Doktora Gideona rozmawiającego z wieloma naukowcami. Żaden z tych naukowców nigdy nie pracował z osobą o imieniu Gideon ani nie wykazuje śladów aplikacji środków amnezyjnych.

Nie istnieje żadna dokumentacja mówiąca o zatrudnieniu Doktora Gideona przez Fundacje, tak samo, jak o jego zwolnieniu, terminacji, lub odejściu. Jeden z dokumentów odzyskanych z Biura ██-25 zdaje się zawierać odciski jego palców, lecz nie pasują one do żadnej żyjącej osoby w bazie danych Fundacji, jak i krajowej. Nie istnieje żadna rządowa dokumentacja o osobie o nazwisku Gideon, pasująca do opisu z Dokumentu-431-██ wliczając w to narodziny, śmierć, spis ludności i informacje podatkowe.

Do dnia dzisiejszego ostatnia dokumentacja traktuje o przydziale Doktora Gideona do neutralizacji obiektu SCP; jednakże dokumentacja odnosi się do neutralizowanego aktualnie obiektu oznaczonego jako SCP-███, opisana desygnacja nie jest obecnie w użytku. Żadna dokumentacja nie opisywała jak dotąd SCP-███.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported