SCP-432 Ekspedycja 2
ocena: +1+x

SCP-432 Ekspedycja 2

Data: ██-██-████

Nadzorca ekspedycji: dr T. S████

Obiektem testowym (zwanym dalej testerką) jest D-6411, kobieta, 32 lata, przeciętej budowy ciała. Biografia testerki zawiera przypadek usiłowania morderstwa. Testerka została wyposażona w standardowy ekwipunek i wysłana wewnątrz SCP-432. Kamera zostaje włączona i testerka wchodzi do SCP-432. Drzwi są przytrzymywane otwarte przez 3 kilogramowy ciężar postawiony przy nich, przy czym niedaleko znajduje się technik gotowy w każdej chwili usunąć ciężar i zamknąć drzwi po otrzymaniu stosownego polecenia.

Kamera rozpoczyna nagrywanie, ukazuje krótki korytarz zbudowany z tego samego zardzewiałego, skorodowanego metalu jak część zewnętrzna SCP-432. Światło z otwartych za testerką drzwi, w połączeniu z oświetleniem zapewnianym przez żarówki umieszczone w nieregularnych odstępach na ścianie korytarza, oświetla tunel na odległość około 20 metrów. Więcej świateł jest widocznych w dalszej części tunelu, jednak są bardzo przyciemnione. Kontrola nakazuje testerce uruchomienie latarki i wejście do struktury, testerka spełnia polecenie.

Przejście ciągnie się przez około 100 metrów, aż D-6411 dochodzi do skrzyżowania w kształcie litery T, z drogami prowadzącymi w lewo i prawo. Testerka pyta Kontroli w którą stronę pójść i zostaje wysłana w prawo. D-6411 oznacza trasę do wyjścia za pomocą kredy i porusza się wzdłuż tunelu przez 50 metrów, po czym dociera do skrzyżowania. Kontrola nakazuje testerce wybranie korytarza po lewej stronie, testerka oznacza wybraną drogę i wchodzi to wyznaczonej odnogi, która ciągnie się przez 47 metrów aż do następnego skrzyżowania. Kontrola zauważa pojawiające się zakłócenia zarówno w wideo i jak w audio, jednak na obecną chwilę zbyt słabe by się nimi przejmować.

Testerka zatrzymuje się, żeby napić się wody z butelki i oznaczyć trasę przed wybraniem -bez zgody Kontroli- tunelu po prawej stronie. Kontrola upomina D-6411, ale pozwala jej kontynuować. Tunel skręca w prawo o 90 stopni po 18 metrach, po czym biegnie w linii prostej przez około 73 metry.

Przed D-6411 pojawia się kolejne skrzyżowanie, ale testerka zamiera tuż przed nim i zgłasza, że słyszy przez ściany rytmiczny dźwięk uderzania. Kontrola podnosi wzmocnienie mikrofonu kamery i wychwytuje dźwięk. Trwa on przed 73 sekundy, po czym zamiera. Testerka ciągle pozostaje cicho nasłuchując, stara się oddychać delikatnie. Kontrola nakazuje jej oznaczenie ściany i wybranie drogi w lewo. Testerka nie porusza się i zadaje kilka pytań odnośnie natury SCP-432 i źródła dźwięku. Kontrola zdecydowanie powtarza polecenia i testerka kontynuuje marsz, wybierając, zgodnie z poleceniem, drogę w lewo.

Testerka przeszła prawie 150 metrów, kiedy to zatrzymała się i skierowała aparat na lewą ścianę tunelu. Stwierdziła, że wszystkie oprawy świetlne na tym odcinku zostały zniszczone; kawałki potłuczonych żarówek są widoczne na podłodze. Testerka kontynuuje marsz, zgłaszając wyczuwanie delikatnego, nieprzyjemnego zapachu. Zapytana o opis tego zapachu, D-6411 odpowiedziała "jak coś martwego".

Po kolejnych 24 metrach testerka dostrzega obiekt znajdujący się w tunelu przed nią i rusza w jego stronę. Jakość wideo zaczyna się teraz poważnie pogarszać. Kąt kamery zmienia się, jako że testerka klęka aby zbadać obiekt, Kontrola prosi ją aby wyjaśniła co znalazła. Testerka zgłasza, że obiekt to lewy sportowy but, potocznie znany jako adidas ████████. Kamera dokonuje zbliżenia na obiekt w czasie w którym testerka oświetla go latarką.

Obraz znowu zmienia kąt, gdy testerka nagle spogląda na podłogę tunelu i głośno przeklina. Podłoże pokryte jest dużą ilością zaschniętej brązowej substancji która pęka i rozłupuje się kiedy testerka porusza stopą. Smugi substancji widoczne są na ścianach. Testerka zaznacza, że najwyraźniej substancja jest źródłem zapachu i stwierdza że jest to zaschnięta krew. Kamera podąża za dużymi śladami substancji ciągnącymi się od kałuży dalej w głąb tunelu. Oddech testerki staje się niespokojny.
Kontrola nakazuje testerce zabranie buta i próbki substancji do analizy. Testerka wykonuje polecenie, jednakże cały czas narzeka na zapach i wyraża chęć opuszczenia SCP-432. Jej prośba zostaje odrzucona i Kontrola nakazuje kontynuowanie marszu.

Testerka porusza się dalej w tunel z wyraźnie mniejszą prędkością i staje się niespokojna. Obraz z kamery skacze gwałtownie gdy testerka zaczyna oglądać się za siebie w nierównych odstępach czasu. Sygnał wideo i audio staje się surowy i Kontrola prosi testerkę o zatrzymanie się na czas skonsultowania się z doktorem █████.

Dr █████ decyduje się na odwołanie testerki, która jest teraz bardzo spanikowana, informuje że słyszy kroki zza ściany po jej prawej stronie. Kontrola ponownie zwiększa wzmocnienie mikrofonu, ale zakłócenia nie pozwalają na potwierdzenie tych obserwacji. Dr █████ potwierdza zakończenie ekspedycji i Kontrola odwołuje testerkę, która zaczyna wracać do wyjścia ze zwiększoną szybkością.

Powrót testerki z SCP-432 jest spokojny, nie licząc zwiększania jej prędkości w miarę przybliżania się do wyjścia. Po opuszczeniu SCP-432, drzwi zostają zamknięte i zabezpieczone, a testerka zostaje wysłana do odprawy podsumowującej.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported