SCP-432 Ekspedycja 4
ocena: +1+x

SCP-432 Ekspedycja 4

Data: ██-██-████

Nadzorca ekspedycji: dr T. S████

Drużyna składa się z 3 członków: D-5891, mężczyzna, lat 27; D-8321, kobieta, lat 32; Asystent Techniczny K██████. Ekwipunek testerów w czasie tej ekspedycji różni się od standardowego wyposażenia, każdy z członków grupy posiada:

Jedną (1) ręczną latarkę z zasilaniem wystarczającym na trzy (3) godziny pracy, wraz z dodatkowymi bateriami przedłużającymi ten czas o kolejne sześć (6) godzin.
Jeden (1) zestaw słuchawkowy połączony z Kontrolą
Dwie (2) półlitrowe butelki wody
Dwa (2) wysokokaloryczne batony

Tester D-5891 dodatkowo posiada:
Dziesięć (10) lasek świecącej w ciemności kredy
Jeden (1) stalowy łom 250 [mm]

Testerka D-8321 dodatkowo posiada:
Jedną (1) montowaną naramiennie kamerę połączoną bezprzewodowo z Kontrolą

Asystent Techniczny K██████ dodatkowo posiada:
Jeden (1) niezmodyfikowany pistolet Beretta, kaliber 9 mm, z zapasem 20 pocisków
Jeden (1) palnik acetylenowo-tlenowy z pojemnikiem w formie plecaka

Na odprawie testerzy zostali poinstruowani, że ich zadaniem jest wejście do SCP-432, pokonanie krótkiego dystansu wgłąb korytarza i próba przecięcia ściany za pomocą palnika acetylenowo-tlenowego. Kamera zostaje włączona, drużyna wchodzi do SCP-432. Drzwi są przytrzymywane otwarte przez 3 kilogramowy ciężar postawiony przy nich, przy czym niedaleko znajduje się technik gotowy w każdej chwili usunąć ciężar i zamknąć drzwi po otrzymaniu stosownego polecenia.

Kamera rozpoczyna nagrywanie, ukazuje on drużynę w długim korytarzu zbudowanym z tego samego zardzewiałego, skorodowanego metalu jak część zewnętrzna SCP-432. Światło z latarek testerów oświetla tunel na odległość około 30 metrów.
Zespół wchodzi do struktury, D-5891 zaznacza postęp kredą co kilka metrów. Po kilku zakrętach, wybieranych losowo przez Kontrolę, drużyna dochodzi do skrzyżowania. Ze ściany w “północnym” przejściu wychodzą dwie stalowe rury. Kontrola prosi drużynę o ich zbadanie. K██████ kładzie na jednej dłoń i informuje, że w dotyku jest bardzo zimna i czuje jakby płynęła przez nią ciecz.
K██████ prosi po pozwolenie na przecięcie rury, ale Kontrola nie wyraża zgody. Zamiast tego nakazuje podążanie za rurami.

Drużyna rusza na północ od skrzyżowania, podążając za rurami przez prawie 300 metrów, po drodze skręcając kilka razy, aż do ślepego zaułka w którym rury wchodzą ponownie w ścianę.
Kontrola informuje zespół, że powinni odpalić palnik i przeciąć końcową ścianę w zaułku.

W tym momencie K██████ przesuwa się naprzód i przygotowuje palnik, D-5891 staje za nim z gotowym łomem, a D-8321 przesuwa się na tył, tak aby objąć dwójkę kamerą.
K██████ zaczyna przecinać ścianę, próbując wyciąć otwór wystarczająco duży, aby dało się przezeń przedostać. W momencie w którym zaczyna cięcie, D-8321 oznajmia, że wydaje jej się że słyszała za sobą hałas. Obraz obraca się, gdy spogląda za siebie, ukazując pusty korytarz. Kontrola prosi aby ustawiła się normalnie i nagrywała proces cięcia.
K██████ wykonał cięcie o długości około 1 metra, gdy D-8321 ponownie oznajmiła że słyszała coś poruszającego się blisko, po czym zaczęła się rozglądać. D-5891 i K██████ zdają się jej nie słyszeć ze względu na hałas wytwarzany przez palnik.

K██████ kończy pionowe cięcie i przystępuje do małego poziomego, które pozwoli D-5891 na użycie łomu do odgięcia fragmentu metalowej ściany. Kiedy D-5891 podchodzi do przodu i wsuwa łom w szczelinę, słychać głośny ryk, dochądzący najprawdopodobniej zza ściany.
D-8321 krzyczy i zaczyna się wycofywać, przecięta część ściany zostaje odgięta do wewnątrz korytarza, wypychana przez siłę po drugiej stronie.

W tym momencie odbierany obraz staje się chaotyczny ze względu na próbę ucieczki D-8321, kamera nie jest w stanie przetworzyć jej gwałtownych ruchów. Transmisja audio również jest nierzetelna ze względu na zakłócenia i krzyki zespołu.

Wydaje się, że duża miejscowa forma życia przechodzi przez otwór wycięty przez K██████ i atakuje drużynę. Słychać strzały, prawdopodobnie z broni K██████; jak również krzyki D-8321 i D-5891. Zapis audio zawiera również głośne porykiwania, które są obecnie niezidentyfikowane, ale przypuszczalnie należą do atakującego osobnika.

Pojedyncze klatki materiału wideo ujawniają, że [USUNIĘTO]

Testerce D-8321 udaje się wrócić do wejścia do SCP-432, jest ranna i w stanie skrajnej niewydolności psychicznej. Opuszcza SCP-432 i, zanim personel techniczny był w stanie ją powstrzymać, odciąga ciężar przytrzymujący drzwi i zamyka SCP-432. Kiedy drzwi ponownie zostają otwarte, środek podmiotu uległ zmianie i D-5891 oraz Asystent Techniczny K██████ zostają uznani za straconych w akcji.

Testerka D-8321 zostaje usunięta na odprawę podsumowującą, po której nastąpiła jej terminacja. W czasie odprawy odkryto duży pęk zwierzęcej sierści, który zaplątał się w uprząż wyposażenia D-8321. Włosie zostało usunięte do analizy.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported