SCP-4335
ocena: +20+x

UWAGA

Procedury przechowawcze są ciągle ulepszane zgodnie z aktualizacjami i zmianami oprogramowania, w którym znajduje się SCP-4335. Ma to zapobiec przełamaniu zabezpieczeń ze względu na możliwą, nagłą zmianę zasad, którymi rządzi się SCP-4335.

Ten plik zawiera również informacje o utajonych zagrożeniach poznawczych. Dostęp do tego pliku wymaga zgody od aktualnego Głównego Badacza. Zostaliście ostrzeżeni.

Główny Badacz Jason Yelsan


O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported