SCP-4342
ocena: +5+x
scpcube.jpg

SCP-4342

Identyfikator podmiotu: SCP-4342

Klasa podmiotu: Bezpieczne

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-4342 ma być przechowywany w bezpiecznej szafce przechowawczej w Ośrodku 22 Ośrodku 44. Wszelkie osoby chcące przeprowadzać testy na SCP-4342 mają wolną rękę.

Opis: SCP-4342 to kostka złożona z papieru z lekkim blaskiem emanującym z jej środka. Gdy jest wystawiony na czynniki zewnętrzne SCP-4342 może niesamowicie zmieniać kolor tego światła jak również okazjonalnie coś robić. Ze względu na cudowną naturę tych anomalnych właściwości SCP-4342 jest obecnie poddawany intensywnym testom.


Log Testów 4342-1:

Dla celów eksperymentalnych SCP-4342 został wystawiony na różnorakie czynniki, a każda odpowiedź była notowana.

Testujący Personel: Dr Marsleigh
Czynnik: Bycie dotkniętym przez Dr. Marsleigh.

Rezultaty: SCP-4342 staje się zielony.

Testujący Personel: Dr Marsleigh
Czynnik: Bycie pozostawionym w ciemnym pokoju.

Rezultaty: SCP-4342 staje się niebieski.

Testujący Personel: Dr Marsleigh
Czynnik: Bycie zamkniętym w małym pudełku.

Rezultaty: SCP-4342 staje się niebieski.

Fascynujące… - Dr Marsleigh

Testujący Personel: Dr Marsleigh
Czynnik: Bycie rzuconym o ścianę.

Rezultaty: SCP-4342 robi coś. Skutkuje to utraceniem ściany1.

Testujący Personel: Dr Marsleigh
Czynnik: Martwe ciało.

Rezultaty: SCP-4342 staje się czerwony.

Testujący Personel: Dr Marsleigh
Czynnik: Średnio wysmażony stek z polędwicy.

Rezultaty: SCP-4342 robi coś. Skutkuje to utraceniem Dr. Marsleigh2.

Mimo, że utrata Dr. Marsleigh jest niefortunna, postępy, które może nam zapewnić testowanie SCP-4342 sprawiają, że nie możemy po prostu zakończyć naszych badań. Testowanie musi trwać. - Dr Shaw


Testujący Personel: Dr Shaw
Czynnik: Bycie podpalonym.

Rezultaty: SCP-4342 staje się zielony.

Testujący Personel: Dr Shaw
Czynnik: Bycie oplutym.

Rezultaty: SCP-4342 staje się niebieski, a potem czerwony.

To kamień milowy w naszym zrozumieniu SCP-4342. - Dr Shaw

Testujący Personel: Dr Shaw
Czynnik: SCP-682

Rezultaty: SCP-4342 staje się niebieski. SCP-682 jest widocznie zmieszany.

Testujący Personel: Dr Shaw
Czynnik: Bycie porysowanym kredkami.

Rezultaty: SCP-4342 staje się czerwony.

Testujący Personel: Dr Shaw
Czynnik: Bycie porysowanym ołówkiem.

Rezultaty: SCP-4342 zmienia kolory pomiędzy czerwonym, zielonym i niebieskim przez dziesięć sekund.

Testujący Personel: Dr Shaw
Czynnik: Bycie porysowanym ołówkiem (druga próba).

Rezultaty: SCP-4342 staje się zielony.

Testujący Personel: Dr Shaw
Czynnik: Bycie porysowanym ołówkiem (trzecia próba).

Rezultaty: SCP-4342 robi coś. Ośrodek 22 jest utracony, podobnie co cały personel i wszystkie anomalie w Ośrodku3.

Ryzyko z testowania SCP-4342 jest znikome w porównaniu z pożytkami jakie niosą testy. Więcej testów. - Dyrektor Ośrodka Bir (Ośrodka 44)


Testujący Personel: Dyrektor Ośrodka Bir
Czynnik: Bycie postrzelonym przez personel ochrony.

Rezultaty: SCP-4342 robi coś. Cały obecny personel ochrony jest utracony.

Testujący Personel: Dyrektor Ośrodka Bir
Czynnik: Położony przed SCP-914.

Rezultaty: SCP-4342 staje się czerwony.

Testujący Personel: Dyrektor Ośrodka Bir
Czynnik: Mapa Zjednoczonego Królestwa z 1893.

Rezultaty: SCP-4342 staje się niebieski.

Testujący Personel: Dyrektor Ośrodka Bir
Czynnik: SCP-682

Rezultaty: SCP-4342 staje się zielony. SCP-682 jest znowu widocznie zmieszany testem.

Testujący Personel: Dyrektor Ośrodka Bir
Czynnik: Bycie polizanym przez Dyrektora Ośrodka Bira.

Rezultaty: SCP-4342 staje się niebieski.

Testujący Personel: Dyrektor Ośrodka Bir
Czynnik: Przeczytanie kołysanki.

Rezultaty: SCP-4342 staje się zielony.

Testujący Personel: Dyrektor Ośrodka Bir
Czynnik: Bycie dotkniętym przez Dyrektora Ośrodka Bira.

Rezultaty: SCP-4342 robi coś. Ośrodek 44 jest utracony, podobnie co duża ilość okolicznych osad i znaczne części miasta Meksyk. Z użyciem dokładnej kampanii dezinformacyjnej obwiniającej katastrofę naturalną i prototypowego systemu KALEIDOSCOPE scenariusz Zepsutej Maskarady klasy SK jest ledwo co uniknięty.

Procedury testów SCP-4342 są przesłane do Rady Nadzorczej po przeglądu.


Dodatek 4342-1 (Osąd O5):

Po dokładnym przejrzeniu procedur testowania odnoszących się do SCP-4342, jak również wyników tych testów, Rada Nadzorcza - po konsultacji z Bezpieczeństwem Wewnętrznym i Komitetem ds. Etyki - jednogłośnie nakazała poniższe działania względem wszystkich dalszych badań nad SCP-4342:

Wiecej testów! Więcej testów!

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported