SCP-435
ocena: +4+x

Identyfikator podmiotu: SCP-435

Klasa podmiotu: Keter

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-435-1 ma być przechowywany w bezpiecznym obiekcie magazynowym, który stale zapewnia SCP-435-1 oświetlenie o natężeniu co najmniej 1000 luksów. Oświetlenie musi być zapewnione przez redundantne lampy działające z co najmniej trzech równoległych i niezależnych źródeł zasilania, posiadających generator i zapasowe baterie. Codziennie należy przeprowadzać testy integralności systemu oświetleniowego. Ponadto dwie mobilne formacje operacyjne zdolne do przetransportowania SCP-435-1 pozostają w gotowości na wypadek wystąpienia Sytuacji Kryzysowej 435-XK-Alfa. Żadne inne specjalne czynności przechowawcze nie są wymagane do badania lub testowania SCP-435-1, ale badania i testy mogą być prowadzone na SCP-435-1 tylko za pisemną zgodą Rady O5.

Na poziomie gruntu, wokół SCP-435-2 ma być utrzymywana strefa ochronna o promieniu 50 km. W przestrzeni powietrznej otaczającej SCP-435-2 ma być utrzymywana strefa zakazu lotów o powierzchni 125 km. Co najmniej dwa samoloty Fundacji i jedna mobilna stacja naziemna mają przez cały czas monitorować rozmiar i położenie SCP-435-2. Jeśli monitoring wykryje jakikolwiek wzrost SCP-435-2 lub jakikolwiek ruch SCP-435-2 względem SCP-435-1 przez okres dłuższy niż 90 sekund, zespoły obserwacyjne zainicjują Sytuację Kryzysową 435-XK-Alfa. Żaden personel nie może zbliżyć się na odległość mniejszą niż 100 metrów od SCP-435-2, a służby porządkowe Fundacji są upoważnione do podjęcia wszelkich działań mających na celu zapobiegnięciu takiemu kontaktowi. Żadne badania ani testy na SCP-435-2 nie są dozwolone bez bezpośredniego polecenia Rady O5.

Opis: SCP-435-1 to meteoryt żelazny typu III o wadze około ██,███ kg, wykazujący znaczne zwietrzenie. Analiza spektroskopowa i chemiczna wskazuje na skład ponad 99% żelaza, które przy normalnej gęstości może stanowić jedynie ██% zmierzonej masy. Wiek jest nieokreślony, ale analiza wietrzenia sugeruje, że był on wystawiony na działanie atmosfery przez co najmniej ██,███ lat.

SCP-435-2 jest obiektem o nieregularnym kształcie, którego przybliżone wymiary wynoszą obecnie 15 m x 12 m x 48 m. SCP-435-2 wydaje się być nieco niewyraźny w spektrum widzialnym, ale zdjęcia komputerowe w różnych zakresach widma ukazały złożoną strukturę wykazującą potrójną symetrię wzdłuż osi podłużnej. Rozciągające się od osi długie, rurkowate struktury mają cechy zarówno organizmów biologicznych (w szczególności głowonogów z rzędu Teuthida), jak i matematycznych modeli fraktali wyższego rzędu. Struktury te wykazują pofałdowane ruchy, nawet gdy SCP-435-2 jest nieruchomy. SCP-435-2 nie wydaje się posiadać masy ani bezwładności i wydaje się być widoczny jedynie z powodu załamania przechodzącego przez niego światła, oraz z powodu [USUNIĘTO] powodującego promieniowanie Czerenkowa o różnej intensywności. Każdy obiekt fizyczny o masie, który wejdzie w kontakt z SCP-435-2 dozna natychmiastowej zmiany prędkości i kierunku oddalania się od SCP-435-2 bez żadnej utraty energii. Jest to najwyraźniej spowodowane odbiciem przez wymiar przestrzenny wyższego rzędu. Jeżeli dotknięta masa jest w fazie stałej, odbicie to spowoduje zmianę topologii, która może skutkować inwersją (odwróceniem na zewnątrz), odbiciem (odzwierciedleniem całości lub części struktury fizycznej) lub [USUNIĘTO] i wysokim poziomem promieniowania gamma.

Ze względu na te cechy, nie jest obecnie możliwe bezpośrednie wpłynięcie na SCP-435-2 za pomocą jakichkolwiek środków, którymi dysponuje Fundacja. Jednakże, może on zostać poruszony pośrednio poprzez poruszenie SCP-435-1. SCP-435-2 utrzymuje stałą pozycję względem SCP-435-1 tak długo, dopóki SCP-435-1 jest wystarczająco oświetlony. (Obecna pozycja SCP-435-2 znajduje się ███ km na północny zachód od SCP 435-1 na wektorze ██° nad horyzontem; około ████ m nad poziomem morza). Przesunięcia SCP-435-1 powodują, że SCP-435-2 porusza się proporcjonalnie, utrzymując stałą odległość i namiar.

Jeżeli SCP-435-1 przestanie być wystarczająco oświetlony przez okres czasu przekraczający 8,3 µs, zachowanie SCP-435-2 zmieni się. SCP-435-2 wejdzie w stan aktywny i rozpocznie losowe, nieregularne ruchy po orbicie wokół miejsca, w którym znajduje się SCP-435-1. Średnia odległość od SCP-435-1 wzrośnie, a pozorna objętość SCP-435-2 również się zwiększy. Tempo zwiększania się zarówno odległości, jak i rozmiaru wydaje się być geometrycznym postępem w czasie i nie zaobserwowano, aby którekolwiek z nich się zmniejszył. Zachowanie to ustanie, gdy SCP-435-1 zostanie ponownie wystarczająco oświetlony, w którym to momencie SCP-435-2 przestanie się poruszać w jakimkolwiek miejscu, w którym się znajduje i pozostanie tam nieruchomo w stosunku do SCP-435-1. Próg dla tego efektu obecnie wydaje się wynosić pomiędzy 500 a 650 luksów, i wydaje się, że próg ten może wzrosnąć o około ██% za każdym razem, gdy SCP-435-2 wejdzie w stan aktywny.

Z powodu interakcji SCP-435-2 z normalną materią, stan aktywny jest uważany za wyjątkowo niebezpieczny. Przejście przez duże ilości powietrza z prędkością przekraczającą 500 m/s dramatycznie zwiększa poziom promieniowania, a jeśli SCP-435-2 przekroczy wodę lub jakikolwiek masyw lądowy [USUNIĘTO]. Jakikolwiek aktywny stan trwający dłużej niż 90 sekund stanowi potencjalny Scenariusz Końca Świata Klasy XK i wymaga zainicjowania Sytuacji Kryzysowej 435-XK-Alfa.

Dodatek 1: Notatki dotyczące odkrycia SCP-435

Dodatek 2: Wywiad z jednym ze starszych mieszkańców wioski, ewakuowanych z █████ przez Korpus Inżynierów Armii Stanów Zjednoczonych w lutym 1953 r.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported