SCP-441
ocena: +1+x

Identyfikator podmiotu: SCP-441

Klasa podmiotu: Euclid

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-441 jest obecnie zabezpieczony na dedykowanym pastwisku, w Strefie Badań Biologicznych 32. Pole o wielkości 100 [m2] jest ogrodzone na całej długości i podzielone na dwie prostokątne połowy za pomocą betonowej ściany o wysokości 1 [m].

Raz na miesiąc grupa sześciu pracowników klasy D otrzymuje zadanie przeprowadzenia SCP-441 z jednej połowy pastwiska na drugą poprzez bramę w ścianie dzielącej pole. Połowa, na której obiekt przebywał wcześniej musi zostać dokładnie wyczyszczona. Pole musi zostać dokładnie zbadane pod kątem znalezienia instancji SCP-441-1, które należy wykopać wraz z korzeniami, a następnie spopielić. Miejsca, w których pasł się SCP-441 lub znaleziono instancje SCP-441-1, należy wypełnić świeżą darnią.

Pracownicy wchodzący w interakcje z SCP-441 na dystansie do dwudziestu metrów od obiektu nie mogą znajdować się przez dłuższy okres niż trzydzieści (30) minut. Pracownicy wykazujący problemy zdrowotne po wejściu w kontakt z SCP-441 muszą zostać zbadani przez zespół lekarski, a następnie przydzieleni do innego projektu.

Opis: SCP-441 to dojrzały baran, przedstawiciel owcy wielorogiej (owca Jacoba). Dłuższe przebywanie w pobliżu SCP-441 prowadzi do osłabienia systemu immunologicznego człowieka. Po około trzydziestu minutach od znalezienia się w pobliżu obiektu, testerzy klasy D wykazywali znaczny spadek ilościowy leukocytów. Co najmniej jednogodzinne wystawienie było przyczyną wystąpienia oznak silnego osłabienia układu immunologicznego u testerów. Wystawienie co najmniej półtoragodzinne prowadziło do osłabienia systemów immunologicznych testerów do poziomów często nieuleczalnych, prowadzących do śmierci wskutek wdania się obszernych infekcji.

Laboratoryjna analiza próbek tkanki SCP-441 doprowadziła do odkrycia lepkiej mieszaniny płynów śródmiąższowych i krwi; substancja była podobna do hemolimfy u stawonogów. Struktura komórkowa jest identyczna ze strukturą u ssaków, lecz brakuje w niej jąder i rozpoznawalnych materiałów genetycznych. Należy odnotować, iż SCP-441 przejawia obecnie zachowania agresywne względem pracowników ubranych w standardowe fartuchy laboratoryjne Fundacji.

Z miejsc, w których pasał się SCP-441, po kilku dniach zaczynają wyrastać SCP-441-1. SCP-441-1 przypomina zwyczajną trawę z pastwiska (gat. Poa, Festuca i Lolium), jednakże charakteryzuje ją czarna pigmentacja. SCP-441 zwykle nie obrasta większych połaci, acz odznacza się niewiele wyższą szybkością rozrostu w miejscach przyćmionych, wokół betonowej ściany przechowawczej.

Podobnie jak z próbkami tkanek SCP-441, analiza SCP-441-1 ujawniła strukturę komórkową otoczoną ścianą z celulozy, podobną do roślinnej, lecz również nieposiadającą jądra ani materiału genetycznego.

SCP-441 nie wykazuje większego zainteresowania ludźmi, lecz wchodzi w kontakt wzrokowy z każdym pracownikiem znajdującym się w jego pobliżu. Po jednym z comiesięcznych czyszczeń przechowalni SCP-441 okazał znaczne i uparte zainteresowanie w D-1570, który cierpiał na schizofrenię. Pracownicy na służbie odnotowali tę zmianę w zachowaniu obiektu i przekonali D-1570 do udziału w eksperymencie 441-1 (patrz niżej).

Log Eksperymentu 441-1:

D-1570 przez dwa dni przebywał w przechowalni SCP-441, jego oficjalnym zadaniem było "zajmowanie się zwierzęciem", tj. m.in. dbanie, karmienie i sprzątanie po SCP-441. U D-1570 zaobserwowano rozwój skrajnego fizycznego i emocjonalnego przywiązania do SCP-441. Nagrania z monitoringu pokazują, jak D-1570 czasami mówił do SCP-441, a czasami siedział ze skrzyżowanymi nogami naprzeciw obiektu, nic nie mówiąc przez dłuższy okres. Częste badania lekarskie testera wykazały, iż jego układ immunologiczny ulegał gwałtownemu osłabieniu; sam D-1570 zmarł po 43 godzinach od wystawienia na oddziaływanie obiektu. Poniżej znajdują się fragmenty transkryptu z przesłuchania, które przeprowadzono z D-1570 na krótko przed jego śmiercią.

Fragmenty audiologu z Przesłuchania 441-1-a:

<Początek Logu>

[14:52]
Przesłuchujący: Proszę opisać swoją relację z SCP-441.
D-1570: To znaczy z █████████.
Przesłuchujący: Co? Proszę powtórzyć swoją odpowiedź.
D-1570: █████████. Tak się nazywa.
Przesłuchujący: Pragnę przypomnieć, że to przesłuchanie musi zostać przeprowadzone z jak największą powagą.
D-1570: Jestem całkowicie poważny. (Zaczyna gwałtownie kaszleć).
Przesłuchujący: Więc twierdzisz, że SCP-441 jest rozumny?
D-1570: Tak. Widzisz, czekał na kogoś takiego, jak ja. (kilkusekundowa pauza). Mówi mi o rzeczach. Takie rzeczy… czeka.
Przesłuchujący: Na co czeka?
D-1570: Doktorze, czułeś się kiedyś oddzielony od własnego ciała? Tak jakbyś w nim był, ciągle jako osoba, ale też jakby twój umysł dzieliła gruba warstwa bawełny? Jakbyś działania swego ciała obserwował dopiero po trzech, czterech sekundach?
(D-1570 przestaje w tym momencie odpowiadać na pytania).

[15:03]
Przesłuchujący: Czy posiadasz kolejne informacje na temat SCP-441-1?
D-1570: Ach, czarna trawa? Przypomina mu to o domu. (D-1570 zaczyna kaszleć).
Przesłuchujący: Czy jesteś świadom efektów, które na twoim zdrowiu wywiera wystawienie na SCP-441?
D-1570: Tak.
Przesłuchujący: Nie przeszkadza ci to?
D-1570: On… powiedział, że to jedyny sposób. (Kaszel).
Przesłuchujący: Proszę o klaryfikację odpowiedzi.
D-1570: Chciałbyś zobaczyć, co zrobił? (D-1570 podwija swoją koszulę).
Przesłuchujący: O Boże. Cholera. [USUNIĘTO] (Krzyki przez mikrofon) Wezwać lekarza!

<Koniec Logu>

Oświadczenie Końcowe: D-1570 zmarł na krótko po przeprowadzeniu Przesłuchania 441-1 wskutek komplikacji zw. z zapaleniem płuc o ostrym przebiegu i ██████████████████. Należy odnotować, że SCP-441 nigdy nie został nagrany ani nie usłyszano żadnych jego wokalizacji.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported