SCP-445
ocena: 0+x

Identyfikator podmiotu: SCP-445

Klasa podmiotu: Bezpieczne

Specjalne Czynności Przechowawcze: Dostęp do SCP-445 i testowanie go musi zostać zatwierdzone przez personel z upoważnieniem poziomu 2 ub wyższego, a każdy wniosek musi zawierać listę testów, które zostaną przeprowadzone. Wszelkie testy muszą być wykonywane w obecności nie mniej niż dwóch strażników. Każde odstępstwo od wstępnie zatwierdzonej listy testów spowoduje natychmiastowe zakończenie testów i surową naganę.

Dodatek: Od ██.06.20██, SCP-445 ma być trwale oddzielony od wszystkich próbek SCP-445-α, zgodnie z opisem w protokole izolacji IP-445-01. Podane powyżej przepisy dotyczące dostępu i testów dla SCP-445 dotyczą również SCP-445-α. Więcej szczegółów można znaleźć w dokumencie 445-01.

Opis: SCP-445 składa się z trzech stosów białego papieru 11 "x 17". Na każdym arkuszu znajduje się napis „Dr Wondertainment's Super Paper!” wybite w lewym dolnym rogu. W naturalnym stanie SCP-445 nie może zostać rozdarty ani spalony, woda nie ma na niego negatywnego wpływu, a klej lub taśma nie przylegają do SCP-445. Obserwacje SCP-445 wykazały, że ​​jego włókna są znacznie gęstsze niż zwykłe włókna papierowe przy 3000 kg / m3, a na każde pojedyncze włókno nałożono mikrowarstwę z niezidentyfikowanej substancji.

Kiedy SCP-445 jest składany w reprezentację obiektu, nabiera właściwości tego obiektu. Będąc w stanie złożonym, SCP-445 może zostać rozłożony do pierwotnego stanu tylko przez osobę, która go złożyła. SCP-445 można również zwinąć, a przy lekkim nacisku przylgnie do siebie. Rysowanie na SCP-445 nie daje żadnego niezwykłego efektu, z wyjątkiem szczegółów zilustrowanych na złożonym / zwiniętym obiekcie.

Wariant SCP-445, oznaczony jako SCP-445-α, został utworzony ██.06.20██ poprzez wystawienie próbek SCP-445 na SCP-073 . Fizycznie SCP-445-α jest prawie identyczny z SCP-445, jedyną różnicą jest lekko czerwonawy odcień SCP-445-α. Jednakże SCP-445-α zachowuje się inaczej niż SCP-445 po złożeniu (szczegóły w Dokumencie 445-01).


Dodatek: 15.10: Log testów dr. █████ :

Złożony w: Tubę - Przyłożony otwartym końcem do oka, działa jak teleskop ręczny, polepszając widok obiektów znajdujących się w odległości 25 stóp.

Złożony w: Choinkę - Zachowuje stabilność po postawieniu pionowo. Gdy na jego powierzchni narysowano zielone i czerwone lampki zapaliły się pomimo fizycznego źródła światła.

Złożony w: Mały nożyk - Staje się bardzo wytrzymały i ostry, powodując zacięcia u kilku testerów którzy próbowali go trzymać. Był w stanie wytrzymać próbę przecięcia prawdziwym metalowym ostrzem.

Złożony w: Stożkową tubę - Działa jak magnetofon, jednak wzmacnia tylko głos tego kto go złożył. Gdy po boku narysowano regulator głośności, składający był w stanie zmieniać głośność magnetofonu.

Złożony w: Kubek - Staje się bardzo sztywny. Jest w stanie wytrzymać kontakt z skrajnie wysokimi temperaturami i niestabilnymi cieczami bez żadnych oznak rozdzierania czy topnienia.

Złożony w: Żurawia - ożywa podobnie jak SCP-368 jednak jest znacznie wolniejszy i prostszy do złapania. Sugerowane są badania nad związkiem między tymi podmiotami.

Złożony w: Łódź / Czapkę - Umieszczony w wodzie zacznie samobieżnie płynąć z prędkością dochodzącą do 60 km/h. Natomiast odwrócony i umieszczony na głowie, powoduje wzrost atrakcyjności osoby noszącej go, w oczach obserwatorów. Gdy oba warianty zostały wykonane jednocześnie, osiągnięto oba efekty, a badany został określony jako "zabójczo atrakcyjny" gdy płynął po wodzie obrócony do góry nogami.

Złożony w: Zmięty plik papieru - [USUNIĘTO] pozostawiając 3 pracowników personelu klasy D martwych. Sesja testów została zakończona.

Złożony w: Kopię origami SCP-682 - Ożył w połowie procesu składania i zadał poważne obrażenia dr. G. Sesja testów została zakończona.
Notatka: Nie próbujmy tego ponownie. - dr G.


Dodatek: ██.06.20██: dr S████ złożył prośbę o pozwolenie na testowanie próbek SCP-445 w połączeniu z SCP-085. Poprosił również o pozwolenie na wystawienie próbek SCP-445 na działanie SCP-073 w celu ustalenia czy zdolność SCP-073 do niszczenia zwykłego papieru dotyczy również SCP-445.


Dokument 445-01:

██.06.20██: Udzielono zgodę na testowanie SCP-445 w połączeniu z SCP-073. SCP-073 został umieszczony w pomieszczeniu wraz z jednym (1) arkuszem SCP-445 i poinstruowany aby go dotknąć. Próbka SCP-445 nie wykazuje utraty integralności strukturalnej po kontakcie z SCP-073; aczkolwiek zmieniła kolor, okazuje lekko czerwonawe zabarwienie po około trzydziestu (30) sekundach od kontaktu z SCP-073. Zmodyfikowana próbka SCP-445 będzie odtąd oznaczana jako SCP-445-α. Dr S████ zaleca dalsze badania nad fizycznym oraz chemicznym składem SCP-445. SCP-445-α przechowywany jest w odrębnej komorze izolacyjnej w celu zapobieżenia potencjonalnemu zanieczyszczeniu krzyżowemu.

██.06.20██: Jeden (1) arkusz SCP-445 został wprowadzony do SCP-445-α. Próbka SCP-445 zaczyna wykazywać zabarwienie spójne z SCP-445 - α w ciągu dziewięćdziesięciu (90) sekund od kontaktu. Po około sześciuset (600) sekundach kontaktu, wprowadzona próbka SCP-445 jest fizycznie nie do odróżnienia od SCP-445-α. Rozpoczęto formalny protokół izolacyjny IP-445-α ustanowiony, aby zapobiec zanieczyszczeniu krzyżowemu między SCP-445, a SCP-445-α.

██.07.20██:Osiem (8) arkuszy SCP-445 wprowadzono do SCP-445-α. Ponownie zaszła konwersja, zwiększając liczbę arkuszy SCP-445-α do dziesięciu (10). Dr S████ rozpoczął testy na SCP-445-α, postępując zgodnie z protokołem eksperymentalnym stosowanym 15.10.████ przez dr. █████ i G.

Złożony w: Tubę - Przyłożony otwartym końcem do oka, działa jak teleskop ręczny, polepszając widok obiektów znajdujących się w odległości 25 stóp. Jednakże tester używający teleskopu poinformował, że obserwowane przez niego obiekty wydają się w jakiś sposób "zepsute"; kiedy został poproszony o wyjaśnienia nie był w stanie określić, żadnych konkretnych problemów wizualnych, poza tym, że obiekty obserwowane przez tubę wydają mu się "złowieszcze".

Złożony w: Choinkę - Zachowuje stabilność po postawieniu pionowo. Gdy na jego powierzchni narysowano zielone i czerwone lampki zapaliły się pomimo fizycznego źródła światła. Rezultaty testów są identyczne z tymi SCP-445.

Złożony w: Mały nożyk - Staje się bardzo wytrzymały i ostry, raniąc każdego kto spróbuje go podnieść, powodując odcięcie palca wskazującego testera D-████ w miejscu proksymalnego stawu międzypaliczkowego. Ostatecznie tester użył wzmocnionych rękawiczek do rozłożenia próbki SCP-445-α do jej pierwotnej formy.

Złożony w: Stożkową tubę - Działa jak magnetofon, jednak wzmacnia tylko głos tego kto go złożył. Wzmocniony głos ulega znacznym zniekształceniom, które zostały opisane przez słuchaczy jako "demoniczny ryk", chociaż we wszystkich przypadkach głos mówiącego był nadal rozpoznawalny. Gdy po boku narysowano regulator głośności, składający był w stanie zmieniać głośność magnetofonu.

Złożony w: Kubek - Staje się bardzo sztywny. Jest w stanie wytrzymać kontakt z skrajnie wysokimi temperaturami i niestabilnymi cieczami bez żadnych oznak rozdzierania czy topnienia.
Woda wlana do kubka przestaje być przezroczysta i zmienia barwę na ciemnoczerwoną po piętnastu (15) sekundach kontaktu; analiza chemiczna uzyskanego płynu wykazała, że zawiera on duże ilości ludzkiej hemoglobiny oraz innych białek krwi. Żaden inny płyn wlany do kubka nie wykazuje tej przemiany, wliczając w to roztwory wodne o stężeniu wyższym niż 50mM.

Złożony w: Żurawia - ożywa podobnie jak SCP-368. Próbka wykazywała agresywne i terytorialne zachowanie, wielokrotnie "pikując" na badaczy oraz atakując za pomocą "dzioba" i "skrzydeł", powodując niewielkie obrażenia. Po złapaniu i "zabiciu" przez zmiażdżenie papierowego żurawia, próbka była w stanie powrócić do jej oryginalnego kształtu.

Złożony w: Łódź / Czapkę - Umieszczony w wodzie zacznie samobieżnie płynąć z prędkością dochodzącą do 60 km/h. Próbka ponownie wykazuje agresywne zachowanie, wielokrotnie usiłując "staranować" pobliskie obiekty. Po odwróceniu i umieszczeniu na głowie, tester zaczął zachowywać się chaotycznie, grożąc badanym oraz strażnikom przemocą. Tester został poddany terminacji.

W związku z wynikami testów, dr S████ zdecydował się zawiesić dalsze badania nad SCP-445-α. SCP-073 zapytany o rezultaty testów nie udziela komentarza.

Notatka: W związku z powyższymi rezultatami, chciałbym oficjalnie prosić o przeklasyfikowanie SCP-445 do klasy Euclid. - dr S████.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported