SCP-447
ocena: +6+x

Identyfikator podmiotu: SCP-447

Klasa podmiotu: Bezpieczne

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-447-1 ma być przechowywany w przezroczystym kontenerze o pojemności 190 [l], wykonanym z plastiku. Musi być także obserwowany przez pracownika o trzecim lub wyższym poziomie upoważnienia z użyciem kamery, w celu zapobiegnięcia przelaniu się. Strefę przechowawczą należy utrzymywać w statusie Czystości Poziomu 1 w celu przeciwdziałania zanieczyszczeniu obcą materią, co najmniej 10 [km] od jakiegokolwiek cmentarza, kostnicy czy prosektorium. Pod żadnym pozorem SCP-447 nie może wejść w kontakt z jakimkolwiek martwym ciałem.

Ze względu na fakt, że SCP-447-1 bez przerwy wydziela lepki, zielonawy śluz (oznaczony jako SCP-447-2) w ilości około 10 [ml/h], przynajmniej raz dziennie należy przydzielać zdrowego fizycznie pracownika klasy D do zebrania rzeczonej wydzieliny. SCP-447-2 może być zbierany z użyciem dowolnego, stosownego wyposażenia, dopóki jest ono zgodne z ustalonymi procedurami bezpieczeństwa. Ma to na celu zapobieżenie ofiarom śmiertelnym w placówce. Śluz może być transportowany w standardowy sposób, w zwykłym pojemniku wykonanym ze szkła lub plastiku, pod warunkiem pewności, że w drodze nie wejdzie on w kontakt z martwym ciałem.

Pomimo, że wydziela nieprzyjemny zapach, śluz zbierany z SCP-447-1 jest nietoksyczny, nie korodujący i nie posiada właściwości radioaktywnych. Ponadto, jest on całkowicie bezpieczny, do momentu kontaktu z martwym ciałem. Jest także jadalny i z doniesień wynika, że dobrze sprawdza się jako sos do sałatek. Dodanie 10 [ml] SCP-447-2 do 4 [l] benzyny, zwiększa jej wydajność o 150%. Ponadto, SCP-447-2 może zostać przerafinowany (patrz Dodatek 447-C: Proces Destylacji) w użyteczny lubrykant zatwierdzony do użycia we wszystkich urządzeniach Fundacji SCP, zabrania się jednak używania go do natłuszczania martwych ciał.

Wszelki personel przydzielony do SCP-447 musi zostać przebadany przez wykrywacz kłamstw pod kątem skłonności do samobójstwa, nekrofilii i morderstw. Dodatkowo, muszą być oni zdrowi i znajdować się w dobrej kondycji fizycznej, a także zawsze stosować się do zasad bezpieczeństwa panujących w danej placówce. Warunki te mają na celu zminimalizowanie ryzyka kontaktu SCP-447 i wytworzonego przez niego śluzu z martwym ciałem.

Opis: SCP-447-1 jest zieloną sferą o średnicy mierzącej około 5 [cm], o gąbczastej teksturze powierzchni i wadze wynoszącej 1.37 [kg]. Obiekt jest ciepły w dotyku, jego temperatura jest zbliżona do tej wydzielanej przez ciało człowieka, jednak temperatura jego wnętrza jest nieznacznie wyższa. Personel zajmujący się SCP-447-1 doniósł o braku jakichkolwiek negatywnych efektów dopóki podmiot nie wejdzie w kontakt z martwym ciałem.

SCP-447 został pozyskany przez agentów Fundacji w ███████, w mieście ██████████, Kalifornia, Stany Zjednoczone Ameryki. Incydent jasno ukazuje niebezpieczeństwo związanie z pozwoleniem którejkolwiek z instancji SCP-447 na wejście w kontakt z martwym ciałem. W celu uzyskania dalszych informacji, należy zapoznać się z Dodatkiem 447-A: Raport Pozyskania.

Niebezpieczeństwa związane z kontaktem SCP-447-1 lub -2 z martwym ciałem zostały jasno udokumentowane: raporty naocznych świadków znajdują się w Dodatku 447-B: Uprzednie Incydenty. Jednak podsumowując, wstępne efekty to między innymi [DANE USUNIĘTE Z ROZKAZU POZIOMU O5. WSZELKIE POSZUKIWANIA NA TYM POLU GROŻĄ NATYCHMIASTOWĄ TERMINACJĄ LUB PRZENIESIENIEM DO PRZYDZIAŁU D. SKONTAKTUJ SIĘ ZE SWOIM PRZEŁOŻONYM, BY UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI].

Dodatek 447-A: SCP-447 został przeklasyfikowany z klasy Keter na Bezpieczny, tak długo jak wszelkie procedury bezpieczeństwa będą bezwzględnie stosowane w celu zapobiegnięcia kontaktowi SCP-447 z martwymi ciałami. Możliwe przyszłe zastosowania SCP-447 znajdują się w Logu Eksperymentów 447-A.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported