SCP-4500
ocena: +6+x

  • Narrator
  • Czytelnik

Scena rozgrywa się w Archiwach Czynności Przechowawczych; cały dialog Narrator opowiada Czytelnikowi.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported