SCP-4505
ocena: +3+x

1/4505 POZIOM 1/4505

POUFNE

classified-lv1.png

Identyfikator podmiotu: SCP-4505

Klasa podmiotu: Bezpieczne


RenEraAnart.jpg

SCP-4505-081 podczas renowacji.


Specjalne Czynności Przechowawcze: Kolekcja SCP-4505 została rozmieszczona w Relikwiarnym Ośrodku 14 w celu przechowywania i ekspozycji. Przynajmniej trzech archiwistów Fundacji ma za zadanie umożliwić odpowiednie zadbanie i studiowanie zebranego tam zbioru. Wszyscy członkowie personelu powiązanego z badaniem i/lub zabezpieczeniem anomalnych dzieł sztuki mogą otrzymać dostęp do galerii w celach edukacyjnych.1 Wystawione obiekty SCP-4505 w galerii mają być zmieniane co dwa miesiące.

Opis: SCP-4505 jest zbiorczą desygnacją na 265 anomalnych dzieł klasy Bezpieczne, które stworzone zostały pomiędzy XIV, a XVII wiekiem, jako część kulturowego ruchu znanego jako Renesans.2 Kolekcja jest dostępna jako zasób edukacyjny dla pracowników Fundacji.

Poniżej znajduje się skrócona lista artefaktów scalonych do oznaczenia SCP-4505. Członkowie personelu związanego z zabezpieczeniem któregokolwiek obiektu SCP-4505 muszą zapoznać się z całą kolekcją, zanim rozpocznie pracę.3 Warte wzmianki jest to, że obiekty są ponumerowane w kolejności pozyskania, a nie stworzenia.


Tytuł
Pietà
Identyfikator Artysta Rok
SCP-4505-035 Tondino 1623

Opis: Ruchoma rzeźba z marmuru przedstawiająca Madonnę opłakującą nad martwym Chrystusem. Zainspirowana rzeźbą Michała Anioła o tym samym tytule, aczkolwiek dzieło Tondino różniło się pozycją Madonny, która klęczy nad jej synem. Rzeźby nie są rozumne i nie reagują na bodźce zewnętrzne.

Madonna trzęsie swoim synem i udaje szloch, jednak nie wydaje przy tym żadnego dźwięku. Martwy Chrystus jest nieruchomy i nie porusza się w żaden sposób poza byciem fizycznie przesuwanym przez Madonnę. Obie postacie posiadają realistyczną anatomię wizualnie naśladującą elastyczność i plastyczność tkanki miękkiej w kontekście ich wewnętrznego działania; jednakże w fizycznym kontakcie rzeźby z zewnętrznymi bodźcami będzie zachowywała się jak twardy marmur.

Wiele historycznych zapisów dotyczących dzieła opisuje incydenty, w których palce dziecka zostały odcięte po wsadzeniu ich do ust Madonny w ramach zabawy. Pogłoski te są poparte niedawnymi badaniami obrazowymi żołądka Madonny, które dowiodły obecności 11 palców od nie mniej niż 3 różnych osób, a także dużej ilości monet o różnych nominałach.

RenDoor.jpg

SCP-4505-089 na wystawie.

Tytuł
Osąd Nieprawych
Identyfikator Artysta Rok
SCP-4505-089 Nieznany 1434

Opis: Drzwi wykonane z brązu z wyrzeźbionymi fragmentami przedstawiającymi różne sceny z Piekła przedstawionego w utworze Boska Komedia Dantego Alighieri. Anomalne właściwości przejawiają się, kiedy są obserwowane przez osobę, która niedawno popełniła czyn uznawany za grzeszny przez XV wieczną doktrynę Chrześcijaństwa.

Osoby, które będą podpadać pod powyższe kryteria, doświadczą wywoływanych przez zagrożenie poznawcze halucynacji, w których będą otoczone przez niewyraźne, zakapturzone czerwone postacie. Często są widziane trzymające i zjadające odcięte głowy kefalorycznych świętych — zmarłych męczeńsko poprzez utratę głowy. Efekt zanika całkowicie w ciągu dwudziestu do trzydziestu minut.

Tytuł
Kardynał del Monte
Identyfikator Artysta Rok
SCP-4505-118 Nieznany 1554

Opis: Portret w stylu olej na płótnie wielkości rzeczywistej wraz z towarzyszącym mu kawałkiem ściany. Obraz przedstawia Innocenzo Ciocchi del Monte, adoptowanego bratanka i prawdopodobnego kochanka Papieża Juliusza III.

Obraz został usunięty z Pałacu Apostolskiego wiele razy po śmierci Juliusza III w 1555 roku, jednak zawsze pojawiał się ponownie na tym samym miejscu następnego dnia. Próby zniszczenia dzieła okazały się także niemożliwe. Po kilkutygodniowych staraniach zadecydowano, aby całą sekcję ściany, gdzie zawieszony był obraz, wyrwano i przeniesiono z budynku.

Tytuł
Radość Świętego Pawła
Identyfikator Artysta Rok
SCP-4505-122 Jean Brodel 1495

Opis: Olej na pulpicie. Obraz zawiera anomalny efekt światłocienia, który powoduje, że oświetlenie scenerii dzieła zmienia się w okresie 24 godzin wraz z ruchem słońca, księżyca i gwiazd przemieszczających się w czasie rzeczywistym.

Pozostałość sceny (która jest statyczna) przedstawia Pawła Apostoła stojącego przed tłumem, co jest w przybliżeniu artystyczną interpretacją żydowskiej synagogi. Wszystkie postacie ubrane są we włoski formalny ubiór często spotykany w tamtym okresie.

Paweł znajduje się w pozycji przypominającej wygłaszanie kazania do zgromadzonych, aczkolwiek z jego ust wylewa się gęsty strumień miodu. Z miejsc, gdzie znajdowałyby się jego oczy, wystają głowy gołębi, a jego palce wydzielają mleczną substancję, która tworzy jej kałużę pod nim. Wielu obserwatorów jest zebranych wokół niej i używa swoich rąk do picia.4

Tytuł
Lorenzo de' Medici
Identyfikator Artysta Rok
SCP-4505-164 Nieznany 1502

Opis: Olejny obraz przedstawiający ciało Lorenza de' Mediciego w zaawansowanym stopniu rozkładu. Jest to jedno z najwcześniejszych znanych prób stworzenia w pełni ruchomej i inteligentnej reprodukcji istniejącego człowieka w przestrzeni dwuwymiarowej. Ze względu na podzieloną opinię dotyczącą świętości dzieła, pozostało niedostępne aż do 1944 roku w archiwum Akademii Sztuk Okultystycznych Medyceuszy (MADAO).5

Lorenzo rzekomo zlecił namalowanie obrazu, kiedy jego uwagę skusiła oferta artysty dotycząca nieśmiertelności. Artyście — którego tożsamość pozostaje nieznana — udało się stworzenie podobizny Lorenza, która mogła rozmawiać z obserwatorami i poruszać się w obrębie powierzchni 126 cm × 104 cm swojej powierzchni, jakby znajdował się w trójwymiarowej przestrzeni.

Jednakże przedstawienie Lorenza okazało się być bardziej żywe, niż przewidywano i zmarło z wygłodzenia po kilku tygodniach od ukończenia obrazu. Przed śmiercią pożywił się miską owoców, którą artysta namalował na pierwszym planie, a także ożywionym ptakiem namalowanym na parapecie.

Tytuł
Święty Piotr
Identyfikator Artysta Rok
SCP-4505-201 Nieznany 1518

Opis: Ożywiona brązowa rzeźba stworzona pod patronatem Papieża Leona X. Wstępnie dzieło miało być żyjącą idealizacją Świętego Piotra, które mogło wchodzić w interakcję z publicznością i uczyć ją tematów biblijnej historii i ideologii Katolicyzmu.

Mimo że projekt początkowo się powiódł, dzieło zaczęło kwestionować swoje istnieje i stopniowo zaczęło rozwijać u siebie poczucie indywidualnej tożsamości, aż końcowo publicznie wyrzekło się swojej wiary chrześcijańskiej. Kościół szybko usunął statuę z publicznej wystawy. Zapisy wskazują na to, że dzieło miało zostać zniszczone, ale z nieznanych przyczyn zostało zakneblowane i zakopane w nieoznaczonym miejscu i pozostał tam, dopóki nie zostało przypadkiem odkryte prawie pięć wieków później przez firmę budowlaną.

Od tamtego momentu figura znajduje się pod opieką Fundacji i otrzymała szeroką pomoc terapeutyczną, jednak nadal przejawia poważną niestabilność psychiczną i fobię społeczną, które są konsekwencjami zbyt długiej izolacji.6 Rzeźba może być agresywna, jednak przejawia niewielkie zagrożenie dla obserwatora, gdyż nie może opuścić swojej podstawy o wymiarach 0,7m x 0,7m.

Tytuł
Kropielnica Litości
Identyfikator Artysta Rok
SCP-4505-213 Agnolio Celloni 1441

Opis: Złota miednica umieszczona w podstawie kości słoniowej z wyrytymi różnymi scenami z ukrzyżowania Jezusa wokół swojego obwodu. Wszelka ciecz wlana do miednicy stopniowo przemieni się w krew w przeciągu od dziesięciu do dwunastu minut.

Początkowo stworzona, żeby przetrzymywać Wodę Święconą; dzieło nie wykazywało żadnych anomalnych właściwości, aż do śmierci artysty w 1446 roku. W 1961 roku została nabyta od nieznanego handlarza przez Inicjatywę Horyzontu ze względu na swoje widoczne właściwości eucharystyczne. Organizacja oddała ją Fundacji w 1992 roku jako prezent, kiedy naukowe badanie wykazało, że przemieniona krew pochodziła od samca konia lipicańskiego.

Tytuł
Lament Świętego Bartłomieja
Identyfikator Artysta Rok
SCP-4505-254 Garsuccotti 1576

Opis: Niedokończony olejny obraz na drewnie przedstawiający Świętego Bartłomieja w trakcie obdzierania go ze skóry. Dzieło wydziela stałą wokalizację cierpienia, która nabiera intensywności w odpowiedzi na fizyczne lub dźwiękowe bodźce. Nie zaobserwowano żadnych innych anomalnych cech.

Szczególną uwagę zwróciły szczegóły w wystawionym umięśnieniu Bartłomieja, prawdopodobnie przez rysunki anatomiczne stworzone przez Andreasa Wesaliusza sprzed roku. Postacie dokonujące oskórowania Bartłomieja są ciemne i niewyraźne; nie jest wiadome czy była to decyzja twórcy czy po prostu skutek niedokończenia obrazu. Skóra ściągnięta z nóg Bartłomieja została spleciona i zawiązana w pętlę wisielczą. Ustawienie postaci sugeruje, że stryczek jest przyciągany bliżej głowy świętego wraz z każdym odcinkiem skóry obranym z jego pleców.

Tytuł
Trójca Czerwonego Dworu
Identyfikator Artysta Rok
SCP-4505-265 [UTAJNIONO] 1586

Opis: Olej na płótnie. Chrystus zawieszony jest w ciemnej przestrzeni, wisząc na szyi z liny, która rozciąga się poza kadrem. Osoby, które obserwowały obraz przez zbyt długi okres czasu będą stopniowo dostrzegać w nim zmiany w zawartości.

Efekt niweluje się, kiedy obserwator odwróci wzrok, na co najmniej dziesięć sekund. Zmiany są spójne w ramach wielu obserwatorów i sesji obserwacji, a także zachodzą według tej samej kolejności:

  • Na całym ciele martwego Chrystusa pojawiają się rany szarpane;
  • W lewym dolnym rogu obrazu pojawia się błazen, który będzie wskazywać na martwego Chrystusa;
  • Za błaznem pojawiają się małe dzieci w długiej linii, które rozciągają się do ciemności;
  • W prawym dolnym rogu obrazu pojawi się zakapturzona postać na koniu. Obcasy butów jeźdźca będą zakrwawione;
  • Na boku ciała konia pojawiają się rany kłute;
  • Wokół zakapturzonej postaci pojawiają się ciężkie łańcuchy, wiążące jego ręce do tułowia;
  • Martwy Chrystus podniesie swoje ramiona w kierunku błazna i jeźdca;7
  • Wyraz twarzy Chrystusa zmienia się na szeroki uśmiech.


O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported