SCP-4517
ocena: +6+x
censoredbath.jpg

Wanna przechowująca SCP-4517. Treść ocenzurowana.

Identyfikator podmiotu: SCP-4517

Klasa podmiotu: Bezpieczne

Specjalne Czynności Przechowawcze: Mieszkanie, w którym zlokalizowany jest SCP-4517, zostało wykupione przez Fundację oraz wyposażone we wzmocnione drzwi i okna, a także wewnętrzny system monitoringu. Pozostali najemcy budynku znajdują się pod obserwacją o priorytecie klasy G, a wybór nowo przyjmowanych mieszkańców powinien być podyktowany brakiem odnotowanej paranoi, omamów bądź przesadnej ciekawości. Wszystkie taśmy bezpieczeństwa nagrane w budynku muszą być przesłane do personelu RAISA w celu ich analizy i archiwizacji.

Opis: SCP-4517 znajduje się w wannie w trzypokojowym mieszkaniu w Leeds, w Anglii. Mierzy on 170 centymetrów długości, waży 55 kilogramów oraz nie posiada żadnych subiektywnych cech ani właściwości. Choć zrozumienie SCP-4517 przez człowieka jest możliwe, wszelkie szczegółowe opisy, które nie opierają się na obiektywnych pomiarach, niebezpośrednio sugerują niemożność scharakteryzowania go. Badacze powinni pamiętać, by podmiotu nie traktować jako niemożliwego do opisania jako, że czynność ta sama w sobie jest wykonalna, a raczej po prostu nie posiada żadnych cech które mogłyby zostać przedstawione1.

𝒩-ość (jak to określają badacze DoMc) jest względną (i przypuszczalnie subiektywną) miarą właściwości wszystkich istniejących bytów mierzoną poprzez porównywanie ich do SCP-4517, któremu umownie nadano 𝒩-ość równą zero. Obecnie trwają szczegółowe badania nad naturą właściwości. W celu określenia wartości 𝒩 różnych obiektów w stosunku do anomalii zaprojektowano Balance.aic2, które umożliwia porównanie obserwowanego na żywo SCP-4517 z różnorodnymi zdjęciami, filmami i tekstowymi opisami. Niektóre istotne wyniki badań przeprowadzonych w ramach tego projektu przedstawiono poniżej.

Addendum | Log wyników uzyskanych w Balance.aic (Skrócony):

Obiekt lub byt 𝒩ość
Standardowy długopis kulkowy Fundacji 2.8
Jabłko (odmiana Granny Smith) 12
Samochód (Buick Century 1998, własność Agenta Svenska) 11,300
[EDYTOWANO DLA ZWIĘZŁOŚCI]
Banknot dziesięciofuntowy 40
Portfel Inwestycyjny o wartości ~£200,000 90,880
Badacz Griffith 22,140,000
Starszy Badacz Lester 30,090,000
D-00340(Były przestępca, skazany za wielokrotne podpalenia; doświadczony pianista) 912,300
D-00341 (Były przestępca, skazany za wielokrotne morderstwa) 144,600
[EDYTOWANO DLA ZWIĘZŁOŚCI]
Pluszowa zabawka (Nowa, w opakowaniu) 87
Pluszowa zabawka (Znaleziona w tym samym mieszkaniu co SCP-4517, bardzo zużyta; wiek szacowany na ponad 15 lat) 2,300
[EDYTOWANO DLA ZWIĘZŁOŚCI]
Damien Pisk (Ostatni znany rezydent mieszkania, w którym znaleziono SCP-4517) 0
Langdon Pisk (Matematyk oraz brat wyżej wymienionego, dawniej pracujący w Uniwersytecie Durham, w Anglii) ODMOWA OPERACJI; PRZEPEŁNIENIE ZAKRESU LICZB CAŁKOWITYCH
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported