SCP-4547

ocena: +4+x

moara.jpg

Zdjęcie kompozytowe SCP-4547.

Identyfikator podmiotu: SCP-4547

Klasa podmiotu: Apollyon

Specjalne Czynności Przechowawcze: Międzygwiezdne eksploracje mają unikać SCP-4547.

Opis: SCP-4547 jest egzoplanetą, znajdującą się około piętnastu lat świetlnych od Układu Słonecznego, odkrytą przez Fundacje dnia 20 sierpnia 2032 roku. SCP-4547 było dawniej ojczystą planetą taronyu, humanoidalnej rasy świadomych obcych, przed scenariuszem Klasy FK ("Zepsuta Fundacja"),1 który doprowadził do ich wyginięcia.

Chociaż samo SCP-4547 jest nieanomalne, jest gospodarzem dużej liczby anomalnych zjawisk, co sprawia, że można desygnować go jako obiekt SCP. Zjawiska te zostały podzielone na dwie kategorie, SCP-4547-B i SCP-4547-C, które są przedstawione poniżej.

Sygnały radiowe wysyłane przez taronyu zostały pierwszy raz odnotowane na Ziemi w roku 1942. Działania Fundacji, w celu ukrycia tych transmisji powiodły się i utrzymały publiczną wiedzę o SCP-4547 na minimalnym poziomie. Jednakże, transmisje nagle zakończyły się w roku 1991 i od tego momentu nie odbierano dalszych sygnałów.

Podczas pierwszych postępów Fundacji w podróże międzygwiezdne zadecydowano, że SCP-4547 zostanie odwiedzone, w celu poznania przyczyn braku kontynuacji transmisji, oraz ze względu na potencjalną planetę dającą życie. SCP-4547 było jedną z pierwszych egzoplanet, które Fundacja odwiedziła w tamtym czasie.

Taronyu2 są rasą świadomych obcych z humanoidalną budową ciała. Aczkolwiek z natury nie są anomalni, wszyscy taronyu obecnie znajdujący się na powierzchni SCP-4547 stali się anomalni, a większość z nich została przemieniona w SCP-4547-B2-ζ.

Na SCP-4547 istniała organizacja określana jako Tìhawnum,3 która posiadała z grubsza analogiczne motywy, co Fundacja na Ziemi. Tìhawnum zajmowała się ogólnym chronieniem społeczności i życia taronyu, w tym i przed niebezpiecznymi anomaliami. Jednakże, Tìhawnum nie podzielało tych samych procedur Maskarady i ukrywania się, jak Fundacja, prowadząc do większej integralności anomalii w kulturę SCP-4547.

SCP-4547-B jest zbiorem anomalnych zjawisk znajdujących się na SCP-4547, które doprowadziły do prawie bliskiego wymarcia taronyu. Każde zjawisko SCP-4547-B doprowadziło do osobnego Scenariusza Klasy K na SCP-4547. Większość z tych Scenariuszy Klasy K jest albo przyczyną, bądź skutkiem Scenariusza Klasy FK (Zepsuta Fundacja) i zostały zbiorczo zgrupowane w jedną desygnację. Dla przejrzystości, poniżej wymienione zostały tylko Scenariusze Klasy K i ich przyczyny, które zostały jednoznacznie ustalone.

Desygnacja Scenariusz Klasy K Opis
4547-B1

IK

Załamanie Społeczne

System "Martwej Ręki" głównego supermocarstwa taronyu, opracowany w celu zapewnienia obustronnego, zagwarantowanego zniszczenia. Jednakże, podczas zmiany głowy państwa, SCP-4547-B1 uległ uszkodzeniu, wykrył koniec rządu i zainicjował wojnę nuklearną.

Wynikła z tego wojna nuklearna trwała przez około pięć godzin. Do czasu zakończenia wojny, ponad dziesięć tysięcy broni atomowych zostało zdetonowanych na SCP-4547, niszcząc większość baz Tìhawnum i większość głównych metropolii, w dodatku powodując znaczny opad jądrowy.

Dokładne mechanizmy działania SCP-4547-B1 są nieznane, jednak uważa się, że funkcjonował przy użyciu demonicznego dysku półprzewodnikowego, który monitorował poszczególne parametry. Parametry te zostały ustawione na zbyt dokładnie i mała zmiana w rządzie aktywowała martwą rękę.

4547-B2

RK

Konkurencja

SCP-4547-B2 był zbiorem organicznych nanitów, zaprojektowanych w celu udoskonalenia anatomii taronyu. Jednakże, trudności w zaimplementowaniu tych usprawnień spowodowało częściową śmierć mózgu, zwiększoną agresję, zahamowanie norm społecznych i kanibalistyczne impulsy u zarażonych (oznaczonych jako SCP-4547-B2-ζ). Co więcej, SCP-4547-B2-ζ były zdolne do wejścia w hipostazę na czas nieokreślony, negując potrzebę oddychania, czy jedzenia.

Tìhawnum przetrzymywało małą próbkę SCP-4547-B2, która została wypuszczona podczas Scenariusza Klasy IK i przeniosła się drogą powietrzną. W dniach następujących po Scenariuszu Klasy IK, 49% taronyu na SCP-4547 została zarażona przez SCP-4547-B2. Wynikiem tego jest to, że obecnie na SCP-4547 znajduje się w przybliżeniu 1-2 miliarda instancji SCP-4547-B2-ζ.

SCP-4547-B2 jest zdolny do zarażenia ludzi.

4547-B3

GK

Zepsuta Szklarnia

SCP-4547-B3 był dużym, szklanym modelem układu słonecznego SCP-4547. Kiedy nie był poprawnie ustawiony, wydzielał niematerialne pole herbicydowe, niszcząc pobliską materię ksenoroślinną. Pole to mogło rozszerzać się, w zależności od czasu spędzonego w nieodpowiednim ustawieniu. SCP-4547-B3 był wcześniej nadzorowany przez Tìhawnum, jednak nadzór ustał, kiedy organizacja została zniszczona.

W wyniku czego, całe życie ksenoroślinne na SCP-4547 zostało gwałtownie zabite w przeciągu trzech tygodni od Scenariusza Klasy IK. Próby wyrównania SCP-4547-B3 przez pozostałości Tìhawnum były podejmowane, jednak nie powiodły się. Obecnie nie przypuszcza się, że SCP-4547-B3 można naprawić, a jego transport jest zakazany.

4547-B4

XK-Ω

Eschaton

4547-B4 było zbiorem siedmiu humanoidalnych bytów, mierzących 500 metrów wysokości, noszących cechy podobieństwa do SCP-██. Wszystkie SCP-4547-B4 były w stanie uśpienia do czasu aktywacji SCP-4547-B1, oraz zostały wycelowane w nie pociski nuklearne, w celu neutralizacji w ramach Scenariusza Klasy IK. Bronie jądrowe nie zabiły żadnej instancji SCP-4547-B4, a jedynie obudziły je.

SCP-4547-B4 określili się jako Kive'eveng Tun Koren4 i przejęli kontrolę nad pozostałościami społeczności taronyu. Zapewnili anomalną odporność na wiele anomalnych zjawisk na SCP-4547 dla każdego taronyu, który im służył.

Wszystkie instancje SCP-4547-B4 zdawały się rozpocząć wojnę między sobą w pewnym momencie po ich wspólnym przebudzeniu. Wszystkie oprócz jednej zginęły w tym konflikcie;jeden z przegranych został zarażony przez SCP-4547-B2 i jest obecnie aktywny w ograniczonym stopniu. Jedyny zwycięzca (SCP-4547-B4-3) jest jedną z niewielu rozumnych form życia, które pozostały na SCP-4547.

4547-B5

AK

Obłąkanie

Intensywnie zajadły kult memetyczny, koncentrujący się wokół liczby pięć. Dokładne pochodzenie SCP-4547-B5 jest nieznane, jednak podobne organizacje były pod obserwacją przez Tìhawnum, do czasu końca świata. Przypuszcza się, że te organizacje uległy silnej przemianie po następnym Scenariuszu Klasy K, stając się SCP-4547-B5.

SCP-4547-B4-5 został zarażony przez SCP-4547-B5, modyfikując szczegóły swojego kultu, w celu przestrzegania założeń SCP-4547-B5.

Dalsze badania wykazały, że [USUNIĘTO ŚMIERTELNE ZAGROŻENIE INFORMACYJNE].

4547-B6

WK

Meteorologiczne

SCP-4547-B6 był Pluripotencjalna Istota Typu Apex, który był wrogo nastawiony do warunków atmosferycznych, panujących na SCP-4547. Niejasne jest jak konkretnie, jednak SCP-4547-B6 został zneutralizowany podczas wymiany SCP-4547-B1.

Zaraz po tym, warunki pogodowe na SCP-4547 znacząco się zmieniły, a gwałtowne i silne zjawiska meteorologiczne były obserwowane z dużą częstotliwością. Wliczając w to anormalnie duże burze, erupcje wulkaniczne, trzęsienia ziemi, oraz spontanicznie tworzące się huragany. Zjawiska te nie osłabły w czasie pomiędzy neutralizacją SCP-4547-B6 do chwili obecnej.

Około 70% społeczności SCP-4547 natychmiastowo zginęło podczas Scenariusza Klasy IK, zainicjowanego przez SCP-4547-B1, a kolejne 20% umarło krótko potem w wyniku Scenariusza Klasy WK, spowodowanego przez SCP-4547-B6. Duża większość z tych ofiar została wskrzeszona jako instancje SCP-4547-B2-ζ.

Rok po Scenariuszu Klasy FK, ocalała populacja SCP-4547 była na usługach instancji SCP-4547-B4, praktykując kanibalizm na skutek całkowitego głodu, spowodowanego przez SCP-4547-B3.

Około pięciu lat po Scenariuszu Klasy FK, ostatni taronyu na powierzchni SCP-4547 zmarł. Od tego momentu, prawie całe życie na SCP-4547 było martwe. Pozostałe życie było przeważnie wysoce anomalne.

SCP-4547-C to wszystkie anomalne zjawiska na SCP-4547, które nie wliczają się do SCP-4547-B. Większość z tych zjawisk jest zneutralizowana, lub zniszczona przez efekty zbiorowe SCP-4547-B, jednak ograniczona liczba została przywrócona. Większość z nich pozostaje na SCP-4547 i nie przewiduje się, by wymagały zabezpieczenia w jakimkolwiek stopniu.

Najbardziej godnym uwagi z nich jest SCP-4547-C1, obecnie wymarły gatunek ksenorośliny, który wcześniej posiadał świadomość i zdolności psioniczne. Kiedy została skonsumowana przez taronyu, SCP-4547-C1 wzmacniał zdolności psioniczne konsumenta. SCP-4547-C1 był szeroko rozpoznawalny na SCP-4547, jako kolejna inteligentna forma życia, oraz wysoce zintegrowana ze społeczeństwem. Jednakże, SCP-4547-C1 zostało całkowicie zabite przez efekty SCP-4547-B3.


Dodatek 4547-1: Transkrypt Misji Eksploracyjnej SCP-4547


Dodatek 4547-2: Obrady W Sprawie Odkryć Podczas Misji Eksploracyjnej 4547.4


Dodatek 4547-3: Konsekwencje Decyzji E/O-71-T


O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported