SCP-4574

ocena: +3+x
domainofbrothers.jpg

Część systemu jaskiń SCP-4574.

Identyfikator podmiotu: SCP-4574

Klasa podmiotu: Euclid

Specjalne Czynności Przechowawcze: Obszar wokół jaskini SCP-4574 został pozyskany i oznaczony jako stanowisko archeologiczne. Strażnicy mają utrzymywać obszar zamknięty dookoła jaskini SCP-4574 i odprowadzać każdego, kto do obszaru wkroczy, podając preparaty amnezyjne jeśli będzie to potrzebne.

Opis: SCP-4574 to dwa ożywione skupiska prymitywnych włóczni, toporów, maczug i oszczepów w kształcie smilodonów.

Obie instancje wydają się płci męskiej, większa jest desygnowana SCP-4574-A natomiast mniejsza SCP-4574-B. Bronie, z których stworzone są SCP-4574 są podobnego kunsztu, wiele jest udekorowanych piórami, paskami skóry, rycinami i barwnikami. Większość (~80%) tych broni ma podobną strukturę i datowana jest na około 13 000 p.n.e. Reszta to różne mezoamerykańskie obsydianowe bronie, dwa muszkiety i hiszpański miecz.

SCP-4574 zamieszkują duży, częściowo zanurzony system jaskiń w stanie Quintana Roo w Meksyku. Części jaskiń ponad poziomem wody są wypełnione malowidłami jaskiniowymi, datowanymi na ten sam okres co włócznie.

SCP-4574 strzegą jaskiń w parze. Nie zaatakują wchodzących, chyba że same zostaną zaatakowane, lub wchodzący spróbują dotknąć malowideł. W innych wypadkach SCP-4574 są stosunkowo łągodne. Porozumiewają się ze sobą werbalnie używając niejasnego języka i wykazują oznaki inteligencji na poziomie o wiele wyższym w porównaniu do normalnych kotów.

Malowidła jaskiniowe:
Wymienione w kolejności pojawiania się, zaczynając od wejścia do jaskiń.

Numer Opis
01-06 Generyczne przedstawienie dużej grupy ludzi, narysowane w kolorze czarnym. Kilka kolejnych malowideł przedstawia ludzi wykonujących przyziemne czynności takie jak łowienie ryb, wytwarzanie ognia lub sen.
07 Rodzina i prawdopodobne przedstawienie narodzin dwójki dzieci.
08-11 Pokazanie etapów życia dzieci aż do dorosłości i otrzymania włóczni.
12-15 Bracia są pokazani polując na dużego smilodona, który zaatakował plemię. Zwierzę atakuje młodszego brata, zostaje on uratowany przez starszego, który odnosi poważne obrażenia przed zabiciem zwierzęcia.
16 Ranny brat wyrzeka się swojej włóczni i staje się pewnego rodzaju religijną lub szamanistyczną postacią w plemieniu.
17 Przedstawienie innego plemienia lub grupy, narysowane w kolorze czerwonym
18-20 Przedstawienia walk pomiędzy dwiema grupami.
21 Brat z włócznią zostaje zabity broniąc drugiego brata.
22 Częściowo zerodowane. Ostała część malowidła przedstawia żyjącego brata otoczonego przez okrąg symbolicznego ognia.
23 Dwa szkielety są pogrzebane obok siebie. Ludzie wrzucają swoje włócznie na grób.

Dalsze malowidła całkowicie zerodowały.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported