SCP-4617

ocena: +1+x
675px-Diesel_in_mason_jar.JPG

Słoik cieczy wydzielanej przez SCP-4617

Identyfikator podmiotu: SCP-4617

Klasa podmiotu: Euclid

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-4617 jest zabezpieczony w celi o minimalnym umeblowaniu, wyposażonej w wyściełaną misę uformowaną do kształtu ciała podmiotu, na spodzie misy znajduje się wiele otworów odpływowych. SCP-4617 dostarczane są składniki odżywcze i woda poprzez zdejmowalną maskę, przez którą w razie, gdy podmiot wydaje się być w bólu, można podawać halotan i benzodiazepiny. Pracownicy wchodzący w interakcje z SCP-4617 mają nosić respiratory Typu 1 i być na rotacji o okresie nie większym niż sześć tygodni w celu zminimalizowania długofalowych efektów na zdrowiu powodowanych wystawieniem na formaldehyd.

Raz na dwa tygodnie członek personelu Klasy D powinien dokonać wymazu skóry i otworów SCP-4617 pod kątem zanieczyszczeń bakteryjnych i grzybiczych — jeśli jakiekolwiek zostaną znalezione zespół Klasy D pod nadzorem Starszego Badacza ma wykonać pełną dekontaminację tkanek miękkich podmiotu. Generowany przez byt roztwór ma być trzymany w Magazynie Cieczy 9 i transportowany przez personel o biegłości obchodzenia się z chemikaliami na poziomie II lub wyższym. Obiektami generowanymi podczas wydarzeń zeta (ζ) ma zająć się stosownie do przypadku obecny Nadzorca HMCL Ośrodka 06-3.

Opis: SCP-4617 to ludzki mężczyzna w nieznanym wieku, którego tkanki organiczne nieprzerwanie wydziela zanieczyszczony wodny roztwór formaldehydu i metanolu zamiast większości innych związków i mieszanin organicznych — byt nie wydziela potu, śluzu, śliny, osocza, żółci, limfy, płynów trawiennych, łez, czy ciała szklistego. Wszystkie komórki SCP-4617 są niefunkcjonalne, a podmiot wydaje się być efektywnie nieśmiertelny.

Ze względu na swój stan SCP-4617 jest ślepy i w większości głuchy, a nowotwory w rejonach nosowogardłowych1 uniemożliwiają podmiotowi mowę. Duże części skóry podmiotu są nieobecne ze względu na znaczny brak biologicznej regeneracji i stopniową erozję tkanek, a przez balsamujące właściwości generowanego roztworu podmiot nie może się poruszać bez znaczących trudności. Chociaż SCP-4617 ma psychologiczne potrzeby przyjmowania pożywienia, wody i tlenu, a gdy nie są mu dostarczane wykazuje symptomy psychosomatyczne i stres, to stan jego ciała wydaje się negować wszystkie normalne potrzeby biologiczne. SCP-4617 z powodzeniem przetrwał do dziewięciu tygodni bez pożywienia lub wody bez żadnego znaczącego pogorszenia się stanu fizycznego.

Raz na okres 18 dni (±15 godzin), SCP-4617 przejdzie wydarzenie ζ, podczas którego będzie doświadczał gwałtownych drgawek, napięć mięśni i powoli wydali przez usta jeden słój (o średnicy 20 cm) wypełniony chemicznie czystą wodą. W około 90% przypadków słój ten będzie w sobie też miał jeden obiekt lub dokument w jakiś sposób powiązany z SCP-46172. Pomimo zanurzenia w wodzie wszystkie obiekty były w czasie odzyskania w idealnym stanie i podczas znajdowania się w swoich odpowiednich słojach pozostawały nieuszkodzone. Dotychczas pozyskane obiekty to między innymi:

 • Monety małych denominacji.
 • Zegarek kieszonkowy, wypolerowany ale nie nakręcony.
 • Akt urodzenia identyfikujący SCP-4617 jako niejakiego "Richarda L. Hoffmanna"
 • Psia obroża.
 • Fotografia w kolorach sepii przedstawiająca SCP-4617 (najpewniej przed anomalią) i młodą kobietę siedzących przed kanałem.
 • Strony z notatników zawierające wpisy z dzienników, małe obrazy farbami akwarelowymi, i wiersze z motywami odrodzenia, młodości i nietrwałości.
 • Szklane fiolki substancji wydzielanej przez SCP-4617.
 • Szkic przedstawiający sielankowy krajobraz wiejski z SCP-4617, kobietą ze wspomnianego zdjęcia i dwoma młodymi dziećmi stojącymi naprzeciw chatki. Wszyscy za wyjątkiem SCP-4617 się uśmiechają.
 • Para okularów (stłuczone).
 • Ozdobny talerz obiadowy (zbity, odzyskany w częściach).
 • Kopie różnych książek fikcyjnych i niefikcyjnych, wszystkie opublikowane przez rokiem 1868.
 • Małe słoje zawierające wodę, wysoce reaktywne rozpuszczalniki, olej silnikowy i osocze.
 • Strony z notatników zawierające setki zawiłych szkiców maszyn przemysłowych.
 • Srebrny wisiorek z wygrawerowanymi słowami "na zawsze moje" (pusty).
 • Uszkodzony przez ogień list (nieczytelny) w piśmie odmiennym od tego z wpisów z dzienników.
 • Wiele niemowlęcych zębów.
 • Rysunki przedstawiające budowy chemiczne metanolu, formaldehydu i aldehydu glutarowego.
 • Zużyte zapałki.
 • Jedno posolone ludzkie serce.

Po wydarzeniu ζ SCP-4617 nie będzie w stanie fizycznie postrzegać danego obiektu, a jego możliwość do dostrzeżenia istnienia obiektu — nawet niebezpośrednio — całkowicie zaniknie przez następne kilka godzin. Od czasu zabezpieczenia podmiotu SCP-4617 wydalił 1 802 obiekty.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported