SCP-4689
ocena: +6+x
Lion_waiting_in_Namibia.jpg

Przedstawiciel Panthera leo sfotografowany na początku XXI wieku.

Identyfikator podmiotu: SCP-4689

Klasa podmiotu: Zneutralizowane

Specjalne Czynności Przechowawcze: N/A

Opis: SCP-4689 odnosi się do stada Panthera leo,1 składającego się z dwóch dorosłych samców, siedmiu dorosłych samic, trzech młodych samców i czterech młodych samic. Poza ich gatunkiem nie istniały żadne zauważalne cechy anomalne — wszystkie instancje SCP-4689 posiadały fizyczne i psychiczne parametry, które były często odnotowywane wśród Panthera leo, do czasu ich wyginięcia.

SCP-4689 zostały odkryte żyjąc w odizolowanej części Angolii w marcu 2143 roku, po tym jak wielu rolników zgłaszało, że "ogromne, włochate gepardy" rozszarpują ich zwierzęta gospodarcze. Wśród mediów zaczęły krążyć doniesienia o żyjących lwach. Po odkryciu i zabezpieczeniu SCP-4689, Fundacja zdyskredytowała te pogłoski, wykorzystując szczątki genetycznie modyfikowanych hien.

Z rozkazu Komitetu ds. Etyki, wszystkie instancje SCP-4689 zostały poddane eutanazji w październiku 2150 roku. Zostało to uznane za najbardziej humanitarną opcję, ze względu na podeszły wiek wszystkich dorosłych członków stada oraz genetycznie wąskie gardło, z jakimi musiałyby się borykać młode. Uprzednio Komitet ds. Etyki rozpatrywał wypuszczenie SCP-4689 na wolność. Jednakże, ze względu na fakt, że opinia publiczna przyjęła wymarcie Panthera leo, a nisza wypełniona przez te zwierzęta została przejęta przez gepardy, hieny i lamparty, uznano za zakłócenie zasłony na zbyt dużą skalę.


INFORMACJA OD ADMINISTRACJI BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI I ZAPISÓW

Powyższy dokument został pozyskany z magazynu Cleveland Metroparks Zoo w Ohio, z napisanym na odwrocie numerem telefonu do najbliższego ośrodka Fundacji. Dołączony był do znaku wyznaczonego do postawienia wewnątrz ogrodu, zawierającego cytat: "To będzie smutny dzień, kiedy dziecko zapyta 'Czym był lew?'".

Analiza terenu zoo wykazała, że miały miejsce manipulacje czasowe. Wszystkie zegary w ogrodzie pokazywały inny czas, roślinność otaczająca magazyn wykazywała anormalne wzorce wzrostu oraz w łazience niedaleko wejścia zawierała zgniliznę czasową. Komitet ds. Etyki zamierza na początku 2020 roku przedyskutować sprawę tego, czy ochrona zagrożonych gatunków mieści się w zakresie działań Fundacji.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported