SCP-472
ocena: +1+x

Identyfikator podmiotu: SCP-472

Klasa podmiotu: Bezpieczne Anomalny Euclid

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-472 ma być trzymany w centrum pustej, zamkniętej celi mierzącej 37m x 37m (122 x 122 ft). Każdy członek personelu, który chcę wejść dla celów badawczych, musi przejść ewaluację psychologiczne i przedstawić prośbę badawczą, przed zezwoleniem na wejście. Personel nie powinien znajdować się w pobliżu 18 m (60 ft) od kamienia na więcej niż pięć (5) minut, bez bezpośredniego monitorowania przez personel ochrony.

Aktualizacja 472-001: Żadnemu personelowi wystawionemu na SCP-472 do etapu 6 jego efektów, nie można udzielić więcej niż cztery (4) kolejne minuty dalszej ekspozycji, bez bezpośredniej zgody Zarządcy Ośrodka.

Aktualizacja 472-002: Raz na każde sześćdziesiąt (60) dni , jeden członek personelu klasy-D musi zostać wystawiony na SCP-472 przez okres od dziesięciu (10) do dwudziestu siedmiu (27) minut.

Aktualizacja 472-003: Z powodu utraty biomasy, żaden personel nie może być wystawiony na SCP-472, więcej niż raz na okres 48 godzin, bez wyraźnej zgody Dr. A. Jones.

Opis: SCP-472 to czerwony granat, odmiany pyrope-spessartite, o nietypowym rozmiarze (1.8 karata). Fraza "Bo człowiek patrzy na zewnątrz, ale Pan patrzy na serce" została wygrawerowana na powierzchni kamienia na wysokości 2 mm (0.08 cala). Znaczenie frazy jest nieznane.

Kiedy jakikolwiek organizm, posiadający bicie serca wejdzie w zasięg 18 m (60 ft) od SCP-472, podmiot zacznie słyszeć bicie serca w oddali. Rytm serca słyszany bezpośrednio odpowiada biciu serca podmiotu, częstotliwość palpitacji wzrasta lub maleje wraz z pulsem badanego. Długotrwała ekspozycja powoduje różne dodatkowe efekty psychologiczne.

Etap 1: Początek 5-7 minut: Niski poziom uczucia lęku. Efekty ustają po natychmiastowym opuszczeniu obszaru.
Etap 2: Początek 6-21 minut: Stopniowo wzrasta uczucie lęku i paranoi. Efekty maleją po opuszczeniu obszaru i ustają w ciągu 5 minut.
Etap 3: Początek 18-27 minut: Wysoki poziom uczucia niepokoju i paranoi. Podmiot zaczyna doznawać halucynacji, zgłaszając widzenie świata wokół niego zabarwionego na czerwono i słyszenie niewyraźnych szeptów. 27% badanych także zgłaszali silne uczucie winy. Efekty maleją w ciągu 20 minut po opuszczeniu obszaru i ustają w ciągu 60 minut.
Etap 4: Początek 34-59 minut: Poprzednie objawy nasilają się. Halucynacje stają się bardziej żywe i przejrzyste; często halucynację zawierają strumienie krwi spływające po ścianach, obrazy martwych ciał, walenie, krzyki i ambulatoryjne postacie przypominające zwłoki. 65% badanych uczyniło umysłowo niezdolnymi do opuszczenia oddziaływania SCP-472. Efekty maleją w ciągu 60 minut po opuszczeniu obszaru i ustają w ciągu 3 godzin.
Etap 5: Początek 55-69 minut: Poprzednie objawy nasilają się. 100% badanych uczyniło umysłowo niezdolnymi do opuszczenia wpływu SCP-472. 38% badanych wystawionych weszło w stan katatonii; stan ten ma 76% wskaźnik śmierci, jeżeli podmiot nie został zabrany z obszaru oddziaływania SCP-472. Efekty maleją w ciągu 6 godzin po opuszczeniu obszaru i ustają w ciągu 24 godzin.
Etap 6: Początek 361-723+ minut: Podmioty, które przetrwały teraz mogą opuścić oddziaływanie SCP-472, chociaż większość nie zdaję sobie z tego sprawy, chyba, że zostaną o to poproszone. Poprzednie objawy różnią się stopniem nasilenia i stają się sporadyczne, naprzemiennie z okresami jasności, dopóki podmiot opuści lub zostanie usunięty z obszaru. Efekty ustają w ciągu 24 godzin od opuszczenia obszaru.

SCP-472 został odzyskany z posiadłości w [ZMIENIONO], bogatego człowieka mieszkającego w [ZMIENIONO]. Fundacyjni inwestorzy zostali ostrzeżeni przez miejscowe zgłoszenia o nawiedzaniu służby domowej po tym jak [ZMIENIONO] był hospitalizowany po upadku. Mobilna Formacja Operacyjna Delta-5 ("Front Runners") została wyznaczona by zbadać możliwe powiązanie z trwającymi projektami. Śledztwo zawęziło źródło anomalnych efektów do SCP-472, który był wystawiony w kolekcji klejnotów [ZMIENIONO]. Pochodzenie SCP-472 jest badane.

Nie wydaje się by SCP-472 posiadał inne anomalne, szkodliwe efekty. Obiekt tymczasowo sklasyfikowany jako Bezpieczny, testowanie w toku. Potencjalne zdegradowanie do Anomalny. Zobacz dodatek.

Dodatek 472-045: Efekty Dalszej Ekspozycji: Badani poprzednio narażeni na efekty SCP-472, doświadczają skumulowanego 10-20% wzrostu prędkości rozpoczęcia niektórych efektów SCP-472, wraz z każdą dodatkową ekspozycją. W końcu, podmioty od razu będą doświadczać objawów Etapu 2, a Etap 3 następuje w ciągu 5-10 minut. Etapy 4-5 następują normalnie. Nie ma to wpływu na czas rozpoczęcia Etapu 6 i występuję nie wcześniej niż 361 minut po wstępnej ekspozycji.

Halucynacje zaczynają mieć różny charakter, gdy podmiot jest wystawiony na SCP-472 więcej niż jeden (1) do pięciu (5) razy. Badani zgłaszają wizje masywnego, rosnącego zbioru organicznego materiału, przypominającego zwierzęce/ludzkie narządy, struktury mięśniowe, kości (choć żadna z kości jest nierozpoznawalna), itp. połączone w sposób, który nie występuje w naturze. Wszyscy badani zgłaszają wiele bijących serc z biomasy, czasami kropkując jej powierzchnie. Po piątej ekspozycji, wszyscy badani zgłaszają widzenie tego (niezależnie, czy poprzednie halucynacje pozostają obecne, czy się nakładały).

Dodatkowo, wywiady z podmiotami wielokrotnej ekspozycji [USUNIĘTO] anomalny element informacyjny. Zobacz dokumenty [ZMIENIONO] i Przesłuchanie 472-0165-b. Klasa podmiotu SCP-472 została zaktualizowana do Euclid. Procedury Przechowawcze zostały zaktualizowane.

Dodatek 472-078: Warunkowy Wzrost Obszaru Wpływu: Kiedy żaden podmiot nie został wystawiony na SCP-472, na więcej niż pięć (5) minut w ciągu dwóch (2) miesięcy, jego obszar wpływu zacznie się zwiększać o 0.5 m (1.6 ft) na godzinę. Ekspansja jest tymczasowa, powracając do początkowych 18 m obszaru efektu (60 ft), po ekspozycji podmiotu.

Dodatek 472-130: Możliwa Fizyczna Obecność Biomasy: Dalsze testowanie z podmiotami wielokrotnie wystawionymi na SCP-472 [USUNIĘTO] wskazujące, że kamień granatu sklasyfikowany jako SCP-472, może w rzeczywistości być jedynie widoczną częścią znacznie większej - i stale rosnącej - biomasy istniejącej w tak zwanej "trans wymiarowej" [USUNIĘTO], metaforze "wierzchołka góry lodowej". Klasa obiektu oczekuje na sprawdzenie. Dodatkowe miary przechowawcze oczekują na sprawdzenie.

Dodatek 472-135: Zmiana Biomasy Podmiotu: [USUNIĘTO] Późniejsze badanie podmiotów wystawionych na SCP-472 wskazuje, że badani doświadczają spadku w biomasie o 0.01 - 1.35 procent, wraz z każdą ekspozycją na SCP-472. Badani pozostają nieświadomi tego wydarzenia. Procedury Przechowawcze zaktualizowane.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported