SCP-4755

ocena: +5+x

Autorstwa Nagiros

SCP logo
Poniżej opisana anomalia jest sklasyfikowana Poziomem 6/4755

Uzyskując dostęp do pozostałej części tego dokumentu, czytelnik rozumie, że będzie narażony na obezwładniające zagrożenie poznawcze do czasu potwierdzenia jego tożsamości.

Jeśli nie jesteś członkiem Rady Nadzorczej, próba uzyskania dostępu do SCP-4755 będzie stanowić wykroczenie Klasy 5, z wyjątkiem przypadku w którym uzyskałeś specjalne pozwolenie na dostęp do tego dokumentu.

Posiadane Upoważnienie: P6-OGÓLNY

SCP logoO ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported