SCP-4773-2
ocena: +2+x

WIADOMOŚĆ OD DEPARTAMENTU NIEPOROZUMIEŃ FUNDACJI

W poniższym dokumencie brakuje pewnych informacji. Jest to efekt niezamierzony.

— Eli Forkley, Dyrektor, DoMC

Identyfikator podmiotu:

Klasa podmiotu:

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-4773-2 zostało przeniesione do celi przechowawczej o wymiarach 4m x 4m x 4m1 znajdującej się w Ośrodku 96 na potrzeby badań.

Opis: SCP-4773-2 to brązowy pluszowy miś, wykonany ze sztucznego futra i bawełny. SCP-4773-2 od czasu do czasu unosi się na 10 do 70 cm nad ziemię i porusza się w nieprzewidywalny sposób. Przedmioty, istoty i powierzchnie w pobliżu SCP-4773-2 mogą stać się całkowicie lub częściowo niemożliwe do odebrania za pomocą zmysłów. Uznaje się to za standardowe zachowanie.

Ze względu na wydarzenia uważa się, że anomalia posiada dodatkowe efekty wpływające na umysł. Teza ta została ostatecznie odrzucona. Uważa się to za standardowe zachowanie. Patrz niżej.

Szkic opisu: Poniższe cechy, które mogą, ale nie muszą mieć związku z okolicznościami związanymi z SCP-4773-2 są obecnie niepotwierdzone. Czytasz na własną odpowiedzialność.

 • Masa, kształt, etc. — zwykłe, podstawowe własności fizyczne
 • Ruch (potwierdzono)
 • Zmiany otoczenia (nieokreślone (potwierdzono))
 • Usuwanie żywności.
 • Wywoływanie nieokreślonych podświadomych instynktów u pracowników.
 • Niewłaściwe usuwanie odpadków żywności, które były jeszcze wtedy całkowicie jadalne(?) przez pracowników
  • Nieznane miejsce docelowe.
  • Obecnie trzy (3) kanapki, cztery (4) opakowania solonych czipsów i różnego typu luźnie słodycze.
 • Ruch (nie potwierdzono)
 • Wpływ na umysły2
 • To trudne (potwierdzono)
 • Niemożliwość poprawnej ko
 • Pracownicy nie są w sta
 • Występowanie wniosków (niejasne)(?)

Dodatek.1 | Log eksperymentów:
Dnia 10 kwietnia 1996 roku, pracownicy Ośrodka 96 wysunęli propozycję badań nad SCP-4773-2 (mających na celu zebranie informacji o jego anomalnych właściwościach wizualnych), które ostały przeprowadzone tydzień później.3 Na potrzeby badań wschodnia ściana celi przechowawczej SCP-4773-2 została pokryta ponumerowanymi, kwadratowymi płytkami o długości 25 cm, i obserwowana przez kamery monitoringu. Co godzinę badacz zapisywał, których płytek nie był w stanie zaobserwować, w całości bądź w części.4 Pięć godzin po rozpoczęciu eksperymentu procedury zaprzestano, ze względu na niemożliwość uzyskania jasnych konkluzji. Zebrane informacje przedstawiono poniżej.

Times.png

Eksperymenty zakończono dnia 18 kwietnia 1996 roku.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported