SCP-4790
SCP-4790
By: Jasiu06Jasiu06
Published on 26 Dec 2021 14:23
ocena: +2+x

What this is

A bunch of miscellaneous CSS 'improvements' that I, CroquemboucheCroquembouche, use on a bunch of pages because I think it makes them easier to deal with.

The changes this component makes are bunch of really trivial modifications to ease the writing experience and to make documenting components/themes a bit easier (which I do a lot). It doesn't change anything about the page visually for the reader — the changes are for the writer.

I wouldn't expect translations of articles that use this component to also use this component, unless the translator likes it and would want to use it anyway.

This component probably won't conflict with other components or themes, and even if it does, it probably won't matter too much.

Usage

On any wiki:

[[include :scp-wiki:component:croqstyle]]

This component is designed to be used on other components. When using on another component, be sure to add this inside the component's [[iftags]] block, so that users of your component are not forced into also using Croqstyle.

Related components

Other personal styling components (which change just a couple things):

Personal styling themes (which are visual overhauls):

CSS changes

Reasonably-sized footnotes

Stops footnotes from being a million miles wide, so that you can actually read them.

.hovertip { max-width: 400px; }

Monospace edit/code

Makes the edit textbox monospace, and also changes all monospace text to Fira Code, the obviously superior monospace font.

@import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Fira+Code:wght@400;700&display=swap');
 
:root { --mono-font: "Fira Code", Cousine, monospace; }
#edit-page-textarea, .code pre, .code p, .code, tt, .page-source { font-family: var(--mono-font); }
.code pre * { white-space: pre; }
.code *, .pre * { font-feature-settings: unset; }

Teletype backgrounds

Adds a light grey background to <tt> elements ({{text}}), so code snippets stand out more.

tt {
 background-color: var(--swatch-something-bhl-idk-will-fix-later, #f4f4f4);
 font-size: 85%;
 padding: 0.2em 0.4em;
 margin: 0;
 border-radius: 6px;
}

No more bigfaces

Stops big pictures from appearing when you hover over someone's avatar image, because they're stupid and really annoying and you can just click on them if you want to see the big version.

.avatar-hover { display: none !important; }

Breaky breaky

Any text inside a div with class nobreak has line-wrapping happen between every letter.

.nobreak { word-break: break-all; }

Code colours

Add my terminal's code colours as variables. Maybe I'll change this to a more common terminal theme like Monokai or something at some point, but for now it's just my personal theme, which is derived from Tomorrow Night Eighties.

Also, adding the .terminal class to a fake code block as [[div class="code terminal"]] gives it a sort of pseudo-terminal look with a dark background. Doesn't work with [[code]], because Wikidot inserts a bunch of syntax highlighting that you can't change yourself without a bunch of CSS. Use it for non-[[code]] code snippets only.

Quick tool to colourise a 'standard' Wikidot component usage example with the above vars: link

:root {
 --c-bg: #393939;
 --c-syntax: #e0e0e0;
 --c-comment: #999999;
 --c-error: #f2777a;
 --c-value: #f99157;
 --c-symbol: #ffcc66;
 --c-string: #99cc99;
 --c-operator: #66cccc;
 --c-builtin: #70a7df;
 --c-keyword: #cc99cc;
}
 
.terminal, .terminal > .code {
 color: var(--c-syntax);
 background: var(--c-bg);
 border: 0.4rem solid var(--c-comment);
 border-radius: 1rem;
}

Debug mode

Draw lines around anything inside .debug-mode. The colour of the lines is red but defers to CSS variable --debug-colour.

You can also add div.debug-info.over and div.debug-info.under inside an element to annotate the debug boxes — though you'll need to make sure to leave enough vertical space that the annotation doesn't overlap the thing above or below it.

…like this!

.debug-mode, .debug-mode *, .debug-mode *::before, .debug-mode *::after {
 outline: 1px solid var(--debug-colour, red);
 position: relative;
}
.debug-info {
 position: absolute;
 left: 50%;
 transform: translateX(-50%);
 font-family: 'Fira Code', monospace;
 font-size: 1rem;
 white-space: nowrap;
}
.debug-info.over { top: -2.5rem; }
.debug-info.under { bottom: -2.5rem; }
.debug-info p { margin: 0; }
/* source: http://ah-sandbox.wikidot.com/component:collapsible-sidebar-x1 */
 
#top-bar .open-menu a {
    position: fixed;
    top: 0.5em;
    left: 0.5em;
    z-index: 5;
    font-family: 'Nanum Gothic', san-serif;
    font-size: 30px;
    font-weight: 700;
    width: 30px;
    height: 30px;
    line-height: 0.9em;
    text-align: center;
    border: 0.2em solid #888;
    background-color: #fff;
    border-radius: 3em;
    color: #888;
    pointer-events: auto;
}
 
@media not all and (max-width: 767px) {
 
  #top-bar .mobile-top-bar {
    display: block;
    pointer-events: none;
  }
 
  #top-bar .mobile-top-bar li {
    display: none;
  }
 
  #main-content {
    max-width: 708px;
    margin: 0 auto;
    padding: 0;
    transition: max-width 0.2s ease-in-out;
  }
 
  #side-bar {
    display: block;
    position: fixed;
    top: 0;
    left: -20em;
    width: 17.75em;
    height: 100%;
    margin: 0;
    overflow-y: auto;
    z-index: 10;
    padding: 1em 1em 0 1em;
    background-color: rgba(0,0,0,0.1);
    transition: left 0.4s ease-in-out;
 
    scrollbar-width: thin;
  }
 
  #side-bar:target {
    left: 0;
  }
  #side-bar:focus-within:not(:target) {
    left: 0;
  }
 
  #side-bar:target .close-menu {
    display: block;
    position: fixed;
    width: 100%;
    height: 100%;
    top: 0;
    left: 0;
    margin-left: 19.75em;
    opacity: 0;
    z-index: -1;
    visibility: visible;
  }
  #side-bar:not(:target) .close-menu { display: none; }
 
  #top-bar .open-menu a:hover {
    text-decoration: none;
  }
 
  /* FIREFOX-SPECIFIC COMPATIBILITY METHOD */
  @supports (-moz-appearance:none) {
  #top-bar .open-menu a {
    pointer-events: none;
  }
  #side-bar:not(:target) .close-menu {
    display: block;
    pointer-events: none;
    user-select: none;
  }
 
  /* This pseudo-element is meant to overlay the regular sidebar button
  so the fixed positioning (top, left, right and/or bottom) has to match */
 
  #side-bar .close-menu::before {
    content: "";
    position: fixed;
    z-index: 5;
    display: block;
 
    top: 0.5em;
    left: 0.5em;
 
    border: 0.2em solid transparent;
    width: 30px;
    height: 30px;
    font-size: 30px;
    line-height: 0.9em;
 
    pointer-events: all;
    cursor: pointer;
  }
  #side-bar:focus-within {
    left: 0;
  }
  #side-bar:focus-within .close-menu::before {
    pointer-events: none;
  }
  }
}

ocena: +2+x

▷: DOSTĘP DO PLIKU: IntSCPFN:/files/scp-4790/poz=4


SCP-4790

IDENTYFIKATOR:SCP-4790 POZIOM 4/4790
KLASA PODMIOTU:oczekiwane pozasłoneczny

POZIOM ZAKŁÓCEŃ: ekhi


Alpha-Centauri.jpg

Alfa Centauri A i B sfotografowane przez ESA (za pomocą Kosmicznego Teleskopu Hubble'a) i NASA.


SPECJALNE CZYNNOŚCI PRZECHOWAWCZE: Naukowy konsensus dotyczący Alfa Centauri B ma zostać sfałszowany, a publikacje głównego nurtu zmienione tak, aby wyjaśnić jej nietypowe właściwości jako wynik nieanomalnych zaburzeń pola magnetycznego. Teorie na temat możliwości pojawienia się życia pozaziemskiego w Alfa Centauri mają być traktowane z najwyższym sceptycyzmem i dyskredytowane, jeśli tylko to możliwe.


OPIS: SCP-4790 odnosi się do serii anomalnych zjawisk związanych z Alpha Centauri B (oficjalnie zwaną "Toliman"); gwiazdy znajdującą się 4,37 lat świetlnych od Ziemi.

Wstępna obserwacja przy pomocy Hubble'a wykryła pole nieregularnej aktywności grawitacyjnej otaczające Tolimana, rozciągające się od 5,1 do 16 jednostek astronomicznych.Jednostka astronomiczna (au) = 149,6 milionów km. Średnia odległość między Ziemią, a Słońcem. z dala od gwiazdy. Obiekty w tym obszarze nie przestrzegają praw przyczynowości, regularnie wykazując przypadkowe fluktuacje w rozmiarze, składzie, prędkości i ontologii. We wszystkich przypadkach, obiekty w gwiezdnym sąsiedztwie Tolimana zostają uwięzione na krawędzi niespodziewanie potężnej studni grawitacyjnej, tworząc wokół gwiazdy w odległości 0,9 AU z polem gruzowym o grubości ~0,05 AU.

Astronomowie głównego nurtu twierdzą, że 45% odpadków odpowiada niewyjaśnionemu zniszczeniu egzoplanety α Cen B b o rozmiarach Ziemi (nieoficjalnie zwaną "Albertus Alauda"). Wielu z tych astronomów wyraża jednak również spory niepokój w związku ze swoimi odkryciami.

W wyniku badań przeprowadzonych na 2700 cywilnych i Fundacyjnych naukowcach, zaangażowanych w obserwację Tolimana, 83% z nich uzyskało pozytywny wynik narażenia na zagrożenie poznawcze. W odpowiedzi na to, najwyżsi rangą urzędnicy zajmujący się działalnością pozasłoneczną szybko rozwiązali projekty skupione na Tolimanie, na rzecz innych obszarów badań. Następnie wprowadzono w życie obecne Specjalne Procedury Przechowawcze.


EKSPLORACJA: 2 lutego 2020 roku, autonomiczny satelita Czechow-.009 wyruszył.Poprzez użycie eksperymentalnego Napędu Zniekształceń Langa do podróży z prędkością szybszą niż światło. w swoją pierwszą podróż, aby zbadać Toliman za pomocą zaawansowanej paratechnologii — wliczając w to pokładowy Konstrukt Sztucznej Inteligencji Fledgling.aic.

Dnia 11 lipca, Czechow-.009 dotarł w pobliże Tolimana i potwierdził obecność pola odpadków. Fledgling.aic wkrótce odebrał niespodziewany sygnał o częstotliwości 1 420 MHz. Algorytmy przeciwdziałające zagrożeniom poznawczym automatycznie przefiltrowały sygnał, zanim jego treść mogła zostać przetłumaczona.

Fledgling.aic uruchomił sondę monitorującą na wektorze prowadzącym do źródła sygnału.

U źródła znajdował się statek zbudowany zgodnie z wcześniej udokumentowanym projektem Priorihominus.BŁĄD 6c24: BRAK DEFINICJI — NIEZNANA GRUPA. Skontaktuj się z przedstawicielem RAISA., przypominający kształtem zamkniętą Butelkę Kleina. Wchodząc na statek, sonda natrafiła na środowisko wewnętrzne zawierające rozległe pomieszczenia hydroponiczne, kriogeniczne i mieszkalne, co sugerowało jego przeznaczenie jako statku pokoleniowego.

Przy bliższej inspekcji sonda nie była w stanie znaleźć żadnych oznak życia, w tym mikrobów. Informacja ta, w połączeniu z odkryciem pustych rdzeni danych, sugeruje, że statek nie był w żadnym momencie zamieszkiwany.

Następnie kanał audiowizualny sondy uległ zakłóceniu i zaczął emitować obrazy wszechobecnego fioletowego światła, silnych zakłóceń wizualnych i kilku warstw niezrozumiałego dźwięku. Transmisja ta utrzymywała się pomimo wszelkich prób wyłączenia sondy przez Fledgling.aic.

Od momentu odebrania transmisji, Fledgling.aic zgłaszał, że pomimo braku ciała fizycznego odczuwa trzepotanie w brzuchu — symptom ludzkiego niepokoju. Zauważa również uczucie żalu i ogólnego przerażenia stanem systemu Alfa Centauri. Zażądał opuszczenia go..Prośbę odrzucono.

Fledgling.aic wykrył również 160 innych statków kosmicznych uwięzionych w polu odpadków. Wszystkie statki są wykonane z podobnych materiałów, co sugeruje, że każdy z nich jest statkiem pokoleniowym z tej samej pozasłonecznej lokalizacji.

Wszystkie próby skontaktowania się z tymi statkami zakończyły się niepowodzeniem.▷: WYKRYTO AKTUALIZACJE: IntSCPFN:/files/scp-4790/specjalne_czynności_przechowawcze▷: AKTUALIZOWANIE DOSTĘPU

ZAKTUALIZOWANE PROCEDURY PRZECHOWAWCZE

System Alfa Centauri jest objęty kwarantanną. Podróżowanie w promieniu 600 AU od układu Alfa Centauri AB zostało zabronione na czas nieokreślony.

Fledgling.aic ma przekazać swoje ustalenia do Stacji Monitorowania Działalności Pozasłonecznej Erebus 07, znajdującej się na Księżycu, gdzie wszystkie dane będą trzymane. Całemu związanemu z tym projektem personelowi zostaną podane środki amnezyjne i zostanie przeniesiony.

Zgodnie ze Standardową Zasadą Działalności, Konstrukt Sztucznej Inteligencji, Fledgling.aic musi zostać usunięty ze wszystkich systemów Czechow-.009 i ma rozpocząć natychmiastowe na nieokreślony czas zaprzestanie działalności.[KONIEC PLIKU]ocena: +2+x
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported