SCP-4812


ocena: +3+x
kaktus1.png
DECYZJĄ RADY NADZORCZEJ
Poniższy plik jest sklasyfikowany Poziomem 4/4812
Nieupoważniony dostęp jest zabroniony.
4812

Site scp-wiki.net.pl cannot be found.


header.png

Na zdjęciu (od lewej do prawej): Wejście do obszaru przechowawczego SCP-4812-S (punkt kontrolny na 500 m) / Krypta przechowawcza SCP-4812-E w Ośrodku 80 / Wczesny obraz SCP-4812-K ściganego przez radzieckie myśliwce


Zawiadomienie w sprawie desygnacji: Ze względu na wyjątkowy charakter obiektów SCP-4812-S, -E oraz związek z -K, do oznaczenia trzech elementów jako grupy służy oznaczenie pojedynczego obiektu. Każda z nich uważana jest jednak za własną anomalię i jest opisana w tym pliku jako takowa.

Zawiadomienie w sprawie klasyfikacji: Ze względu na unikalną naturę SCP-4812-S, -E i -K, każdej jednostce przypisano indywidualną klasę.

 • SCP-4812-S: Bezpieczne1
 • SCP-4812-E: Euclid2
 • SCP-4812-K: Keter3
 • ███-████-█: ZOBACZ DODATEK 4812.4.

Uaktualnione memorandum w sprawie zabezpieczenia: Zgodnie z protokołem fundacji 2513.99, bieżące zabezpieczanie SCP-4812 zostało przekazane pod jurysdykcję Projektu PARAGON. Wszystkie inne istniejące czynności przechowawcze pozostają bez zmian.

Specjalne Czynności Przechowawcze:

 • SCP-4812-S: SCP-4812-S jest zabezpieczony w miejscu odkrycia. Wejście do jaskini zawierającej SCP-4812-S powinno być zapieczętowane trzema śluzami krypty maksymalnego bezpieczeństwa. Wejście na teren przechowalni SCP-4812-S jest zabronione osobom bez odpowiednich danych uwierzytelniających. W żadnym wypadku SCP-4812-S nie może być wystawiony na działanie jakiejkolwiek ilości światła. SCP-4812-S może wchodzić w interakcje tylko z członkami w pełni niewidomego MFO Vestus-12 "Northern Star".

W żadnym wypadku SCP-4812-S nie może być wystawiony na działanie SCP-4812-E lub SCP-4812-K.

 • SCP-4812-E: SCP-4812-E znajduje się w kontrolowanej termicznie krypcie w Strefie 80. Ze względu na charakter anomalnych możliwości SCP-4812-E, jego komora przechowawcza musi być utrzymywana na stałej temperaturze 1400°C. Sam SCP-4812-E ma być zabezpieczony się w zbiorniku stopionego żelaza. Bezpośrednia konserwacja przechowalni SCP-4812-E musi odbywać się poza celą z powodu intensywnego ciepła wewnątrz. Specjalne drony wyposażone w zewnętrzne powierzchnie hafnowo-węglikowe mają być używane do konserwacji wnętrza celi przechowawczej SCP-4812-E. Spadek temperatury wewnętrznej o więcej 50°C należy uznać za przełamanie zabezpieczeń.

W żadnym wypadku SCP-4812-E nie może być wystawiony na działanie SCP-4812-S ani SCP-4812-K.

 • SCP-4812-K: SCP-4812-K jest obecnie niezabezpieczony. Ze względu na lokalizację i naturę SCP-4812-K, jest mało prawdopodobnym, by jego istnienie wyszło na jaw, jednak należy zachować ostrożność celem upewnienia się, że wszelkie informacje odnoszące się do tego bytu są cenzurowane. Zasoby bezpieczeństwa informacyjnego Fundacji mają monitorować ruch w sieci pod kątem wszelkich obrazów, tekstów lub nagrań SCP-4812-K. Konieczne są dalsze badania nad naturą SCP-4812-K, aby zapobiec dodatkowej ekspozycji, jeśli jednostka ponownie pojawi się na Ziemi.

W żadnym wypadku SCP-4812-K nie może być wystawiony na działanie SCP-4812-S i SCP-4812-E.

skeleton.jpg

Ofiara SCP-4812-S, odzyskana z podziemnej jaskini, w której podmiot została odkryty. Z uwagi na stan szkieletu prawdopodobnie ofiara zmarła ponad trzysta lat temu.

Opis: SCP-4812 jest grupowym oznaczeniem trzech jednostek anomalnych, SCP-4812-S, -E i -K oraz serii odzyskanych dokumentów (SCP-4812-1), które je opisują.

Dodatek 4812.1: Zawartość SCP-4812-1

SCP-4812-1 to seria dokumentów i artefaktów odzyskanych z kolekcji anomalnych przedmiotów, które przed śmiercią posiadał holenderski kolekcjoner Markus de Wees. Ta kolekcja o nazwie "Zbiór Conningtona"7", zawiera następujące elementy:

 • Szesnaście monet o różnych kształtach i rozmiarach, z których żadna nie odpowiada żadnemu znanemu nominałowi waluty,
 • Pięć zwojów papirusu pochodzenia egipskiego, które wydają się być starożytnymi mapami gwiazd. Analiza tych map wskazuje, że na marginesach zapisano kiedyś notatki - jednak wyblakły i nie można ich już odczytać.
 • Trzy duże tomy oprawione w owinięte skórą drewno, spisane po niemiecku, pełne tego, co wydaje się być archaicznymi współrzędnymi. Jedna z książek opisuje również zmiany temperatury. Te książki były najprawdopodobniej pisane na przestrzeni wielu lat.
 • Mosiężna luneta z pękniętą, kryształową soczewką. Brakuje kawałka popękanej soczewki. Patrząc przez lunetę wewnątrz widać kilka małych, ozdobnych mechanizmów. Wydaje się jednak, że zostały uszkodzone w przeszłości i nie są już funkcjonalne.
 • Gruby worek jutowy zawierający co najmniej trzy kolejne worki jutowe z gęstą, galaretowatą masą w środku. Patrzenie na ten worek powoduje, że pacjenci czują się chorzy i cierpią na lekkie pieczenie za oczami.
 • Para okularów z żelaznymi ramkami i solidnymi soczewkami z żelaza. Jedna z soczewek jest uszkodzona. W przypadku noszenia przez ludzi, przez żelazne soczewki widać niewielki blask bijący z worka jutowego.
 • Cienki diadem ze złota i platyny. Posiada trzy odnogi rozmieszczone wokół całego pierścienia, z których dwa wydają się być zerwane w pobliżu podstawy. Trzeci zawiera małą szklaną kulę, która jest ciepła w dotyku.
 • Pamiętnik napisany przez Winstona J. Conningtona. Zawiera opisy wszystkich trzech jednostek SCP-4812 i osobiste badania samego dr. Conningtona.
scrolls.jpg

Zwój wchodzący w skład SCP-4812-1 na witrynie w ramach wystawy Marshall, Carter, and Dark w Berlinie.

Z trzech tomów zawierających współrzędne, drugi posiada krótką sekcję napisaną po włosku przez prawdopodobnie innego autora, niż reszta tomu8. Początek sekcji stanowi listę nazw i dat z ortodoksyjnym systemem datowania; wiele dat jest zapisanych innym numerem obok roku, na przykład "1343 [89]" wymienionym obok imienia "Tornold z Yire". Po liście imion pojawia się sekcja, w której wydaje się, że autor wymieniał notatki do uwzględnienia w dłuższej sekcji, która pojawia się później. Przetłumaczony tekst dłuższej sekcji jest dostępny poniżej:


Podczas gdy wiele pozostałych elementów jest ogólnie mało znaczących, szczególnie interesujący dla naukowców jest pamiętnik dr. Conningtona. Większość tekstu w pamiętniku jest napisana przy użyciu szyfru, z bardzo małą liczbą sekcji (zazwyczaj małych notatek, które nie są istotne dla reszty tekstu) w języku niemieckim.

Przetłumaczono kilka krótkich sekcji, ponieważ część szyfru wpisana jest do jednego z większych tomów. Tekst w nich zawarty został przetłumaczony i jest dostępny poniżej:


Dodatek 4812.2: Pozyskanie obiektów SCP-4812
Lamenellant.png

SCP-4812-K atakowany przez systemy obronne Globalnej Koalicji Okultystycznej.

SCP-4812-K był znany Fundacji od 1964 r., kiedy został pomylony z eksperymentalnym amerykańskim pojazdem powietrznym podczas przekraczania północnego ZSRR. Po nawiązaniu walki przez radzieckie myśliwce nad Morzem Czukockim SCP-4812-K szybko wzniósł się na wysokość stratosfery i zniknął całkowicie z pola widzenia. Wkrótce potem istota ponownie zaatakowała myśliwce z dużą prędkością, szybko je niszcząc.

Od tamtej pory SCP-4812-K został zaobserwowany tylko w kilku przypadkach, zazwyczaj przelatując na tyle nisko, że można go było wizualnie wykryć z powodu zniekształceń spowodowanych przez światło odbijające się od jego chitynowej zewnętrznej powierzchni. Warto zauważyć, że SCP-4812-K wydaje się podążać nieokreśloną ścieżką, często przechodząc przez miejsca przechowywania zarówno SCP-4812-S, jak i SCP-4812-E, a także ██████ ██████ █████████ ███████ ███████ w ██████, ███████████ [ZOBACZ DODATEK 4812.4]. Powód tego nie jest znany [ZOBACZ DODATEK 4812.4].

Vinuvinex.png

Ścieżka podróży SCP-4812-E wkrótce po odkryciu.

SCP-4812-E odkryto wkrótce po przejęciu SCP-4812-1, kiedy zespół zabezpieczający Fundacji badający zestaw współrzędnych zapisanych w trzecim tomie odkrył anomalię termiczną pod jeziorem w pobliżu ██████-███, ███████. Dalsze badanie tego miejsca zaburzyło strukturę gruntu i otworzyło niewielką szczelinę pod jeziorem, która odprowadziła wodę do otworu. Wkrótce po tym w miejscu nastąpił znaczny spadek temperatury, gdy SCP-4812-E, który wcześniej był uwięziony w otworze termicznym pod jeziorem, wzniósł się na powierzchnię.
Zespół odkrywców natychmiast ewakuował się z miejsca, a MFO Ark-11 "Light Em Up" została zaangażowana celem zaatakowania obiektu SCP-4812-E. Jednak ze względu na gwałtownie spadające temperatury i coraz bardziej niebezpieczne warunki atmosferyczne generowane na miejscu, MFO Ark-11 została zmuszona do utrzymania odległości i użycia broni artyleryjskiej dalekiego zasięgu w celu utrudnienia postępu SCP-4812-E przemieszczającego się w kierunku najbliższego centrum populacji.

Po kilku godzinach ostrzału ponad 8 km terenu SCP-4812-E został ostatecznie powstrzymany, gdy w pobliżu istoty doprowadzono do kontrolowanego wybuchu gazu, po którym nastąpił natychmiastowy zrzut stopionego żużlu na podmiot za pomocą zdalnego dronu transportowego. Pokryty żużlem SCP-4812-E został przeniesiony do mobilnego pieca elektromagnetycznego i przetransportowany do termicznego schronu DEEPWELL w Ośrodku 80.

SCP-4812-S został załączony do notatek Administratora Fundacji Fredericka Williamsa jako podejrzane miejsce i został co najmniej pobieżnie zrozumiany od czasu utworzenia grup dochodzenia paranormalnego będących prekursorami Fundacji. Przed zaangażowaniem Fundacji nie było wiadomo, że SCP-4812-S w ogóle był bytem - zamiast tego wiele grup uważało, że sama jaskinia stanowi zagrożenie dla podróżnych, ponieważ nikt, kto do niej wszedł nigdy nie dawał żadnych oznak życia.

Dodatek 4812.3: Wrogie działanie SCP-4812-K

W dniu 9 czerwca 2002 r., trzy miesiące po odkryciu i zabezpieczeniu SCP-4812-E zaobserwowano, że SCP-4812-K zboczył z przewidywanej ścieżki w kierunku obszaru na Morzu Północnym. Dywizja lotniskowców Fundacji została skierowana na obszar, gdzie SCP-4812-K nawiązał kontakt ze statkiem transportowym Globalnej Koalicji Okultystycznej. Istota nie zwracająca uwagi na broń konwencjonalną na pokładzie statku GOC, najwyraźniej próbowała zniszczyć zewnętrzną część statku. Warto zauważyć że u SCP-4812-K nigdy wcześniej nie zaobserwowano tego rodzaju niesprowokowanej wrogiej akcji, szczególnie na tak małej wysokości.

Dywizja Fundacji natychmiast zaatakowała obiekt i po krótkiej potyczce odciągnęła go od statku transportowego. Dywizja Fundacji zaoferowała pomoc dla jednostki GOC, ale z pomocy zrezygnowano i statek kontynuował kurs na północ. Zdjęcia satelitarne pokazywały dokowanie statku w wcześniej nieujawnionym porcie w północnej Norwegii.

Incydent ten korespondował z dwoma innymi wydarzeniami z udziałem SCP-4812-E i SCP-4812-S. W trakcie potyczki z SCP-4812-K, SCP-4812-E stawał się coraz bardziej aktywny w swojej przechowalni, w pewnym momencie wymagając aktywacji uprzednio niesprawdzonej technologii, aby jeszcze bardziej zwiększyć temperaturę w skarbcu DEEPWELL celem stabilizacji bytu. W tym samym czasie, kilka wstrząsów było odczuwalnych w pobliżu miejsca przechowywania SCP-4812-S, a sejsmografia tego obszaru ujawniła, że duża część systemu jaskiniowego zawaliła się.

Późniejsza obserwacja miejsca wskazuje, że SCP-4812-S od tego czasu przesunął się w górę na nie mniej niż 70m.

Dodatek 4812.4: Korespondencja na temat bezpieczeństwa

NOTATKA: DOSTĘP DO NINIEJSZEGO PLIKU WYMAGA POZIOMU UPOWAŻNIENIA 4/4812 Z OGRANICZENIAMI. ODPOWIEDNIE ZEZWOLENIA SĄ WYMAGANE, BY OTRZYMAĆ DOSTĘP DO PLIKU.


Dodatek 4812.5: Notatka wewnętrzna
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported