SCP-4863

ocena: +2+x

Identyfikator podmiotu: SCP-4863

Klasa podmiotu: Bezpieczne

Specjalne Czynności Przechowawcze: Fundacyjni pracownicy mają działać w globalnych agencjach kosmicznych by przeciwdziałać załogowym misjom w regiony orbit heliocentrycznych niższych niż Merkurego.

Opis: SCP-4863 to fenomen percepcyjny doświadczany przez ludzi w odległości 0,31 AU1 od Słońca. Żadne formy urządzeń nagrywających, zwyczajnych lub paratechnologicznych, nie były w stanie zaobserwować anomalii. Podmioty opisują anomalię jako "drugie Słońce", podążające po heliocentrycznej trajektorii w nieznanej odległości od układu słonecznego, wykonując pełny obrót wokół orbity co 24 godziny. Na niebie anomalia zajmuje obszar porównywalny do tego zajmowanego przez Słońce widziane z powierzchni Ziemi.

Pomimo wspomnianych problemów z obserwacją, podmioty wciąż dostrzegają, że sprzęt w ich pobliżu zbiera informacje na temat anomalii. Według nich, SCP-4863 posiada widmo białej gwiazdy typu A i jasność porównywalną do normalnego promieniowania słonecznego. Informacje o dystansie do podmiotu są opisywane wyłącznie jako "dalej niż my." Nie pozyskano innych informacji; podmioty stwierdzają, że są one "zbyt jasne, by je zobaczyć."

Po opuszczeniu promienia 0,31 AU wszystkie percepcyjne fenomeny zanikają.

DODATEK I:

Dnia 12.06.2024 fundacyjny Wydział Aktywności Pozasłonecznych przeprowadził eksperyment używając statku niedawno zaopatrzonego w Napęd Zniekształcający Langa2 Statek, Półautonomiczny Statek Eksploracyjny Messier-002, został umieszczony na promieniu wymaganym do zauważenia SCP-4863 i wycelowany w kierunku anomalii. Statek następnie rozpędził się do prędkości ponadświetlnych i opuścił układ słoneczny.

Napęd został wyłączony po dwóch godzinach podróży ponadświetlnej. Załoga Messier-002 zgłosiła, że znajduje się na orbicie wokół masywnego obiektu kosmicznego, dalej desygnowanego SCP-4863-A.

SCP-4863-A to biały nadolbrzym typu A o promieniu 1,436 R.3 Z perspektywy orbitalnej dookoła podmiotu, układ słoneczny wydaje się być na orbicie dookoła gwiazdy, zlokalizowany w odległości 14,5 ly,4 wykonując pełny obrót wokół własnej osi co 24 godziny. Szacuje się, że czas potrzebny do wykonania pełnego obrotu wokół orbity wynosi miliony lat. Nie są znane żadne zjawiska percepcyjne wpływające na podmiot.

Nie jest wiadome w jaki sposób SCP-4863-A może istnieć. Gwiazda należy do największych znanych gwiazd i jest znacznie większa od jakiejkolwiek dotychczas odkrytej gwiazdy typu A. Zakładając, że gwiazda powstała w wyniku naturalnego lub półnaturalnego procesu, żadne opracowane modele ewolucji gwiazd nie wyjaśniają, jak podmiot jest w stanie utrzymać stabilność pomimo tego, że jego struktura nie jest odpowiednia do takiego istnienia. Podobnie natura czasoprzestrzennych mechanizmów łączących podmiot z układem słonecznych jest nieznana.

W wyniku dogłębnych badań astronomicznych przestrzeni dookoła SCP-4863-A, uważa się, że anomalia znajduje się poza widzianym z Ziemi obserwowalnych wszechświatem. Zagęszczenie gwiazd, galaktyk i większych struktur kosmicznych jest znacznie mniejsze i bardziej rozsiane, z niewielką ilością lub brakiem formacji supergromad i pustek. Odczyty emisji anomalnych cząstek (tachionów, fali Ψ, itp.) są również o wiele mniejsze. Do czasu przeprowadzenia dalszych badań przypuszcza się, że SCP-4863-A jest największym pojedynczym obiektem w tym obszarze wszechświata.

Za wyjątkiem układu słonecznego żadne inne obiekty nie orbitują gwiazdy.

DODATEK II:

Naukowcy badający zachowanie powierzchni SCP-4863-A z dystansu 6 ly wysłali alarm do placówek Wydziału, zgłaszając nagłe wystąpienie anomalnych fenomenów. Fenomen opisano jako z natury wizualny, doświadczany po odwróceniu się od gwiazdy i posiadający ekstremalnie wysoką jasność. Odczyty zidentyfikowały, że jest to niebiesko-biała gwiazda typu B.

Przy dalszych wyjaśnieniach fenomen opisano jako "trzecie Słońce."

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported