SCP-4891
ocena: +4+x

Departament Historycznych Zapisów Fundacji
Poniższy dokument został zarchiwizowany.

Dostęp do niego może zostać wyłącznie przyznany zatwierdzonym pracownikom po obszernej terapii amnezyjnej. Jedyne pozostałe kopie tego dokumentu to poniższy fizyczny dokument i pojedyncza cyfrowa kopia dostępna tylko dla personelu z poziomem upoważnienia 3/4891.

Jeżeli w jakimkolwiek momencie pracownik usłyszy odgłosy bzyczenia podczas czytania tego dokumentu, jego zadaniem jest natychmiastowe włączenie systemów spryskiwaczy w komorze, aby wypuścić środki amnezyjne oparte na pestycydach.

Identyfikator podmiotu: SCP-4891

Klasa podmiotu: Keter Apollyon

Specjalne Czynności Przechowawcze: Trwają obecnie próby zabezpieczenia SCP-4891. Od razu po zobaczeniu, instancje SCP-4891 mają zostać poddane terminacji. Personel nie może zdjąć ubrania lub wyposażenia ochronnego poza chronionymi strefami podczas badania SCP-4891.

Miejsca zawierające siedliska instancji SCP-4891 mają zostać natychmiastowo poddane kwarantannie, a wszystkie gniazda i obiekty muszą zostać spalone.

Zarażone osoby mają zostać uspokojone, aby zapobiec świadomości fizycznego czucia i poddane terapii amnezyjnej w celu pozbycia się anomalii. Masowa eutanazja ma zostać przeprowadzona w przypadku przesytu zainfekowanych osób w bardzo zaludnionych obszarach.

W przypadku Scenariusza Klasy K 4891, amnezyjny związek pestycydowy zostanie wypuszczony w dotkniętych miejscach.

Aktualizacja: Obecnie trwa produkcja i transport związku do dodatkowych placówek.

Opis: SCP-4891 jest anomalnym gatunkiem Megaselia scalaris (mucha trumienna). Instancje SCP-4891 rozmnażają się poprzez przekaz zagrożenia poznawczego, rozprzestrzenianego poprzez bezpośredni kontakt fizyczny z innymi organizmami żywymi; głównie z ludźmi i bydłem. Podmioty muszą być świadome, że instancja SCP-4891 dotyka je, aby efekt mógł zadziałać.

Po infekcji, instancja SCP-4891 dokona manifestacji na ciele podmiotu, ilekroć ten poczuje fizyczny dotyk, o którym świadomie przypuszcza, że jest kolejną instancją SCP-4891 lub owadem siadającym na nim. Jest to często powodowane przez uczucie swędzenia lub delikatnego dotyku. Ze względu na wzrastającą ilość instancji powodujących ten efekt, podmiot zwykle zacznie mylić podobne uczucia na skórze z kolejnymi instancjami SCP-4891 siadającymi na nim. Liczba manifestujących się instancji jest równa obszarowi skóry, który jest postrzegany jako objęty przez to uczucie.

Bez odpowiedniego leczenia, podmiot będzie stopniowo postrzegać wszelkiego rodzaju fizyczne odczucia jako bycie dotykanym przez instancję SCP-4891. Długotrwałe wystawienie u niewyleczonej osoby będzie odbierać jakiekolwiek fizyczne uczucie na swoim ciele jako pochodzące od instancji SCP-4891.

Około 95% osób, które nie zostały wyleczone z infekcji SCP-4891, zmarło. Do wartych odnotowania powodów śmierci należą:

  • Przypadki spowodowane przez instancje blokujące widoczność podmiotu, kiedy dokonały manifestacji poprzez odczucie na mrugających powiekach;
  • Dławienie się instancjami manifestującymi się w gardle podmiotu, kiedy oddychał ciężko lub innych odczuć w jamie ustnej;
  • Uduszenie/dławienie się z napływu instancji wewnątrz uszkodzonych kombinezonów ochronnych;
  • Masa instancji pojawiająca się pod skórą podmiotu i rozrywającą ją przez wewnętrze funkcje biologiczne ciała;
  • Obrażenia wewnętrze od instancji pojawiających się przez uczucie każdego bicia serca.

Dodatek 1: Po nieudanej próbie zmniejszenia populacji SCP-4891, ich właściwości wynikające z zagrożenia poznawczego zdaje się, że się rozwinęły. Wiedza dotycząca istnienia samego SCP-4891 może odtąd być wystarczająca do manifestacji jego anomalnych właściwości.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported