SCP-4910
ocena: +4+x
smile.png

Jedyny materiał filmowy SCP-4910- zarejestrowany chwilę przed uszkodzeniem video.

Identyfikator podmiotu: SCP-4910

Klasa podmiotu: Keter

Specjalne Czynności Przechowawcze: Anomalia jest obecnie na wolności. MFO-ε "Tyrfing Black" ma reagować na zaobserwowane przypadki. Ze względu na jego zakaźne właściwości i niski potencjał badawczy, zezwolono na użycie zabójczej siły wobec instancji. Ofiary również wymagają bezdyskusyjnej terminacji.

Operatorzy powracający ze służby, u których stwierdzono nadmierne uśmiechanie się lub, pokazują wielokrotne uśmiechy, muszą zostać obezwładnieni za pomocą broni, po czym oblani specjalnym chlorowodorowym związkiem chemicznym (HF/PURE). Gdy pozostała masa zaprzestanie aktywności, musi zostać przetransportowana poza teren ośrodka w celu spalenia.

Personelowi zaleca się zwrócenie o pomoc lekarską w przypadku zachorowania po kontakcie z zarażonym operatorem. Interwencja chirurgiczna jest skuteczna jedynie we wczesnych stadiach choroby (1-2 godziny). Zwalczanie bólu staje się niemożliwe od czasu pojawienia się ubytków w dolnych partiach ciała (3-4 godziny).

Opis: Drapieżny czworonóg stomatologiczny, sto wielo-kontynentalnych obserwacji po 1886 r. Dokładne szczegóły nieznane: świadkowie niezmiennie ulegali jego efektom—przede wszystkim gwałtownej nadprodukcji zębów, hamującej ich zdolność do zrozumiałej werbalizacji. Urządzenia nagrywające ulegały natychmiastowemu uszkodzeniu poprzez pojawienie się zębiny w krytycznych elementach. Artystyczne przedstawienie jest bardzo zróżnicowane, ale skupia się wyłącznie na różnych amalgamacjach zębów i powiązanych z nimi dziąseł.

SCP-4910 wydaje się być zdolny do rozróżniania tych, którzy nie są świadomi jego właściwości—zwykle są to cywile—których używa do utrzymania się; oraz tych, którzy w szczególności dążą do przechwycenia go lub zaszkodzenia mu—takich jak personel zarówno przyziemnych, jak i organizacji okultystycznych—do których to kieruje się w celu odbycia stosunku seksualnego.

Choć pod większością względów są podobne do standardowych ofiar, te, których celem jest stosunek działają jako wektor anomalnych właściwości SCP-4910.

Poprzednie 58 nieudanych prób przechwycenia, skutkowały poważnymi obrażeniami uzębienia, krwawieniem wewnętrznym, utratą życia. Trzynastu agentów MFO-ε zaginęło w akcji. Siedmiu miało płytkę nazębną [USUNIĘTO]; zostali poddani eutanazji. Transformacyjna autokanibalizacja zabrała pięciu.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported