SCP-4946
ocena: +2+x

3/4946 POZIOM 3/4946

ZASTRZEŻONE

classified-lv3.png

Identyfikator podmiotu: SCP-4946

Klasa podmiotu: Keter Thaumiel


Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-4946 jest nie przechowywany. Sunny Skies Analytics, firma-przykrywka Fundacji, ma za zadanie gromadzenie i raportowanie codziennych zgonów w wyniku czerwonki. Niezależnie od liczby faktycznych zgonów, Fundacja musi zgłosić liczbę jako Fibonacciego (n), gdzie n jest równa liczbie dni od 06.06.2025.
Jeżeli niezależny raport przedstawi możliwy do zweryfikowania przypadek śmierci na czerwonkę, raport ten należy dodać do sumy, a SCP-4946 należy przeklasyfikować na Zneutralizowany.

Opis: SCP-4946 jest probabilistyczną anomalią obserwowaną w zgłaszanych zgonach ludzkich w wyniku czerwonki.
Od 06.06.2025 r. Łączna liczba zgłoszonych zgonów z powodu czerwonki na dzień była równa pozycji n w sekwencji Fibonacciego, gdzie n było równe liczbie dni od 06.06.2025. Badania nad takimi zgonami ujawniają, że wszystkie odnotowane zgony przed momentem wprowadzenia obecnych procedur były w wyniku nieanomalnej czerwonki.

Należy zauważyć, że SCP-4946 nie reprezentuje rzeczywistej liczby ludzkich śmierci spowodowanych czerwonką; SCP-4946 reprezentuje jedynie sumę opublikowanych raportów.

Aktualne procedury bezpieczeństwa zostały opracowane i wdrożone w dniu 07.02.2025. W rezultacie wydaje się, że faktyczna ludzka śmierć przez czerwonkę została całkowicie wyeliminowana. Fundacyjna Inteligencja ƟU-4946 została przydzielona do wprowadzenia w błąd opinii publicznej w sprawie zniknięcia śmiertelnych przypadków czerwonki.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported