SCP-4967
ocena: +3+x
elvis.png

SCP-4967 za życia, zdjęcie wykonane ok. 1982 r.

Identyfikator podmiotu: SCP-4967

Klasa podmiotu: Thaumiel

Specjalne Czynności Przechowawcze: Ukryci pracownicy Fundacji w Departamencie Rekultywacji USA mają przeprowadzać wszelkie badania i inspekcje zbiornika zapory Hoovera, przy których mają ukrywać obecność SCP-4967. W przypadku, gdy poziom promieniowania Akivy w zbiorniku przekroczy 135 centiakiv, SCP-4967 ma zostać natychmiastowo zamknięty w wyłożonej ołowiem trumnie.

Opis: SCP-4967 to zwłoki Michaela Simmonsa, byłego ulicznego performera z Las Vegas1, którego szczątki zostały wrzucone do zbiornika zapory Hoovera, przypuszczalnie przez jego zabójcę/ów. Nie zaobserwowano, by zwłoki rozkładały się w zabezpieczeniu i wydają się być w doskonałym stanie, mimo że zostały odkryte w 1984 roku. Wszystkie próby przeniesienia obiektu zakończyły się niepowodzeniem.

Dodatek 4967-1: Po wzroście liczby manifestacji bytów tartarejskich w rejonie Las Vegas, Departament Sił Stosowanych Fundacji potrzebował zwiększonego zaopatrzenia wody święconej. Spowodowało to wyczerpanie liczby kapłanów zatrudnionych przez Fundację. Ze względu na czasochłonny charakter procesu tworzenia wody święconej przez nie-świętych, Fundacja zdecydowała się na poszukiwanie niedrogiego, długoterminowego źródła.

Departament Teologii Taktycznej zaproponował kilka opcji masowej produkcji wody święconej, w tym jedną z udziałem SCP-4967:


DEPARTMENT

TEOLOGII TAKTYCZNEJ

PROPOZYCJA 4661-4967-ALFA

Kościół katolicki wierzy, że boska interwencja odgrywa rolę w przechowywaniu nieboszczyków osób sprawiedliwych. Choć nie wiemy i nie obchodzi nas, jak Michael Simmons zachowywał się za życia, wiemy, że jego zwłoki są, jak to określają księża, "nieniszczejące", a zatem kwalifikują się do kanonizacji.

Wiadomo również, że przedmioty dotknięte przez świętego stają się świętymi relikwiami, lub w przypadku wody, pobłogosławioną wodą święconą. Department Taktycznej Teologii przedstawia następującą propozycję: zapłacić Kościołowi Katolickiemu hojną "darowiznę" za cichą kanonizację SCP-4967. Choć zajmie to trochę czasu, zwłoki powinny być w stanie przekształcić całe zasoby wody miasta w wodę święconą. W międzyczasie, MFO mogą po prostu bezpośrednio pobierać wodę z tamy, aby wykorzystać ją w swoich operacjach.

- Y. Leiner
Kierownik Wydziału Abrahamowego

Plan SCP-4967 został zatwierdzony, a Fundacja nawiązała łączność z przedstawicielem Kościoła Katolickiego w Radzie 108. Poniżej znajduje się transkrypcja komunikacji między agent Sterling a kardynałem wikariuszem Camillo Ruini, który przyleciał do Las Vegas na spotkanie.

<Początek logu>

[Ruini odkłada teczkę z propozycją kanonizacji SCP-4967 i podaje ją agent Sterling.]

Ruini: Ach, rozumiem. Tajna kanonizacja.

Sterling: Zgadza się.

[Agentka Sterling bierze folder i wkłada go do swojej teczki.]

Ruini: Wiem, że wy i cała reszta uwielbiacie mieć tajemnice, ale… możecie mnie rozbawić, co nie?

Sterling: Nie musisz być nieśmiały, kardynale Vicar. Jestem pewna, że ta kwestia została poruszona na ostatnim spotkaniu Rady 108. W końcu ONZ lubi mieć oko na nasze działania.

Ruini: Heh. Więc plotki są prawdziwe.

Sterling: Ta. Vegas poszło w diabły.

Ruini: Jakże interesujące.

Sterling: Jestem przekonana, że będziesz zainteresowany naszą ofertą.

Ruini: Niech zgadnę, darowizna? Nie brakuje nam pomocy finansowej, agentko Sterling. Pobożni tego świata są hojni, tak jak i ja.

Sterling: Czyli mówisz, że zrobisz to za darmo?

Ruini: Nie, nie, nie, moja droga. Za wymianę, niefinansową.

Sterling: Jeśli chcesz poprosić o to miejsce na Synaju, wiedz, że nie ma takiej opcji.

Ruini: Wiem, że lepiej o to nie pytać, panno Sterling. Nie jestem tak natarczywy jak mój poprzednik.

Sterling: Agentko Sterling.

Ruini: Przepraszam, agentko Sterling. Moja prośba powinna być nieco bardziej zrozumiała dla pani przełożonych. Chciałbym z bliska zbadać pewien gatunek demona.

Sterling: Mamy kilka w komorach przechowawczych na dole. Mogę poinformować dyrektora House'a, że będzie pan potrzebował uzbrojonego wsparcia.

Ruini: Dam sobie sam radę z sukkubami.

Sterling: Och.

[Agentka Sterling przesuwa się w swoim krześle.]

Ruini: Wszystko, czego potrzebuję, to twoja pomoc w zajęciu moich przełożonych i upewnieniu się, że żadne słowo o tym się nie wydostanie.

Sterling: Zachowamy to w tajemnicy.

Ruini: W takim razie mamy umowę.

<Koniec logu>

Po kanonizacji, SCP-4967 uzyskał zdolność generowania wody święconej poprzez kontakt z nieanomalną wodą. Przewiduje się, że do 2023 roku tempo przemiany wpłynie na całe zaopatrzenie wody Las Vegas. Klasa SCP-4967 została zmieniona z Euclid na Thaumiel.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported