SCP-4973
ocena: +1+x
Identyfikator: SCP-4973
Klasa podmiotu: Keter
Przydzielony Ośrodek: MUROVH Ośrodek 30
Dyrektor: Eric Riverson
Nadzorca Projektu: Lorraine Casper
Przydzielone MFO: Mu-13
Poziom 4/4973
ŚCIŚLE TAJNE

D-Class.png

SCP-4973 (D-10000), dawniej Gordon K. Markovitch.

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-4973 znajduje się w Komorze Próżniowej dla Bytów Bezcielesnych pod stałą obserwacją członków MFO Mu-13 ("Ghostbusters"). Na zewnątrz wejścia do komory znajdują się cztery Pola Neutralizacyjne Harrington-Hollow, umieszczone na krawędziach drzwi, aby uniemożliwić SCP-4973 ucieczkę. Wnętrza zarówno sufitu jak i podłogi zostały również wyłożone nPDN w celu zapewnienia bezpieczeństwa.

Departament Zjawisk Spektralnych ma za zadanie zbadać metody amnestyzacji i rytuałów dyspersji na terenie całego ośrodka dla bytów fantazmatycznych, ponieważ SCP-4973 i inne podobne mu stanowią poważne zagrożenie dla tajności Fundacji.

MFO Sigma-5 ("'; DROP TABLE taskforces —") ma za zadanie rutynowo sprawdzać bazę danych SCiPNET pod kątem jakichkolwiek śladów naruszeń informacji lub jeśli została ona użyta w sposób anomalny.

Opis: SCP-4973 odnosi się do ducha D-10000, członka klasy D znanego za życia jako Gordon Kardivachlus Markovitch1. Przed agresywnym stanem SCP-4973 został pierwotnie sklasyfikowany jako "nieaktywny" lub uśpiony byt fantazmatyczny2, ale szybko stał się świadomy swojego otoczenia i w przeszłości wielokrotnie naruszał zabezpieczenia. W nieznany sposób SCP-4973 zdołał uzyskać dostęp do terminala bazy danych SCiPNET. Dzięki temu SCP-4973 dowiedział się o licznych anomalnych jednostkach i zjawiskach udokumentowanych w bazie danych, a także o tożsamości personelu badawczego, ochronnego i administracyjnego w Ośrodku 30 i jego lokalizacji.

SCP-4973 był odpowiedzialny za dwanaście przypadków naruszenia zabezpieczeń i przyczynił się do samobójstwa co najmniej sześciu osób.

Historia: Po przejęciu przez Fundację i natychmiastowym wprowadzeniu do klasy D, D-10000 był podmiotem 25 kontrolowanych eksperymentów dotyczących różnych anomalnych bytów i zjawisk. Wśród tych eksperymentów znalazło się wielokrotne wystawienie na działanie SCP-158. D-10000 zginął podczas eksperymentu z SCP-████; jego szczątki zostały później zabrane, aby poddać je przetwarzaniu w pobliskiej rafinerii odpadów. Trzy miesiące później personel zgłosił anomalną aktywność na terenie obiektu. Na takie zgłoszone anomalne zjawiska składały się:

  • Niewyjaśnione odgłosy wydobywające się z prywatnych mieszkań pracowników naukowych i agentów.
  • Natychmiastowy spadek temperatury przy zbliżaniu się do bloku klasy D.
  • Znikające przedmioty i obiekty należące do pracowników, gdy byli sami w pomieszczeniu.
  • Halucynacje postaci pokrytej krwią i ubranej w kombinezon klasy D, pojawiające się na lustrach lub powierzchniach odbijających światło.
  • Uczucie strachu i bycia "obserwowanym i śledzonym" przez niewidzialną obecność wśród personelu.
  • Ciemna sylwetka uciekająca z pola widzenia podczas obserwacji odległego końca korytarza.
  • Różne błędy serwera występujące w terminalu bazy danych.

O ile niektóre z tych spraw zostały uwzględnione, o tyle większość została w dużej mierze zignorowana przez dyrekcję Ośrodka 30, powołując się na to, że incydenty te wynikały z coraz większego obciążenia psychicznego i presji związanej z pracą w Fundacji.

Dodatek 4973.1: Wyciąg z Klasyfikacji Spektralnej

Dodatek 4973.2: Log przesłuchania

Dodatek 4973.3: Rozmowa między dr Casper i dyrektorem Riversonem

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported