SCP-498
ocena: +1+x

Identyfikator podmiotu: SCP-498

Klasa podmiotu: Bezpieczne

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-498 musi być przechowywany w dźwiękoszczelnym bunkrze w Ośrodku ██, z minimum dwoma (2) strażnikami ochrony odpowiednio wyposażonymi oprócz standardowego wyposażenia w słuchawki redukujące hałas. Bunkier ma być dźwiękoszczelny tak, by mógł tłumić co najmniej 95% wychodzących fal dźwiękowych.

W pełni zautomatyzowane mechaniczne ramię musi zostać użyte do resetowania SCP-498. Drugorzędne Czynności Przechowawcze: W przypadku awarii dwoje pracowników Klasy D musi być zamkniętych w komorze przechowawczej obiektu z odpowiednią ilością racji żywnościowych. Mają oni być w pełni poinformowani o działaniu obiektu i muszą na zmianę resetować SCP-498 wprowadzać go stan drzemki do czasu naprawienia awarii. Pomieszczenie musi być monitorowane przez cały czas przez kamery akustyczne. W następstwie incydentu I498-B, w przypadku awarii na miejsce należy wysłać strażnika w celu ręcznego resetowania obiektu aż do czasu automatycznego przywrócenia procedur bezpieczeństwa.

Opis: SCP-498 przypomina budzik Koway marki RT-800 z żółtym wyświetlaczem LED, ustawionym na centralną strefę czasową. Po usłyszeniu przez podmiot, budzik został zauważony wywołujący stan zwiększonej czujności do czasu zresetowania. Ten efekt uniemożliwia spokojny sen w okolicy SCP-498, chociaż mikro-drzemki są możliwe. Poza przyciskiem "drzemka"; i wyświetlaczem, żadna z pozostałych funkcji urządzenia nie działa. Zauważono, że urządzenie ciągle wyświetla czas i wymaga resetowania, nawet jeśli nie jest podłączone do żadnego źródła zasilania. Próby demontażu SCP-498 nie przyniosły skutków, jeśli chodzi o uniemożliwienie jego aktywacji, ani też nie określiły sposobu jego działania bez oczywistego źródła zasilania.

Co 11 minut włącza się alarm budzika, stopniowo zwiększając swoją głośność. Testy wykazały, że alarm na początku działa na poziomie 30 dB, zwiększając swoją głośność o 4 dB co 10 sekund, jeśli przycisk drzemki nie jest aktywowany. Nie ma żadnych dowodów na to, że proces ten kiedykolwiek się zatrzyma. Najgłośniejszy zarejestrowany dźwięk przekroczył ███ dB przed osiągnięciem resetu. Stwierdzono, że produkowane fale dźwiękowe mogą uszkadzać pobliskie struktury, powodować krwawienie wewnętrzne i są teoretycznie uważane za potencjalną przyczynę aktywności sejsmicznych.

Dodatek 498-A: Protokół Przechowywania zaktualizowany. Zobacz Raport Incydentu I498-B.

Raport z Incydentu I498-B:
██/██/██, Ośrodek ██, Bunkier Zabezpieczeniowy ███
Ze względu na awarię zautomatyzowanego mechanicznego ramienia zostały aktywowane Drugorzędne Czynności Przechowawcze. Do czasu wyprodukowania i zastosowania zastępczego ramienia wykorzystano dwóch pracowników Klasy D. D-4112 i D-4113 byli już w 3 dniu ich procedury Przechowawczej, a powypadkowa analiza psychoanalityczna wskazywało na poważne zaburzenia snu i związany z nimi stres z powodu długotrwałej ekspozycji na SCP-498. W tym czasie zaobserwowano dwóch członków personelu Klasy D odbywających ze sobą konwersacje, choć czytanie z ich ruchu warg okazało się nieskuteczne z powodu charakteru rozmowy.

22:45:06, Zauważono D-4113 naciskającego przycisk drzemki na urządzeniu.

22:56:39, D-4112 zaczyna zauważalnie stawać się coraz bardziej wzburzony, gestykulując w kierunku SCP-498 i D-4113.

22:57:04, D-4113 staje się coraz bardziej agresywny. Wydaje się, że D-4112 próbuje się z nim dogadać.

22:57:50, D-4112 próbuje sięgnąć do urządzenie. D-4113 odpycha D-4112. W tym czasie, obecni na miejscu Strażnicy zauważyli sytuację za pomocą kamery przemysłowej.

22:58:23, SCP-498 nadal nie został zresetowany. Strażnicy decydują się na interwencję.

22:58:45, Widać D-4112 i D-4113 jak krzyczą na siebie, przy czym ten drugi stał dokładnie nad SCP-498. Strażnik ███████ Wilson wchodzi do bunkra bez słuchawek tłumiących hałas, naruszając protokół bezpieczeństwa.

22:58:53, Strażnik Wilson zdaje się kłócić z dwoma pracownikami Klasy D, prawdopodobnie nakazując im zresetowanie urządzenia.

22:59:08, D-4112 ponownie próbuje nacisnąć SCP-498, w którym to momencie zostaje uderzony przez D-4113 i ubezwłasnowolniony.

22:59:12, Strażnik Wilson wyciąga swoją pałkę i przystępuje do walki z D-4113.
Notatka: D-4113 został skazany za zamordowanie swojego dowódcy i kilku innych żołnierzy podczas podróży służbowej w Iraku.

22:59:24, D-4113 wyrywa pałkę Strażnika Wilsona, a następnie zaczyna tłuc nią Strażnika. W tym momencie wchodzi drugi Strażnik ██████ Thomas, wyposażony w słuchawki i swoją broń boczną.

22:59:29, Strażnik Thomas wyciąga swoją boczną broń i strzela dwa razy, pudłując obydwa razy, zanim D-4113 udało się zmniejszył dystans między nimi. Dochodzi do szarpaniny.

22:59:46, Słuchawki Strażnika Thomasa zostają rzucone. Obydwaj pracownicy zaczęli przeżywać silny ból, prawdopodobnie z powodu SCP-498. Nagranie z kamery zaczyna wibrować z powodu naprężeń akustycznych.

23:00:02, Strażnikowi Thomasowi udało się zwiększyć dystans między nim a D-4113 i wystrzelić ze swej broni bocznej. D-4113 zostaje zabity. Strażnik Thomas wydostaje się z bunkra, uszczelniając SCP-498 i znajdujących się w nim ludzi. Pomimo pęknięcia błony bębenkowej, udaje mu się aktywować awaryjny przełącznik Załamania Zabezpieczeń przed zemdleniem.

23:01:56, Kamera przestaje działać z powodu stresu akustycznego.

23:25:58, Z powodu niezwiązanego jednoczesnego naruszenia w Ośrodka ██ zespoły przechowawcze przybyły prawie 25 minut po uruchomieniu alarmu. Po przybyciu na miejsce odkryto, że D-4112 w pewnym momencie przeczołgał się do SCP-498 i aktywował przycisk drzemki. Znaleziono go wielokrotnie naciskającego przycisk, mimo cierpienia z powodu rozerwania błony bębenkowej i krwawienia wewnętrznego.

Raport po incydencie
Wprowadzono nowe protokoły Przechowawcze. U obydwu Strażników ███████ Wilsona i ██████ Thomasa zostało zdiagnozowane pęknięcie bębenków, co spowodowało u nich głuchotę. Strażnik Wilson został podany leczeniu z powodu silnego krwotoku wewnętrznego. Obydwojga Strażników przeklasyfikowano. D-4112 był leczony z powodu ciężkiego krwawienia wewnętrznego, pochwalony za zapobiegnięcie potencjalnego i katastrofalnego przełamania zabezpieczeń i pomyślnie podany terminacji pod koniec miesiąca.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported