SCP-4987
ocena: +2+x
north.jpg

Zmiana położenia północnego bieguna magnetycznego w czasie.

Identyfikator podmiotu: SCP-4987

Klasa podmiotu: Bezpieczne

Specjalne Czynności Przechowawcze: W chwili obecnej nie należy ustanawiać aktywnego przechowywania podmiotu. Utwór "Stand" zespołu R.E.M. nie musi być usunięty z zapisów publicznych, jako że nie jest on zagrożeniem memetycznym. Położenie północnego bieguna magnetycznego musi być dokładnie monitorowane. W przypadku, w którym światowa populacja zbliży się do P4987 należy przeprowadzić Operację Mindful Sustainability.

Opis: SCP-4987 to fenomen, przez który ułożenie dostatecznej ilości tkanki nerwowej jest powiązane z ziemskim polem magnetycznym, powodując wieloczłonową kaskadę depolaryzacji. Efekt ten wymaga wystarczającej ilości osób o dużym stosunku masy mózgu do ciała i dużą ilością istoty szarej. Ze względu na wymaganą ilość osób uważa się, że wystąpienie SCP-4987 jest obecnie niemożliwe.

Badania wykazały, że ludzie i walenie to jedyne zwierzęta będące w stanie wytworzyć ilość tkanki nerwowej, by aktywować ten efekt. Jednakże populacje waleni są mało liczebne, a pomiędzy poszczególnymi stadami brakuje koordynacji. Z tych powodów nawet szlaki migracyjne nie są wystarczające, by aktywować SCP-4987 wyłącznie z pomocą waleni, chociaż ich efekty są zauważalne podczas marca.

Obecne działania monitorujące zakładają śledzenie populacji ludzi i waleni. Obliczono liczbę P4987, oznaczającą minimalną ilość odpowiednio ustawionych ludzi i waleni potrzebną do wywołania SCP-4987. Obecne populacje są poniżej tej wartości, jednakże przewiduje się, że zostanie ona przekroczona do roku 20██.

Pomimo tego, że ta liczba nie została jeszcze osiągnięta, począwszy od 9 stycznia roku 1988 zaczęto obserwować efekty anomalii na północnym biegunie magnetycznym. Tego dnia, amerykański zespół rockowy R.E.M. wypuścił singiel "Stand", który był często puszczany na głównych kanałach radiowych i wciąż pojawia się na stacjach puszczających "college rock". Słowa otwierające utwór sugerują słuchaczowi, by ten wstał i zwrócił się na północ. Piosenka nie ma żadnych anomalnych efektów memetycznych, ale mimo tego, prośba o wykonanie pozornie nieszkodliwego działania, którym było zwrócenie się na północ, spowodowała, że było to dokonywane częściej niż zazwyczaj. Co więcej, postępy komunikacyjne pozwoliły na to, by duże grupy ludzi wspólnie zwracały się na północ jednocześnie. W wyniku fenomenu SCP-4987 lokalizacja północnego bieguna magnetycznego staje się coraz bardziej niestabilna.

Gdy P4987 ludzi i waleni zwróci się w kierunku północy jednocześnie, nastąpi SCP-4987, co spowoduje wieloczłonową kaskadę depolaryzacji, a w konsekwencji odwrócenie pola magnetycznego Ziemi i dezaktywację nerwową, powodując śpiączkę u wszystkich osób patrzących na północ. By temu zapobiec stworzono Operację Mindful Sustainability, z celem przeprowadzania konsekwentnego uboju populacji, by nieprzerwanie ich liczby pozostawały poniżej P4987.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported