SCP-4995
ocena: 0+x

Identyfikator podmiotu: SCP-4995

Klasa podmiotu: Keter

Specjalne Czynności Przechowawcze: Wszelkie rutynowe interakcje z osobami pod wpływem SCP-4995 powinny być wykonywane zdalnie lub przez personel klasy D. Ekspozycja na osoby dotknięte efektem SCP-4995 na okres dłuższy niż 15 minut jest zabroniona; personel przypadkowo narażony wymaga kwarantanny w klatce Faradaya przez co najmniej 14 dni, aż do ustalenia statusu zakażenia. Osoby po wpływem SCP-4995 powinny być trzymane w celach dla humanoidów z wbudowaną klatką Faradaya otrzymywać standardowe udogodnienia dla anomalii humanoidalnych. Należy przeprowadzać na nich regularne badania lekarskie, a na miejscu powinien być obecny dedykowany zespół ratownictwa medycznego, aby reagować na incydenty.

Opis: SCP-4995 jest anomalnym zakaźnym syndromem medycznym. Patogeneza SCP-4995 i jego drogi przenoszenia są słabo poznane, ponieważ nie zaobserwowano żadnego czynnika zakaźnego, ale przebywanie w pobliżu (odległość <10 m) zarażonej osoby jest wystarczające do zakażenia się SCP-4995, na co prawdopodobieństwo rośnie z upływem czasu. Nie wykazano by stosowanie osobistego wyposażenia ochronnego i innych środków ochrony przed zagrożeniem biologicznym wpływało korzystnie na ograniczenie rozprzestrzeniania się SCP-4995.

Głównym objawem infekcji SCP-4995 jest spontaniczne generowanie pieniędzy w przewodzie pokarmowym, oddechowym i moczowym. Pojawiają się w postaci monet o różnych nominałach, przy czym najczęstsze są dolary amerykańskie, euro, funty brytyjskie i chińskie renminbi. Zarejestrowano kwoty od 0,01 do 241,40 dolarów, ze średnią 3 dolarów. Objawy te występują ze zmienną częstotliwością, wahającą się od codziennej do cotygodniowej. Pieniądze produkowane przez SCP-4995 nie mają żadnych anomalnych właściwości. Gdy są wytwarzane w przewodzie pokarmowym, wydalanie odbywa się bez incydentów, ale pojawienie się pieniędzy związanych z SCP-4995 w układzie oddechowym może być śmiertelne i wymaga natychmiastowej interwencji medycznej. Problemy dotyczące układu moczowego są szczególnie niepokojące dla dotkniętych osób, a także wymagają interwencji w celu usunięcia przeszkód.

Około 75% osób dotkniętych SCP-4995 nie odczuwa żadnych zauważalnych objawów poza anomalnym produkowaniem pieniędzy oraz są sklasyfikowani jako Etap 1. Pozostali, klasyfikowani jako Etap 2, są dotknięci różnymi stanami medycznymi i towarzyszącymi im objawami związanymi z dysfunkcją narządów, w tym najczęściej;

  • zastoinową niewydolnością serca
  • idiopatycznnym zwłóknieniem płuc i innymi restrykcyjnymi chorobami płuc
  • zespołami złego żywienia i niedożywieniem
  • przewlekłymi zaburzeniami nerek

Często notowane są również objawy zmęczenia, hipersomni i spowolnienia procesów poznawczych.

Objawy te nie posiadają niezależnych anomalnych właściwości i można je leczyć metodami podobnymi do ich nieanomalnych odpowiedników. Zakażenie się SCP-4995 w Etapie 2 pozostaje jednak stanem postępującym, który prowadzi do śmierci z powodu zaburzenia funkcjonowania jednego narządu lub niewydolności wielonarządowej. Szanse na przeżycie pięciu lat z SCP-4995 w Etapie 2 wynoszą 62% przy idealnych standardach opieki medycznej.

Badania osób na Etapie 1 wykazały statystycznie znaczące zmniejszenie czynności układu sercowo-oddechowego (mierzone za pomocą parametrów życiowych, FEV1/FVC i obwodowego nasycenia tlenem), czynności nerek (mierzone za pomocą eGFR), masy ciała i czujności umysłowej, pomimo niespełnienia progu klinicznego zaburzenia.

Incydent 4995-1: Dnia 09/06/2012 r. wszystkie osoby zainfekowane SCP-4995 zaczęły emitować sygnał WiFi 2,4 GHz. Stwierdzono, że przedłużona ekspozycja na ten sygnał zwiększa ryzyko infekcji SCP-4995, a procedury przechowujące zostały zmienione, aby uwzględnić ekranowanie klatkami Faradaya osób dotkniętych chorobą. Próba uzyskania dostępu do tej sieci przekierowała przeglądarki na stronę zawierającą różne wiadomości o podobnym formacie, ale różniące się zawartością między poszczególnymi osobami. Przykładowe wiadomości na stronie internetowej powiązanej z daną osobą (D-1855000) zostały załączone poniżej.

D-1855000 nie przyznał się do znajomości treści wiadomości, a próby odnalezienia zaangażowanych osób zakończyły się niepowodzeniem.

uber%20%281%29.png
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported