SCP-4999

ocena: +18+x

Site scp-wiki.net.pl cannot be found.


death.png

SCP-4999, około 1973. Zdjęcie zrobione przez profesjonalnego fotografa Gustava Bürgera, trzy minuty przed jego śmiercią.

Specjalne Czynności Przechowawcze: Ze względu na niechęć bądź niemożność SCP-4999 do pojawienia się przed więcej niż jedną osobą w tym samym czasie, w dodatku do późniejszej i natychmiastowej śmierci każdego, kto będzie bezpośrednim świadkiem jego manifestacji, SCP-4999 jest skutecznie samozabezpieczany. Wszelkie doniesienia o manifestacjach SCP-4999 zarejestrowanych przez kamery, zdjęcia itp. należy zbadać, a media skonfiskować do analizy. Wszyscy niebezpośredni świadkowie wśród ludności cywilnej mają zostać poddani działaniu amnestyków.


Opis: SCP-4999 jest humanoidalnym bytem o nieznanym pochodzeniu i usposobieniu. Jego wygląd fizyczny jest zmienny, przy czym ciemna odzież oficjalna była jedyną rzeczą niezmienną między manifestacjami. Ze względu na rzadkość zarejestrowanych manifestacji SCP-4999 i wielce specyficzne warunki, przy których one następują, dostępnych jest niewiele danych dotyczących jego natury lub zamiarów; jednakże jego zachowanie jest takie samo we wszystkich zarejestrowanych obserwacjach.

SCP-4999 zamanifestuje się tylko w obecności jednej samotnej osoby ludzkiej na raz. Do dziś wszystkie zarejestrowane podmioty były w śmiertelnie złym stanie zdrowia, poważnie ranne lub na łożu śmierci, przy czym SCP-4999 pojawia się w pobliżu i w zasięgu wzroku osoby nie później niż 20 minut przed jej śmiercią. SCP-4999 pojawi się wyłącznie, jeśli podmiot jest przytomny i sam. Nie pojawi się, jeżeli podmiot jest w śpiączce, śpi, lub jest nieprzytomny; nie pojawi się również, jeśli podmiot będzie pod opieką, w towarzystwie lub w inny sposób bezpośrednio obserwowany przez inną osobę.

Po manifestacji byt usiądzie bezpośrednio przy łóżku podmiotu, jeśli takie meble są dostępne. Jeśli nie, pozostanie, stojąc lub usiądzie na podłodze/ziemi w dowolnej konfiguracji, która umożliwi mu bezpośredni fizyczny dostęp do podmiotu bez zakłócania spokoju. Po usytuowaniu wyjmie paczkę papierosów z lewej wewnętrznej kieszeni marynarki i zaoferuje jednego podmiotowi. Jeśli podmiot zaakceptuje, SCP-4999 umieści go w jego ustach, wyjmie jednego dla siebie i zapali oba. Jeśli podmiot odmówi, SCP-4999 sam zacznie palić papierosa. Byt nawiąże fizyczny kontakt z podmiotem, zwykle poprzez trzymanie ręki, kładzenie swojej ręki na ręce podmiotu lub położenie swojej ręki na jego ramieniu.

SCP-4999 pozostanie wtedy przy podmiocie, milczący i nieruchomy, dopóki ten nie umrze.

SCP-4999 nie był zaobserwowany, angażując się w żadną inną aktywność lub zachowanie i demanifestuje się natychmiastowo po śmierci podmiotu. Jednakże papieros podmiotu pozostanie, dostarczając jedynego fizycznego dowodu obecności SCP-4999.

Do tej pory nie zaobserwowano, aby jakikolwiek podmiot przestraszył się bytu lub stawiał mu opór, ani nie próbował zaangażować go w rozmowę, pomimo wielu przypadków, podczas których podmioty przyjęły do wiadomości obecność bytu poprzez kontakt wzrokowy, dostosowywanie postawy w celu odwzajemnienia lub ułatwienia dotyku bytu, wybuchanie łzami, zauważając jego obecność lub werbalne dziękowanie bytowi, gdy zaproponowano im papierosa.

Osoby dotknięte SCP-4999 mają wiele wspólnych cech. Badanie zidentyfikowanych podmiotów pokazało, że pojawienie się SCP-4999 jest bardziej prawdopodobne, jeśli osoba:

 • żyje samotnie
 • jest niereligijna
 • jest uboga lub bezdomna
 • posiada historię chorób psychicznych
 • jest weteranem wojennym
 • nie ma historii kryminalnej, lub nigdy nie została skazana za brutalne przestępstwo
 • nie ma obecnie żadnej rodziny przy życiu
 • jest niezamężna, lub nie ma partnera
 • ma niewielką, lub żadną pozycję w swojej społeczności
 • nie posiada żadnych znaczących osiągnięć zawodowych, lub osobistych
 • ma niewiele, lub brak wzajemnie korzystnych relacji interpersonalnych,

lub wykazuje cechy i historię życia, które sprawiły, że jest niewyróżniająca się, anonimowa, zlekceważona lub w inny sposób nieistotna, bądź nienadzwyczajna ze względu na standardy jej społeczeństwa.

Ze względu na dostępne dane wskazujące, że obserwacja podmiotu uniemożliwia jego manifestacje, a także problemy etyczne, żadne testy dotyczące SCP-4999 nie zostały autoryzowane ani podjęte.

Odkrycie: SCP-4999 został odkryty w wyniku jego pojawiającego się statusu jako legendy miejskiej, a nagrania bytu pojawiającego się na kamerach bezpieczeństwa w szpitalach na całym świecie rozpowszechniane były za pośrednictwem Internetu i różnych programów telewizyjnych. Mała kampania dezinformacyjna została rozpoczęta, by utrzymać ten wizerunek, a SCP-4999 został oficjalnie zarejestrowany dnia 27 listopada, 1998.

W latach następujących po klasyfikacji SCP-4999, dodatkowe badania i odsyłanie do relacji o podobnych zjawiskach sugerują, że chociaż konkretne dowody na pojawianie się SCP-4999 stały się bardziej powszechne z powodu pojawienia się technologii fotografii i nagrywania wideo w nowoczesności, pisma i artystyczne przedstawienia postaci o podobnych właściwościach, zachowaniu i podobieństwie fizycznym do SCP-4999 istnieją w historii świata, kulturze i mitologii, a niektóre opisy mają tysiące lat - w niektórych przypadkach poprzedzają cywilizację ludzką.

Obecnie nie wiadomo, w jaki sposób kultury przednowoczesne byłyby w stanie wykryć obecność SCP-4999. Badanie w toku.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported