SCP-500
ocena: +22+x

Identyfikator podmiotu: SCP-500

Klasa podmiotu: Bezpieczne

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-500 musi być przetrzymywany w chłodnym i suchym pomieszczeniu z dala od silnego światła. Dostęp SCP-500 jest dozwolony tylko dla osób o poziomie upoważnienia powyżej 4. Ma to zapobiec niewłaściwemu użyciu obiektu.

Opis: SCP-500 jest małym plastikowym pojemnikiem, który w momencie pisania tego tekstu zawiera czterdzieści siedem (47) czerwonych pigułek. Jedna pigułka po doustnym podaniu w przeciągu dwóch godzin leczy obiekt badawczy ze wszystkich chorób, oczywiście czas działania lekarstwa zależy od ogólnej kondycji obiektu. Pomimo licznych prób, wszystkie wysiłki mające na celu zsyntetyzowanie składnika aktywnego SCP-500 spełzły na niczym.

Notatka dr. Kleina:
Personel SCP poniżej poziomu 3 nie ma dostępu do badań nad SCP-500. To nie jest lekarstwo na kaca. Złap AIDS i wtedy poproś o pozwolenie.

Wniosek 500-1774-k
Dr [500-0022F] zgłasza prośbę o jedną (1) pigułkę SCP-500 do testów z SCP-038. Prośba została rozpatrzona pozytywnie.

Wniosek 500-1862-b
Dr Gears zgłasza prośbę o jedną (1) pigułkę SCP-500 do testów z SCP-914. Prośba została rozpatrzona pozytywnie.

Wniosek 500-2354-f
Dr █████████ zgłasza prośbę o jedną (1) pigułkę SCP-500 do testów z SCP-253. Prośba została rozpatrzona negatywnie.

Wniosek 500-5667-e
Dr Gibbons zgłasza prośbę o dwie (2) pigułki SCP-500 do jego osobistej apteczki. Prośba została rozpatrzona negatywnie.

Dodatek 500-1: Dwie (2) pigułki zostały przeznaczone do użytku z SCP-008. Doświadczenia przeprowadzone na personelu klasy D zainfekowanym przez SCP-008 wykazały, że nawet w najbardziej zaawansowanym stadium choroby podanie jednej pigułki SCP-500 powoduje całkowite wyleczenie. Liczba pigułek wynosi pięćdziesiąt siedem (57) w chwili pisania tego tekstu. - Dr [500-0021D].

Dodatek 500-2: Jedna (1) pigułka została przeznaczona do użytku z SCP-409. SCP-500 było testowane na obiekcie 409-D5 który został wystawiony na działanie SCP-409. Doszło do całkowitego uzdrowienia. Patrz Dodatek 409-1. Liczba pigułek wynosi pięćdziesiąt sześć (56) w chwili pisania tego tekstu. - Dr [500-0021D].

Dodatek 500-4: Prośba 500-1774-e rozpatrzona pozytywnie. Pięć (5) pigułek zostało użytych do badań z SCP-038. Potwierdzone zostało, iż SCP-038 może duplikować SCP-500; jednakże, sukces jakim jest klonowanie pigułek nie jest całkowity. Rozmnożone pigułki są efektowne jedynie w 30% przypadków i szansa na udane leczenie spada wraz z upływem czasu od sklonowania. W 60% przypadków chorób przewlekłych, objawy pozostają, lecz postęp choroby jest zahamowany. Terapia sklonowanymi przez SCP-038 pigułkami zalecana jest dla personelu cierpiącego na nieuleczalne choroby, jako że dostępność SCP-500 jest ekstremalnie mała. Wszystkie pięć (5) użytych próbek SCP-500 udało się odzyskać. Liczba pigułek wynosi pięćdziesiąt sześć (56) w chwili pisania tego tekstu.

Dodatek 500-5: W toku eksperymentów z SCP-038, jedna (1) pigułka została skradziona przez personel. Doniesiono, że złodziejem jest D-██████, zaś pigułka miała "wyleczyć kaca". Sugerowane jest zaostrzenie warunków, na jakich SCP-500 są wypożyczane innym projektom. D-██████ został zlikwidowany. Liczba pigułek wynosi pięćdziesiąt pięć (55) w chwili pisania tego tekstu.

Dodatek 500-6: Jedna (1) pigułka została użyta z SCP-231-4. Liczba pigułek wynosi pięćdziesiąt cztery (54) w chwili pisania tego tekstu.

Dodatek 500-7: Jedna (1) pigułka została użyta do Eksperymentu 447-a. Liczba pigułek wynosi pięćdziesiąt trzy (53) w chwili pisania tego tekstu.

Dodatek 500-8: Jedna (1) pigułka została użyta z SCP-208. Liczba pigułek wynosi pięćdziesiąt dwa (52) w chwili pisania tego tekstu.

Dodatek 500-9: Prośba 500-1862-b została rozpatrzona pozytywnie. Jedna (1) pigułka SCP-500 została umieszczona wewnątrz SCP-914. Rezultatem jest obiekt klasyfikowany jako SCP-427. Liczba pigułek wynosi pięćdziesiąt jeden (51) w chwili pisania tego tekstu.

Dodatek 500-10: Pięć (5) pigułek zostało przeznaczonych do Projektu Olimpia jednakże tylko dwie (2) zostały użyte. Pozostałe trzy (3) będą wkrótce dostarczone. Do czasu dostarczenia liczba pigułek wynosić będzie czterdzieści dziewięć (49).

Dodatek 500-11: Dwie (2) pigułki zostały zużyte na potrzeby Eksperymentu 217-█████-█████. Liczba pigułek wynosi czterdzieści siedem (47) w chwili pisania tego tekstu.

Dodatek 500-12: Prośba o przebadanie SCP-500 pod kątem uzależnienia psychicznego została uznana za błahą i rozpatrzona negatywnie.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported