SCP-5006

ocena: +5+x
4/5006 POZIOM 4/5006
Zastrzeżone
classified-bar.svg
classified-bar.svg
classified-bar.svg
classified-bar.svg
classified-bar.svg
classified-bar.svg
Identyfikator: SCP-5006
Oczekiwane

Specjalne Czynności Przechowawcze: Do czasu przywrócenia właściwego zabezpieczenia SCP-5006, Ośrodek 608 ma być na czas nieokreślony poddany kwarantannie. Zespół Uderzeniowy Echelon1 został wyznaczony do podstawowego zabezpieczenia anomalii oraz utrzymywania kwarantanny Ośrodka 608, poprzez strzelanie do wszystkich osób próbujących opuścić jego teren. Główne cele zabezpieczenia polegają na opracowaniu metody wzmocnienia przestrzeni rzeczywistości otaczającej Ośrodek 608 i potwierdzeniu, że personel stacjonujący w Ośrodku 608 to nieanomalni ludzie, pochodzący z głównej rzeczywistości.

Konstrukt sztucznej inteligencji Fundacji TSATPWTCOTTADC otrzymał upoważnienie Poziomu 4 do systemu monitorowania Ośrodka 608 i obecnie ma za zadanie odkryć z pewnością wynoszącą 99,95% tożsamość SCP-5006-1.

Opis: SCP-5006 to korytarz znajdujący się w Sekcji 2C Ośrodka 608. Przed 7 września 2002 roku, w SCP-5006 znajdowały się biura Dr Alana Danica, Dr Julii Ecker, Młodszego Badacza Adriana Williamsa oraz Starszego Badacza Rafaela Hernandeza. Jednakże, w wyżej wymienionym dniu, wszystkie oryginalne biura zostały poddane spontanicznej demanifestacji. W ich miejsce, na końcu korytarza pojawiło się jedno nieoznakowane biuro. Zostało ono wyposażone w duże drewniane biurko, dwa regały na książki, ekspres do kawy, szafkę na dokumenty, oraz komputer stacjonarny. Na uwagę zasługuje fakt, że pomieszczenie to nie posiada tabliczki znamionowej, jest pozbawione okien, a wzdłuż jego zachodniej ściany znajduje się dwadzieścia gniazdek elektrycznych.

Oryginalne plany Ośrodka 608 pokazują, że SCP-5006 pierwotnie posiadał tylko trzy biura, pomimo faktu, że wspomniana wcześniej czwórka pracowników Fundacji twierdzi, że została wysiedlona przez anomalię.

SCP-5006-1 jest tworem myślokształtnym, który zagnieździł się wśród pracowników Ośrodka 608 oraz sfabrykował własne wspomnienia i historię z Fundacją. Uważa się, że istota ta nie ma wrogich zamiarów, lecz konflikt wywołany jej nagłym powstaniem znacząco zdestabilizował rzeczywistość, o czym świadczą rozbieżności wymienione w Dodatku 5006.1. Obecna tożsamość SCP-5006-1 jest nieznana i odkrycie jej jest uważane za priorytet klasy EKHI.

Dodatek 5006.1: Odkrycie
SCP-5006 został odkryty o godzinie 13:05 Czasu Środkowoamerykańskiego Standardowego przez fundacyjny .aic TSATPWTCOTTADC. Fundacja wykryła liczne rozbieżności pomiędzy aktywnymi systemami monitorowania a globalnymi zasobami, jak również znaczny wzrost poziomu Hume'ów w całym ośrodku. W odpowiedzi, TSATPWTCOTTADC objął Ośrodek bezterminową kwarantanną i ogłosił przełamanie zabezpieczeń.

TSATPWTCOTTADC zgłosił następujące rozbieżności:

  • Biuro na końcu SCP-5006, co sugeruje, że nie jest oryginalną częścią budynku.
  • Dokument dotyczący SCP-5006, sugerując, że został on zmieniony w anomalny sposób lub że SCP-5006 nie jest korytarzem.
  • Okablowanie elektryczne w sekcji 2C, sugerując, że stworzenie SCP-5006 wymagało znacznej ilości elektrycznego prądu.
  • Personel przypisany do biur znajdujących się w Sekcji 2C Ośrodka 608, co sugeruje, że przynajmniej jeden z członków zamanifestował się w tym samym momencie, co biuro znajdujące się obecnie na końcu SCP-5006.

Dodatek 5006.2: Log z Przesłuchania


Dodatek 5006.3: Zapis z monitoringu


Dodatek 5006.4: Zapis z monitoringu


Dodatek 5006.5: Zapis z monitoringu


Dodatek 5006.6: Zapis Czatu


Dodatek 5006.7: Zapis z monitoringu


Dodatek 5006.8: Zapis z monitoringu Incydentu 5006-A

LOGIN
HASŁO

This div is included to facilitate McB's ListPages module on his author page. It is strictly out-of-universe. themightymcb-s-author-page

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported