SCP-5031
ocena: +18+x

NOTATKA: DOKUMENTACJA W TRAKCIE PRZEGLĄDU.

Ten dokument został oflagowany z powodu możliwych problemów metodologicznych. Prosimy mieć świadomość, że poniższe informacje mogą ulec zmianie i mogą zawierać niespójności.


Identyfikator podmiotu: SCP-5031

Klasa podmiotu: Keter

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-5031 ma być przechowywany w hermetycznej żelaznej komorze w Bio-Ośrodku 59. Struktura musi być sprawdzana pod kątem niedoskonałości co dwa tygodnie. Żadne inne interakcje nie są konieczne.

Opis: SCP-5031 jest nierozumną prawie-humanoidalną istotą nieznanego pochodzenia. Kiedy jest bezpośrednio obserwowana, SCP-5031 tymczasowo przestaje istnieć, dopóki obserwator nie przestanie obserwować przestrzeni, którą wcześniej okupował SCP-5031. Ślady jego istnienia (np. ślady zadrapań, ślady krwi) istnieją nadal, gdy SCP-5031 już nie istnieje. Urządzenia wideo i fotograficzne nie rejestrują wyglądu SCP-5031; jednakże obserwowanie cienia SCP-5031 nie powoduje ustania jego istnienia, pozwalając na wnioskowanie o pewnych cechach fizjologicznych na podstawie jego sylwetki:

  • Nienaturalnie mała głowa bez dostrzegalnej szyi
  • Łokcie rozgałęziają się na trzy zestawy dolnych ramion każdy
  • Wydłużony tułów o długości około 1,9 metra1
  • Miednica zakończona półksiężycowatą wypukłością tkanki kostnej z podobną do ostrza dolną krawędzią
  • Lewituje nad ziemią na stałej wysokości 0,5 metra.

SCP-5031 nie ma żadnych potrzeb żywieniowych, niemniej jednak będzie polował i konsumował każdego człowieka lub zwierzę, które napotka, używając swojego zwisającego dolnego ciała do powalenia celów. SCP-5031 nie śpi i jest niezdolny do wyrażania się lub komunikacji werbalnej.


Dodatek: Od 14.02.2018, starszy badacz Stanley Huxtable pełni teraz rolę inspektora HCL dla SCP-5031. Poniżej znajduje się selekcja istotnych korespondencji od SB Huxtable do dyrektora ośrodka Youssefa Mostofi, wyjaśniająca postępy badań.

14.02.2018

WSTĘPNE WRAŻENIA

Nie mam pojęcia, kto to napisał, ale jest wiele rzeczy, które chciałabym mu powiedzieć. Nie jestem fanem porzucania żywej istoty w metalowym pudełku na dziesięć lat, bez względu na to, jak pragmatyczne może to być.

Trudno sobie wyobrazić, że jeszcze dziesięć lat temu takie rzeczy były uważane za normę. Czy słyszeliście kiedyś, żeby coś krzyczało zza dziesięciu cali żelaza przez wiele godzin? Kiedy będę przerabiał swój projekt, przypomnij mi, żebym dodał gdzieś w opisie "anomalną odporność na chrypkę".

Czy mógłbyś użyć swojej magii i namówić chłopaków, żeby doposażyli "komore przechowawczą" w otwór i przedsionek bezpieczeństwa? Chciałbym przeprowadzić kilka testów, które wymagają wystawienia SCP-5031 na pewne bodźce.

08.03.2018

SERIA 1 TESTÓW (DŹWIĘK) - PODSUMOWANIE

Wstęp: Zainstalowaliśmy głośniki w przedsionku komory i odtwarzaliśmy różne albumy z naturalną atmosferą i popularną muzyką. Skłonność SCP-5031 do krzyków posłużyła jako wygodny sposób pomiaru poziomu stresu: 100% oznaczało typowe krzyki (głośność i czas trwania) w ciągu 48 godzin, a 0% - brak krzyków.


Selekcja Poziom stresu
Atmosfera porannego lasu 43%
Atmosfera nadmorskiego raju 48%
Atmosfera głębokiej groty 62%
Najlepsze z Mozarta 13%
Najlepsze z Enyi 18%
Najlepsze z Ben Folds 6%
Najlepsze z Jethro Tull 59%
Najlepsze z KISS 23%Podsumowanie: Skuteczność muzyki w redukcji stresu stopniowo maleje z czasem. Stworzyłem playlistę ulubionej muzyki SCP-5031, która będzie odtwarzana na przemian przez cały czas w komorze podmiotu. Poziom stresu konsekwentnie utrzymuje się w przedziale 15%-25%. Sytuacja wyjściowa odpowiednio dostosowana.

22.03.2018

SERIA 2 TESTÓW (ZABAWA) - PODSUMOWANIE

Test Wynik
Wrzucenie piłeczki softballowej do pomieszczenia. SCP-5031 przeciął piłkę na pół.
Wrzucenie piłki koszykowej do pomieszczenia. SCP-5031 przeciął piłkę na pół.
Wtoczenie kuli do kręgli do pomieszczenia. SCP-5031 wydrapał kilka nacięć na kuli, a następnie przez 20 minut toczył ją po pomieszczeniu tępym końcem ogona. Poziom stresu po zabawie utrzymał się na poziomie <60%.
Wtoczenie kolejnej kuli do kręgli do pomieszczenia. SCP-5031 używał tępej końcówki swojego ogona do odbijania kuli między sobą przez jakiś czas. Poziom stresu po zabawie utrzymał się na poziomie <40%.
Kula do kręgli wyszczerbiła się i nie mogła się już prawidłowo toczyć. (Nieplanowane.) Poziom stresu wzrósł do ~115%.
Zapewnienie zapasowej kuli do kręgli. Poziom stresu spadł z powrotem do ~40%.
Wrzucenie piłki koszykowej do pomieszczenia. SCP-5031 podniósł piłkę i bawił się nią. Poziom stresu utrzymał się na poziomie <20% po grze.Podsumowanie: SCP-5031 zaczął używać rąk do zabawy z piłką do koszykówki, prawdopodobnie w celu uniknięcia przypadkowego jej uszkodzenia. Umiejętności motoryczne porównywalne do niemowlaka. SCP-5031 nadal preferuje kulę do kręgli do "kopania".

05.04.2018

SERIA 3 TESTÓW (POŻYWIENIE) - PODSUMOWANIE

Wstęp: SCP-5031 otrzymał do wyboru dwa potencjalne źródła pożywienia umieszczone na przeciwległych końcach pomieszczenia.


Możliwości Selekcja
Ludzkie zwłoki / Tusza wieprzowa Tusza wieprzowa
Tusza wieprzowa / Tusza kurczaka Tusza wieprzowa
Tusza wieprzowa / Kurczak pieczony Kurczak pieczony
Tuszka kurczaka / Kurczak pieczony Kurczak pieczony
Żywy kurczak / Kurczak pieczony Kurczak pieczony
Indyk pieczony / Kurczak pieczony Żadna (przypuszczalnie nasycony).Podsumowanie: Prawdą jest, że SCP-5031 niekoniecznie musi jeść, ale regularne karmienie go spowodowało wyraźny spadek średniego poziomu stresu. Redukcja stresu wydaje się być proporcjonalna do jakości dostarczanego pożywienia.

Warto również zauważyć, że SCP-5031 woli używać swojego ogona do rozdrabniania i krojenia mięsa na porcje, niż rozrywać je na kawałki zębami lub rękami.

12.04.2018

SERIA 4 TESTÓW (WSPÓŁISTNIENIE) - PODSUMOWANIE

Test 1: SCP-5031 został nakarmiony do syta. Do pomieszczenia wprowadzono żywy podmiot (kurczaka pospolitego).

Rezultat: SCP-5031 obserwował podmiot z odległości przez kilka minut, a następnie z dużą prędkością rzucił w jego kierunku kulę do kręgli. Podmiot został natychmiast zabity. Poziom stresu u SCP-5031 wzrósł drastycznie i natychmiastowo.
Test 2: Kule do kręgli usunięto z pomieszczenia. SCP-5031 został nakarmiony do syta. Do pomieszczenia wprowadzono żywy podmiot (kurczaka pospolitego).

Rezultat: SCP-5031 delikatnie potoczył piłkę do koszykówki w kierunku podmiotu. Piłka lekko uderzyła podmiot. Podmiot zareagował małym okrzykiem i odsunął się. SCP-5031 nie podejmował dalszych działań z podmiotem.
Test 3: SCP-5031 został nakarmiony do syta. Żywemu podmiotowi (klasa D) założono opaskę na oczy, wprowadzono do pomieszczenia i poinstruowano, aby usiadł i potoczył piłkę do koszykówki do przodu, a następnie poczekał, aż wróci i znów ją potoczył.

Rezultat: Podmiot i SCP-5031 z powodzeniem toczyli piłkę między sobą przez kilka minut. SCP-5031 w końcu zrezygnował z aktywności i podszedł do podmiotu. Zgodnie z protokołem bezpieczeństwa, podmiot zdjął opaskę z oczu, aby zakończyć badanie.
Test 4: SCP-5031 został nakarmiony do syta. Żywy podmiot (klasa D) wprowadzony do pomieszczenia i poinstruowany, aby rzucić piłkę tenisową w ścianę, pozwolić jej odbić się rykoszetem za sobą, a następnie złapać i powtórzyć.

Rezultat: SCP-5031 stanął za podmiotem i z powodzeniem zaangażował się w grę w łapanie, naśladując działanie podmiotu polegające na puszczaniu piłki z rykoszetem o ścianę.
Podsumowanie: Zdolności motoryczne SCP-5031 wydają się szybko poprawiać.

16.05.2018

SERIA 5 TESTÓW (SYMBOLE) - PODSUMOWANIE

Wstęp: W ścianie komory SCP-5031 zamontowano pięć wyświetlaczy LCD, każdy z podświetlanym przyciskiem i umieszczonym pod nim dozownikiem żywności.
Test 1: Uruchomione zostały dwie jednostki. Ekran 1 wyświetlał obraz skały. Przycisk wydawał kamienie. Ekran 2 wyświetlał obraz kurczaka pieczonego. Przycisk wydawał kawałki kurczaka.

Rezultat: SCP-5031 przez kilka minut wpatrywał się w obraz kurczaka i w końcu nacisnął przycisk. Kurczak był wydawany tak długo, aż SCP-5031 był usatysfakcjonowany.
Test 2: Ekrany i wydawane materiały zostały zamienione.

Rezultat: SCP-5031 nacisnął przycisk, który nacisnął poprzedniego dnia i otrzymał kamień. Następnie podszedł do drugiego ekranu i nacisnął przycisk, aby otrzymać kurczaka.
Test 3: Ekrany i wydawane materiały były zamieniane z powrotem na swoje pierwotne pozycje i ustawiane na ponowną zamianę w losowych odstępach czasu po pierwszej dystrybucji.

Rezultat: SCP-5031 skierował się bezpośrednio do przycisku znajdującego się obok obrazu kurczaka. Doświadczył pozornego zmieszania po pierwszej wymianie w połowie dystrybucji, ale szybko nauczył się obserwować obrazy.
Test 4: Uruchomione zostały trzy kolejne jednostki (ekrany, przyciski, dozowniki). Cztery jednostki wyświetlały słowo "KAMIEŃ" i wydawały kamienie. Jedna jednostka wyświetlała słowo "KURCZAK" i wydawała kurczaka. Ustawienie miało się zmieniać losowo kilka razy w ciągu następnych dni.

Rezultat: Metodą prób i błędów SCP-5031 ustalił, która jednostka wydawała kurczaka. Następnie SCP-5031 udawał się do jednostki oznaczonej "KURCZAK" za każdym razem, gdy zamieniano ekrany.
Test 5: Wszystkie jednostki poza jedną zostały wyłączone. Na ekranie pojawiło się słowo "KURCZAK". Przed jednostką ustawiono siedem drewnianych klocków, każdy oznaczony jedną z liter w słowie "KURCZAK". Przycisk jednostki został ustawiony tak, aby pozostał niepodświetlony i nieaktywny, dopóki klocki nie zostaną ułożone w odpowiedniej kolejności.

Rezultat: SCP-5031 wyraził widoczną frustrację, wielokrotnie naciskając nieaktywny przycisk i uderzając ogonem w ścianę.
Test 6: Tak samo jak w poprzednim teście, ale na ekranie wyświetlano słowo "KURCZAK" z każdą literą nałożoną na zdjęcie drewnianego klocka.

Rezultat: Po 12 minutach SCP-5031 udało się ułożyć słowo "KURCZAK".
Podsumowanie: Potrafi uczyć się języka, Youssef.

29.08.2018

SERIA 6 TESTÓW (SŁOWNICTWO) - PODSUMOWANIE

Wstęp: SCP-5031 nauczył się używać klocków literowych do tworzenia następujących słów:

Pożywienie
KURCZAK INDYK WIEPRZOWINA
TOFU WOŁOWINA CHLEB
WIĘCEJ SOLI WIĘCEJ PIEPRZU BARDZIEJ GOTOWANE


Muzyka
MOZART ENYA BEN FOLDS
LAS MORZE BIAŁY SZUM
GŁOŚNIEJ CISZEJ CISZA


Zabawa
KOSZYKÓWKA KRĘGLE PIŁKA DO TENNISA
KOT PIES CZŁOWIEK
ROBERT2 STANLEY SAMPodsumowanie: Dzięki zwiększonemu słownictwu i interakcji z ludźmi, SCP-5031 poczynił następujące postępy:

  • Ustalił preferencje żywieniowe i połączenia dań
  • Nauczył się śpiewać (niewerbalnie)
  • Nauczył się żonglować (żonglowanie sześcioma rękami jest czymś godnym uwagi)

05.10.2018

SERIA 7 TESTÓW (AKTYWNOŚCI) - PODSUMOWANIE

Test 1: Wprowadzono do pomieszczenia stół, papier i kredki. Żywy podmiot (D-52125) został poinstruowany, aby zademonstrować rysunek dla SCP-5031.

Rezultat: SCP-5031 nauczył się rysować. Wśród rozpoznawalnych postaci przedstawionych na jego pracach znajdują się D-52125, SCP-5031, kurczak pieczony, kot i ja.
Test 2: Wprowadzono do pomieszczenia pianino. Żywy podmiot (D-52125) został poinstruowany, aby zagrał Chopsticks z zawiązanymi oczami i zaprosił SCP-5031 do wspólnej gry. Podmiot miał czas na wcześniejsze ćwiczenia.

Rezultat: SCP-5031 nauczył się Chopsticks w dwa dni, choć wydawał się bardziej zainteresowany tworzeniem własnej, oryginalnej muzyki (z wokalem). Kompozycje te można uznać za prymitywne według ludzkich standardów.
Test 3: Wprowadzono stojak na przyprawy do pomieszczenia. Żywy podmiot (D-52125) został poinstruowany, by zademonstrować przyprawianie mięs.

Rezultat: SCP-5031 spędził prawie trzy dni na eksperymentowaniu z różnymi kombinacjami jedzenia i przypraw. SCP-5031 ułożył słowa "WIĘCEJ WIĘCEJ WIĘCEJ" z klocków literowych po tym, jak skończył się czosnek w proszku.
Podsumowanie: SCP-5031 zajmuje się sztuką i muzyką tylko wtedy, gdy towarzyszy mu D-52125, ale nie przestaje być pochłonięty przygotowywaniem jedzenia, nawet gdy jest sam.

04.01.2019

SERIA 8 TESTÓW (GOTOWANIE) - PODSUMOWANIE

Wstęp: Podstawowe urządzenia kuchenne zostały zainstalowane w pomieszczeniu.3 Żywy podmiot (D-52125) został poinstruowany, aby zademonstrować przygotowanie kilku różnych przepisów.

Poznane przepisy
Quesadilla Taco Hamburger
Smażony ryż Wołowina po mongolsku Pikantny kurczak Curry
Ciasteczka z kawałkami czekolady Ciasto biszkoptowe z kremem maślanym Krówki
Zupa z małży Stek Makaroniki
Kurczak Adobo Łosoś wędzony ProfiterolkaPodsumowanie: SCP-5031 ma silną alergię na orzeszki ziemne. Powinno to zostać uwzględnione w poprawionych czynnościach przechowawczych. Chciałbym również zauważyć, że SCP-5031 jest obecnie lepszym kucharzem niż przeciętny człowiek i zaczął tworzyć własne przepisy. D-52125 zgłosił się na ochotnika do testowania potraw.

30.06.2019

AKTUALIZACJA

SCP-5031 powiedział swoje pierwsze słowo: "Sól".

Wszyscy jesteśmy niezmiernie dumni.

29.11.2019

TEST KOŃCOWY - PODSUMOWANIE

SCP-5031 miał dwa miesiące na przygotowanie trzydaniowego posiłku, który miał być serwowany w stołówce Bio-Ośrodka 59 dla personelu pracującego podczas Święta Dziękczynienia. Wybrano następujące potrawy:

Pierwsze danie Zupa miso ze słodkich ziemniaków i kurkumy.
Drugie danie Confit z kaczki z polewą z jabłkowego cydru i kompotem żurawinowym w połączeniu z gnocchi z orzecha włoskiego na jarmużu doprawionym solą truflową.
Trzecie danie Kawałek korzennego ciasta maniokowego z lodami waniliowymi i syropem klonowo-orzechowym.SCP-5031 zadebiutował również swoją oryginalną kompozycją Piano Sonata For Six Hands w wykonaniu na żywo transmitowanym z jego komory. Reakcja personelu była przytłaczająco pozytywna. Poziom stresu SCP-5031 wynosi 0%. Testy zakończone sukcesem. Zrewidowana dokumentacja została przekazana do zatwierdzenia.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported