SCP-5034
ocena: +6+x

UWAGA OD FUNDACYJNEGO DEPARTAMENTU NIEPOROZUMIEŃ

Analiza tego pliku potwierdziła, że nie ma on żadnych niecodziennych właściwości. Wszelkie informacje w nim obecne mogą być traktowane jak dosłowne stwierdzenia faktów.

— Eli Forkley, Dyrektor, DoMC


Identyfikator podmiotu: SCP-5034

Klasa podmiotu: Tiamat

Specjalne Czynności Przechowawcze: Ze względu na problemy budżetowe1, uznano, że zabezpieczenie SCP-5034 obecnie nie jest możliwe. Gdy SCP-5034 zostanie odkryty w sklepie z antykami2, Agenci mają za zadanie natychmiastowo udać się do tego sklepu i rozpocząć testy.

W stosunku do SCP-5034 autoryzowane jest użycie standardowego sprzętu testowego. Wszystkie eksperymenty muszą być zatwierdzone przez fundacyjny Komitet ds. Eksperymentacji3.

Opis: SCP-5034 to zbiorowa desygnacja na porcelanową miskę,4 w której znajduje się siedem czerwonych marmurków5.

SCP-5034 składa się z porcelanowej miski i siedmiu czerwonych marmurków znajdujących się w jej środku przez cały czas. Jeśli marmurek zostanie zniszczony lub wyciągnięty z SCP-5034 zniknie, a nowy pojawi się w środku miski. Próby zabezpieczenia marmurków poza SCP-50346 nie powiodły się. Wszelkie próby ingerowania w te marmurki miały skrajnie negatywny wpływ na budżet Fundacji7.

SCP-5034 wykazuje drugorzędny anomalny efekt. Wszystkie osoby, które zaobserwują SCP-5034 będą świadomi tego, że jest porcelanową miską z siedmioma czerwonymi marmurkami w środku, nawet jeśli nie otrzymali wcześniej kontekstu8. Jednakże świadomość ta nie wydaje się bezpośrednio wpływać na informacje pochodne SCP-5034. Dla przykładu osoba obserwująca SCP-5034 będzie świadoma tego, że jest on porcelanową miską, ale osoba obserwująca poszlaki pozostawione przez SCP-5034 nie9.


Dodatek 5034-1 (Log Eksperymentów):

Poniżej znajduje się log wszystkich eksperymentów przeprowadzonych na SCP-503410.

Eksperyment 5034-1

Warunki: Po odkryciu SCP-5034 fundacyjny personel spróbował wyjąć i zabezpieczyć trzy marmurki z miski11.
Rezultaty: Po wyjęciu wszystkie marmurki zniknęły i z powrotem pojawiły się w misce. Zabezpieczenie nie powiodło się12. Poważny wpływ na budżet Fundacji.

Eksperyment 5034-2

Warunki: Po ponownym odkryciu SCP-5034 w sklepie z antykami w Chennai, Indie, fundacyjny personel spróbował wyjąć jeden marmurek z miski i rozbić go za pomocą młota13.
Rezultaty: Po udanym zniszczeniu marmurka z powrotem pojawił się w misce. Zniszczenie nie powiodło się. Poważny wpływ na budżet Fundacji.

Eksperyment 5034-3

Warunki: Po prześledzeniu sprzedaży SCP-5034 za pomocą kilku prywatnych kolekcjonerów, fundacyjny personel spróbował zabezpieczyć jeden z marmurków równocześnie trzymając go w misce.
Rezultaty: Zabezpieczenie udane przez sześć dni. Jednakże siódmego dnia Funkcjonariusz Ochrony wchodzi do przechowalni i przypadkowo wypuszcza marmurek z miski14. Zabezpieczenie nie powiodło się. Poważny wpływ na budżet Fundacji.

Eksperyment 5034-4

Warunki: Po ponownym odkryciu SCP-5034 wszyscy dostępni członkowie fundacyjnego personelu spróbowali rozbić marmurki używając młotów.
Rezultaty: Pięć marmurków zostało z powodzeniem zniszczonych15. Jednakże pojawiły się potem z powrotem w misce. Zniszczenie nie powiodło się.

Eksperyment 5034-5

Warunki: Po ponownym odkryciu SCP-5034 wszyscy dostępni członkowie fundacyjnego personelu16 spróbowali rozbić marmurki używając młotów.
Rezultaty: Sześć marmurków zostało z powodzeniem zniszczonych. Jednakże pojawiły się potem z powrotem w misce. Zniszczenie nie powiodło się17.

Eksperyment 5034-6

Warunki: Po ponownym odkryciu SCP-5034 wszyscy członkowie fundacyjnego personelu spróbowali zniszczyć marmurki za pomocą wszystkich dostępnych narzędzi.

Rezultaty: Wszystkie siedem marmurków zostało z powodzeniem zniszczone. Pojawiły się potem z powrotem w misce18.


Dodatek 5034-2:

Dalsze testy nie są możliwe, jako że fundacyjny budżet zmierza w kierunku bankrupcji19.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported