SCP-5109

SCP-5109
Poziom2
Klasa podmiotu:
bezpieczne
Klasa drugorzędna:
{$secondary-class}
Poziom zakłóceń:
dark
Poziom ryzyka:
znikomy

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-5109 nie może być wypowiadany. Restrykcja ta nie obowiązuje w przypadku nieuchronnego zagrożenia dla życia jego strażnika; w takim przypadku musi być wypowiedziany do kontaktu O5 danego strażnika z użyciem jednokierunkowego nadajnika radiowego. Tożsamości obecnego strażnika SCP-5109 i jego kontaktu O5 są uznawane są za informacje na Poziomie 5: Ściśle Tajne.

Nagrywanie audio SCP-5109 jest zabronione.


Opis: SCP-5109 to poznawczo-lingwistyczny fenomen, zrozumienie i zapamiętanie specyficznego ciągu czterdziestu jeden znaków alfabetu łacińskiego i cyfr arabskich.. Alternatywne nazwy: mem liniowy, izolat poznawczy. W każdym momencie dokładnie jedna osoba może poprawnie rozpoznać i pojąć ten ciąg znaków, czym "zabezpiecza" SCP-5109 w swoim umyśle. Wszystkie inne osoby będą postrzegać wszystkie niedźwiękowe reprezentacje ciągu znaków jako mieszaninę nieznanych, bezsensownych symboli (patrz niżej), nie będą w stanie skupić się na nim na więcej niż kilka sekund i zapomną o nim gdy ich uwaga wygaśnie.

Mimisi.png

SCP-5109. Aberracje ikonograficzne, jeśli obecne, są wynikiem efektu memetycznego podmiotu.

Osoba posiadająca SCP-5109 (dalej określana jako "strażnik") nie będzie w stanie go zapomnieć dopóki nie zostanie przekazany innej osobie. Transmisja zachodzi poprzez wypowiedzenie SCP-5109 na głos, znak po znaku, w obecności lub teleobecności co najmniej jednego innego świadomego bytu. Pierwszy taki byt, który w taki sposób otrzymał SCP-5109 natychmiastowo zapamięta jego znaki, a poprzedni strażnik całkowicie je zapomni. Nie ustalono, czy istnieje limit tego ile razy ktoś może posiadać SCP-5109; Kierownik Sekcji Identyfikacji i Technokryptografii Ośrodka 43 Eileen Veiksaar otrzymała i oddała SCP-5109 około czterdzieści trzy razy w okresie jedenastu lat bez żadnej widocznej konsekwencji.

Podstawowa wiedza, którą dana osoba posiada lub nie o SCP-5109 jest odporna na jego efekty memetyczne. Nowi strażnicy nie będą uważać ciągu znaków za anomalny, chyba że zostaną o tym poinformowani, albo samemu odkryją jego naturę; poprzedni strażnicy nie zapominają o istnieniu SCP-5109 tylko o jego dokładnej treści. Treści tej nie można odkryć w drodze inżynierii wstecznej, a dedukcja nie pozwala na "zgadnięcie" znaków SCP-5109. SCP-5109 jest odciśnięty na świadomości podmiotu wyłącznie drogą słuchową.

Nie ma dowodów sugerujących by SCP-5109 był w stanie samodzielnie podejmować działania lub posiadał świadomość. Nie wpływa na wiedzę swojego gospodarza z wyjątkiem tego, gdzie dotyczy to zapamiętania powiązanego ciągu znaków i sam z siebie nie wykazuje wiedzy. Nie jest wiadome, czy jego fenomen reprezentuje nieodłączną właściwość języków używających alfabetu łacińskiego, nieodłączną właściwość ludzkiej świadomości, nieredukowalną stałą fizyczną, czy celową zmianę rzeczywistości. To, że ciąg znaków ma w języku angielskim swoje znaczenie, [USUNIĘTO], do pewnego stopnia zmniejsza prawdopodobieństwo wszystkich możliwości za wyjątkiem ostatniej.


Dodatek: SCP-5109 po raz pierwszy zwrócił na siebie uwagę Fundacji dnia 08.05.2009 (patrz niżej). Jego naturę ustalono w drodze eksperymentów; jego pochodzenie pozostaje nieznane.

Obecna potrzeba na stworzenie rzetelnych protokołów bezpieczeństwa dla fundacyjnych badań doprowadziły do propozycji złożonej przez Kierownik Veiksaar: eksperymentalne użycie SCP-5109 we wrażliwych projektach badawczych Ośrodka 43. Propozycja Kierownik Veiksaar została zaakceptowana dnia 14.01.2010. Stała się ona de facto strażnikiem SCP-5109, gdy ten nie jest używany, i została autoryzowana do pożyczania go w zależności od przypadku. Ta praktyka została zakończona dnia 27.04.2020, Specjalne Czynności Przechowawcze zostały zmodyfikowane, z Kierownik Veiksaar oddała SCP-5109 Radzie O5.

Rada O5 nie rozważa próśb o udostępnienie SCP-5109. Uzasadnienie takiego stanu rzeczy można znaleźć we fragmentach logu użytkowania z Sieciowej Bazy Danych Ośrodka 43 (43Net), których kopie są załączone poniżej.

43NET: LOGI UŻYCIA SCP-5109 [WYBRANE]
08.05.2009: Podczas rutynowego odnowienia poświadczeń bezpieczeństwa Dr. K Elstrom mówi jej hasło do 43NET przez telefon do technika W. Barkley'a z Identyfikacji i Technokryptografii (I&T). Barkley prosi Dr Elstrom o potwierdzenie jej hasła poprzez powtórzenie go; uważa, że nie jest w stanie. Dr Elstrom prosi Barkley'a by ten powtórzył jej hasło; sprzeciwia się on odnosząc się do protokołów, staje się one wyjątkowo poruszona i domaga się rozmowy z jego przełożonym.
09.05.2009: Śledztwo I&T wykazało anomalną naturę ciągu znaków, który zostaje przeniesiony z Barkley'a do Eileen Veiksaar, Kierownika I&T. Dr Elstrom stwierdza, na co pozwala jej protokół weryfikacyjny MARSTON, że nie pamięta źródła jej poprzedniego hasła. To twierdzenie zostaje potwierdzone.
10.05.2009 — 16.01.2010: Anomalia zostaje sklasyfikowana jako SCP-5109. Podczas ośmiu miesięcy badań ustalono zasady rządzące jego transmisją. Podmiot został przekazany pod nadzór Kierownik Veiksaar, ustalono również system zapisów dla wykorzystywania podmiotu w projektach Ośrodka 43.
28.01.2010 — 29.01.2010: Dr T. Bremmel używa SCP-5109 jako hasło na sieciowej bazie danych. Następnego dnia Sekcja Bezpieczeństwa i Przechowywania (S&C) Ośrodka 43 otrzymuje powiadomienie o przełamaniu zabezpieczeń w biurze Dr. Bremmela. Agenci odkrywają na terminalu Dr. Bremmela karteczkę samoprzylepną z jego loginem i hasłem. Podczas przesłuchania dyscyplinarnego Dr Bremmel wyjawia, że hasło na kartce to nie SCP-5109 ale za to słowo klucz dla S&C. Dr Bremmel zostaje zatrzymany za jego własną prośbą, a jego usunięcie z Ośrodka 43 jest ogłoszone w 43NET.
04.02.2010: Były asystent naukowy Dr. Bremmela, Dr S. Mollins, potrójnie próbuje użyć loginu i hasła z karteczki by uzyskać dostęp do bazy danych Dr. Bremmela z jego własnego terminalu. Po oskarżeniu o nieautoryzowany dostęp do zabezpieczonego miesjca pracy i próbę kradzieży poświadczeń bezpieczeństwa Dr Mollins został wysłany do aresztu w Ośrodku 06-3. Dr Bremmel zwraca SCP-5109 Kierownik Veiksaar, nigdy nie użył podmiotu.
Nie mogłeś po prostu zmyślić do tego jakiegoś hasła, Trevor? [Blank, Dr H.]
Przed próbą ukradnięcia mi pracy musiał pomyśleć, że nie będę już problemem. Lekceważenie regulaminu haseł jest złe; lekceważenie Czynności może być zgubne. [Bremmel, Dr T.]
16.05.2010 — 19.05.2010: Dr E. LeClair używa SCP-5109 jako hasła na jej tablecie. Trzy dni później próbuje naruszyć protokoły przechowawcze SCP-1693 w Sektorze 25. Po zatrzymaniu przyznaje, że prowadziła prywatne badania w celu wyleczenia jej choroby Alzheimera. Ocena od Sekcji Zdrowia i Patologii z Ośrodka 43 wyjawiła, że Dr LeClair cierpi na łagodne zaburzenia poznawcze, szybko przechodzące w łagodną demencję. I&T zgłasza, że w ciągu ostatniego miesiąca z jej terminalu wysłano wiele próśb o zresetowanie hasła. Dr LeClair dobrowolnie oddaje SCP-5109 Kierownik Veiksaar i prosi o amnestycyzację i przejście na opiekę pośrednią. Jej prośby zostały zaakceptowane.
29.05.2010 — 04.08.2010: SCP-5109 jest użyty przez Dr H. Forsythe podczas badań klinicznych mających ustalić, czy podmiot może powodować lub pogarszać zaburzenia poznawcze. Wszystkie wyniki są negatywne, a SCP-5109 jest zwrócony do Kierownik Veiksaar.
26.03.2011 — 17.05.2011: Dr D. Sokolski używa SCP-5109 jako hasło FTP grupy badawczej. Informuje swoich współpracowników by telefonowali do niego po nowe, jednorazowe hasło codziennie przed wrzuceniem ich danych. W rzeczywistości za każdym razem recytował im SCP-5109, prosząc o to, by powtórzyli mu go przed ukończeniem procesu logowania. Po zakończeniu projektu Dr Sokolski tworzy nowe, nieanomalne hasło dla systemu FTP i zwraca SCP-5109 do Kierownik Veiksaar.
12.06.2011: Podczas Konferencji Wszystkich Sekcji Ośrodka 43 Dr Sokolski przedstawia pracę jego grupy badawczej jako swoją własną. Gdy jego współpracownicy protestują, ten kwestionuje ich poświadczenia i prosi o wyrecytowanie jakiegokolwiek z wcześniejszych haseł do FTP, czego oczywiście nie są w stanie dokonać. Przedstawia on następnie wyniki drugiego, tajnego programu badawczego na temat bezpieczeństwa i etycznych implikacji SCP-5109, w pełni opisując powyższe działania, po czym jest natychmiastowo awansowany na Starczego Naukowca w Memetyce i Kontrmemetyce.
Szczerze to dalej go za to szanuję. [McInnis, Dr. A]
16.08.2011 — 18.09.2011: R. Pensak, Kierownik Bezpieczeństwa i Przechowywania Ośrodka 43 używa SCP-5109 jako kod do szafki przechowawczej na rytualne artefakty. Dwa dni przed udowodnieniem, że artefakty były fałszywe zdiagnozowano u niego ostre zapalenie krtani, nie był w stanie zwrócić SCP-5109 Kierownik Veiksaar przez ponad miesiąc.
30.01.2012 — 29.02.2012: Dr L. Lillihammer używa SCP-5109 jako głosowy kod aktywacyjny do adaptacyjnego programu bezpieczeństwa wyprowadzonego z SCP-3355. 29.02.2012 próbuje jak zwykle uruchomić program, ale zauważa, że ten aktywował się samoistnie poprzez stanie się sztuczną inteligencję i natychmiastowo zapomina SCP-5109. Negocjuje oddanie jej go (z użyciem wokodera) w zamian za obietnicę zbudowania robotycznego gospodarza dla programu bezpieczeństwa. Po pełnym wyczyszczeniu i pozbyciu się systemów oraz oddaniu SCP-5109 do Kierownik Veiksaar, Dr Lillihammer informuje S&C Ośrodka 43 o tych wydarzeniach. Wystosowano reprymendę, ale ze względu jej szczerość nie podjęto dalszych działań.
17.11.2014 — 20.11.2014: Dr T. Bremmel używa SCP-5109 w eksperymentalnym systemie bezpieczeństwa. O godzinie 2:42 20.11.2014 zleca S&C Ośrodka 43 zatrzymanie jego dawnego asystenta badawczego Dr. O. Ostray'a za nieautoryzowane wtargnięcie i kradzież materiałów badawczych. Agenci zastają Dr. Ostroy'a w jego pokoju mieszkalnym, a on zaprzecza oskarżeniom Dr. Bremmela. Jednakże po wzmocnionym przesłuchaniu potwierdzono, że Dr Ostroy jest w stanie wyrecytować SCP-5109. Dr Ostroy został oddany do aresztu w Ośrodku 06-3, a SCP-5109 jest oddany Kierownik Veiksaar.
W ogóle tego nie rozumiem. Skąd wiedziałeś, że się złamał i skąd wiedział 5109? [Blank, Dr H.]
Nagrałem 5109 i ustawiłem system bezpieczeństwa tak, że włączył je pierwszej osobie, która weszła bez autoryzacji. Wiedziałem, kiedy to się stało, bo miałem ustawionego 5109 na ekranie blokady w telefonie. Bez powodu obudziłem się w środku nocy, sprawdziłem telefon i zauważyłem, że nie mogłem już zrozumieć znaków. Swoją drogą, nagranie to teraz bzdury i zostanie takie nawet jak znowu dostanę 5109. Bądź tu mądry. [Bremmel, Dr T.]
…w ogóle nie przyszło mi do głowy, że to by tak działało. Nie powinno tak działać. Czemu to tak działa? [Blank, Dr H.]
Harry badaliśmy to przez osiem miesięcy. Najlepszą odpowiedzą jaką mam jest: to tak działa. [Bremmel, Dr T.]
No to moim drugim pytaniem jest, powinniśmy zaktualizować Czynności? Niech strażnik nagra 5109, dla pewności, a nadajnik ukryć? [Blank, Dr. H.]
Absolutnie nie. Strażnik wciąż może głosowo przenieść 5109 chyba, że ktoś wcześniej odsłucha nagrania, z jednej przyczyny przełamania zabezpieczeń zrobimy tym dwie. [McInnis, Dr A.]
…lub więcej. [Blank, Dr. H.]
Masz rację. Musimy zaktualizować Czynności. [McInnis, Dr A.]
01.09.2015 — 08.09.2015: Dr A. Zlatá używa SCP-5109 jako hasło do systemy odzyskiwania informacji. Jest zabity po tym jak błąd planowania skutkował w jego obecności w Placówce Redukcji Ezoterycznej AAF-D Ośrodka 43 podczas kaskadowego przełamania zabezpieczeń dnia 08.09.2015.
19.11.2015: Po 72 dniach całodobowego odszyfrowywania bazy danych Dr. Zlaty, personel I&T nie był w stanie zrekonstruować SCP-5109.
Oczywiście wiedzieliśmy, że część lingwistyczna nie zadziała bez części poznawczej, ale niemniej był to przydatny trening. [Veiksaar, Kierownik E.]
Gdyby tylko ktoś pomyślał o tym, by Adrijan zrobił na przykład nagranie audio. [Blank, Dr H.]
08.09.2016: Kaskadowe przełamanie zabezpieczeń, które zabiło Dr. Zlatę powtarza się tak jak miało to miejsce od 2002 ze względu na anachroniczny materiał przetwarzany w Redukcji Ezoterycznej. Personel Klasy D był w stanie przechwycić Dr. Zlatę i odzyskać od niego SCP-5109 chwilę przed jego drugą śmiercią. SCP-5109 jest zwrócony do Kierownik Veiksaar.
09.09.2016: N. Nascimbeni, Kierownik Sekcji Sprzątania i Konserwacji Ośrodka 43 bierze SCP-5109, by użyć do jako kod dostępu do Placówki Redukcji Ezoterycznej AAF-D. Przy wyjściu z biura Kierownik Veiksaar recytuje podmiot do siebie i natychmiastowo go zapomina.
09.09.2019: SCP-5056-A wykrzykuje ciąg znaków w stronę SCP-5056-B, gdy ten jest pod prysznicem. SCP-5056-B opowiada o tym A. Torosyan, Kierownik Sekcji Sprzątania i Konserwacji Ośrodka 43 przy czym natychmiastowo zapomina ciąg. SCP-5109 jest zwrócony do Kierownik Veiksaar po trzydziestu sześciu miesiącach.
10.09.2019: Użycie SCP-5109 w Ośrodku 43 jest zabronione; Kierownik Veiksaar dalej nadzoruje podmiot, ale może go przekazywać wyłącznie, gdy jest poza terenem Ośrodka.
24.04.2020 — 25.04.2020: Dr W. Howard używa SCP-5109 jako tymczasowy kod dostępu do jego laboratorium w Ośrodku 66. Następnego dnia seria eksplozji niszczy biuro Dr. L. Eastovera i jego kompleks badawczy w Ośrodku 66. Dr Howard jest zatrzymany podczas próby ucieczki z Ośrodka i przesłuchany. Twierdzi, że jest agentem Rebelii Chaosu i użył SCP-5109 jako głosowego klucza aktywacyjnego pięciu powiązanych urządzeń wybuchowych w biurze Dr. Eastovera; dostarczył klucz na odległość telefonując do automatycznej sekretarki Dr. Eastovera. Twierdzi też, że natychmiastowo po tym oddał SCP-5109 drogą telefoniczną Rebelii Chaosu.
26.04.2020: Wyleczenie oparzeń trzeciego stopnia Dr. Eastovera w Ośrodku 66 powiodło się. Dnia 25.04.2020 zasnął on w swoim biurze, został obudzony przez połączenie od Dr. Howarda, a gdy urządzenia wybuchowe się aktywowały był obecny w biurze (pod jego biurkiem). Dr Eastover zwrócił SCP-5109 do Kierownik Veiksaar.
27.04.2020: Kierownik Veiksaar rozkazano oddanie SCP-5109 do Rady Nadzorczej, a ona się zgadza.
01.01.2021: [USUNIĘTO]

Dodatek: Propozycje zlikwidowania SCP-5109 zostały odrzucone, gdyż nie wiadomo, czy pozbycie się jego obecnego strażnika trwale zniszczy anomalię, czy spowoduje manifestację anomalii w innych warunkach — potencjalnie poza zabezpieczeniem, lub uwagą Fundacji.


O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported