SCP-5140
ocena: +9+x

Site scp-wiki.net.pl cannot be found.


mount.png

Mount Everest.


Specjalne Czynności Przechowawcze: Ze względu na ogromne koszty i trudności w bezpiecznym wydobyciu instancji SCP-5140 z Mt. Everest, MFO-Delta-14 "Winter Wonderland" będzie okresowo wchodziła na Everest, w celu zakopania wszystkich instancji SCP-5140 w śniegu. Trwają kampanie mające na celu zaostrzenie praw dotyczących zezwoleń na wspinanie się na Mt. Everest, zarówno od strony nepalskiej, jak i tybetańskiej.

Opis: SCP-5140 odnosi się do liczby zamrożonych ciał rozrzuconych na Mt. Everest, znajdującym się w Himalajach Tybetu. Liczba instancji SCP-5140 jest niejasna, jednak na czas pisania dokumentu przyjmuję się, że jest ich ponad 100, oraz poniżej 200. Instancje SCP-5140 są ektoentropijne; kiedy fizycznie wystawione na ciepło w jakiejkolwiek formie, wliczając ciepło ciała, wchłaniają je bez zwiększania swojej temperatury, która pozostaje w przybliżeniu 10°C (50°F). Proces ten zazwyczaj sprawia, że kontakt fizyczny z instancją SCP-5140 jest śmiertelny. Jeżeli osoba umrze w wyniku kontaktu z instancją SCP-5140, jej zwłoki staną się kolejną instancją SCP-5140.


Dodatek 5140.1

ZAPIS MISJI — 12.11.2015Dodatek 5140.2

AKTUALIZACJA PLIKU — 25.04.2024


O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported