SCP-5153

ocena: +4+x

INFORMACJA OD ADMINISTRACJI BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI I ZAPISÓW

Poniższe dokumenty zostały zarchiwizowane z baz danych Amerykańskiej Inicjatywy Bezpiecznego Przechowywania (ASCI) i Fundacji SCP. Zostały one zachowane dla kontekstu historycznego dotyczącego SCP-5153.

— Maria Jones, Dyrektor, RAISA
08.12.2018

Numer Katalogowy Zagrożenia: ASCI-5153

Poziom Zagrożenia: Czarny

Zabezpieczenie Zagrożenia: W ramach przygotowań do zbliżającego się wydarzenia uderzeniem asteroidy o skali zdolnej do zagłady życia na ziemi, ASCI-2000 ma zostać przygotowany, a cały niezbędny personel należy ewakuować.

Opis Zagrożenia: ASCI-5153 jest dużą asteroidą, która znajduje się na kursie kolizyjnym z Ziemią i uderzy w nią pod koniec czerwca 1908 roku. Przewiduje się, że skutkami tego uderzenia będzie zniszczenie całego życia na Ziemi.

Niech Bóg nam wszystkim pomoże.


Rewizja strony 1/5 z 10.06.1908

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported