SCP-5190
ocena: +2+x

Identyfikator podmiotu: SCP-5190

Klasa podmiotu: Keter

Specjalne Czynności Przechowawcze: Ze względu na jego naturę, uważa się, że SCP-5190 jest samozabezpieczany, w związku z czym nie podlega czynnościom przechowawczym.

Opis: SCP-5190 to kolektywna desygnacja na nieznany, ale nieistotny procent populacji ludzkiej, którzy są pod wpływem fenomenu, który wpływa na ich efekt na świat wokół nich.

Instancje SCP-5190 wywrą mało lub brak znaczącego efektu na świat wokół nich w ciągu ich żyć — i wszystkie społeczne lub środowiskowe zmiany, których dokonają zostaną szybko odwrócone.

Wszystkie instancje SCP-5190 są pod wpływem pomniejszego filtra percepcyjnego, którego efekt sprawia, że są trudniejsi do zauważania, jego siła zwiększa się wraz z ilością innych osób wokół. Jednakże, siła tego filtra redukuje się do niemalże zera, gdy instancja angażuje się w działania, które byłyby uznawane za przestępstwa, lub społecznie nieodpowiednia1.

Pomimo tego, w co wierzy większość instancji SCP-5190, większość ich relacji osobistych dochodzi najwyżej do poziomu znajomego — gdy pod presją, większość osób znających instancje SCP-5190 opisywały je jako lekko przyjemne, ale jednak nieistotne. W 80% przesłuchań przeprowadzonych z osobami zaznajomionymi z instancjami SCP-5190, osoby przesłuchiwane miały znaczące problemy z przypomnieniem sobie w pełni szczegółów takich jak imię, czy wygląd instancji; w pozostałych 20%, nie mogły sobie w ogóle ich przypomnieć.

Po śmierci, wspomnienia o instancji SCP-5190 szybko znikną z umysłów wszystkich osób, które kiedykolwiek ją spotkały. Wszystkie zaobserwowane przypadki skutkowały kompletnym zapomnieniem o instancji po trzech dniach, oprócz niejasnego przeświadczenia, że pytany podmiot zapomniał czegoś mało ważnego.


Dodatek 5190-1: Ze względu na brak zainteresowania ze strony Fundacji, nie ma dalszych informacji o tej anomalii.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported