SCP-524
ocena: +6+x

Identyfikator podmiotu: SCP-524

Klasa podmiotu: Bezpieczne

Specjalne Czynności Przechowawcze: Jako, że obiekt jest z natury łagodny, przewiduje się stosowanie jedynie nieznacznych zabezpieczeń. SCP-524, częściej jednak zwany "Walter", musi być poddawany monitoringowi w celu zapobieżenia przed dokonywaniem przezeń szkód. Kiedy obiekt nie znajduje się pod opieką wyznaczonego pracownika, może przebywać na specjalnym wybiegu, mierzącym około 5 [m] : 5 [m], w którym zainstalowane są sensory informujące aktualnego opiekuna o wszelkich próbach ucieczki obiektu. W związku ze zdolnościami podmiotu nie zaprojektowano dla niego żadnej specyficznej diety.

Opis: SCP-524 to przedstawiciel królika europejskiego. Można go rozpoznać po białym ubarwieniu i czarnych, symetrycznych plamkach na ciele.

SCP-524 wykazuje zdolność do konsumpcji każdego materiału, bez względu na to, czy ogólnie możliwe jest jego spożycie. Obiekt dokonuje konsumpcji w ten sam sposób, co inni przedstawiciele jego gatunku, pomijając fakt, iż spożywać może on nie tylko substancje, które jadalne nie są, ale także te, które mogą być niebezpieczne. Jak dotąd zarejestrowano, iż SCP-524 był w stanie skonsumować drewno, stal, szkło, a nawet kilka kilogramów materiału radioaktywnego. SCP-524 nie wykazuje żadnych negatywnych skutków spożywania jakichkolwiek substancji.

Pomijając oczywisty paradoks, SCP-524 był jednak w stanie w pełni zjeść własne ciało. Spożycie rozpoczęło się od ogona, następnie poprzez tylne odnóża, aż ku głowie. Po zjedzeniu przednich odnóży i karku SCP-524 zdołał w nieznany sposób wywrócić jamę ustną na drugą stronę, umożliwiając sobie zjedzenie własnej głowy. Obiekt uległ dezintegracji. Po około trzydziestu minutach SCP-524 znów pojawił się w pobliżu miejsca, w którym rozpoczął spożycie własnego ciała; niczego mu nie ubyło. Obiekt jest w pełni zdrów.

Dodatek: SCP-524 został odkryty w czasie dłuższej przerwy w dostawie prądu, w sierpniu 20██. Obiekt uszkodził wielką elektrownię, skonsumowawszy kilka reaktorów. Odnaleziony został, kiedy próbował przegryźć jeden z kabli.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported