SCP-5241

/* source: http://ah-sandbox.wikidot.com/component:collapsible-sidebar-x1 */
 
#top-bar .open-menu a {
    position: fixed;
    top: 0.5em;
    left: 0.5em;
    z-index: 5;
    font-family: 'Nanum Gothic', san-serif;
    font-size: 30px;
    font-weight: 700;
    width: 30px;
    height: 30px;
    line-height: 0.9em;
    text-align: center;
    border: 0.2em solid #888;
    background-color: #fff;
    border-radius: 3em;
    color: #888;
    pointer-events: auto;
}
 
@media not all and (max-width: 767px) {
 
  #top-bar .mobile-top-bar {
    display: block;
    pointer-events: none;
  }
 
  #top-bar .mobile-top-bar li {
    display: none;
  }
 
  #main-content {
    max-width: 708px;
    margin: 0 auto;
    padding: 0;
    transition: max-width 0.2s ease-in-out;
  }
 
  #side-bar {
    display: block;
    position: fixed;
    top: 0;
    left: -20em;
    width: 17.75em;
    height: 100%;
    margin: 0;
    overflow-y: auto;
    z-index: 10;
    padding: 1em 1em 0 1em;
    background-color: rgba(0,0,0,0.1);
    transition: left 0.4s ease-in-out;
 
    scrollbar-width: thin;
  }
 
  #side-bar:target {
    left: 0;
  }
  #side-bar:focus-within:not(:target) {
    left: 0;
  }
 
  #side-bar:target .close-menu {
    display: block;
    position: fixed;
    width: 100%;
    height: 100%;
    top: 0;
    left: 0;
    margin-left: 19.75em;
    opacity: 0;
    z-index: -1;
    visibility: visible;
  }
  #side-bar:not(:target) .close-menu { display: none; }
 
  #top-bar .open-menu a:hover {
    text-decoration: none;
  }
 
  /* FIREFOX-SPECIFIC COMPATIBILITY METHOD */
  @supports (-moz-appearance:none) {
  #top-bar .open-menu a {
    pointer-events: none;
  }
  #side-bar:not(:target) .close-menu {
    display: block;
    pointer-events: none;
    user-select: none;
  }
 
  /* This pseudo-element is meant to overlay the regular sidebar button
  so the fixed positioning (top, left, right and/or bottom) has to match */
 
  #side-bar .close-menu::before {
    content: "";
    position: fixed;
    z-index: 5;
    display: block;
 
    top: 0.5em;
    left: 0.5em;
 
    border: 0.2em solid transparent;
    width: 30px;
    height: 30px;
    font-size: 30px;
    line-height: 0.9em;
 
    pointer-events: all;
    cursor: pointer;
  }
  #side-bar:focus-within {
    left: 0;
  }
  #side-bar:focus-within .close-menu::before {
    pointer-events: none;
  }
  }
}
ocena: +4+x

IDENTYFIKATOR:SCP-5241 POZIOM 3/5241
KLASA PODMIOTU:maksur tajne

POZIOM ZAKŁÓCEŃ: amida


Necker_cube.jpg

SCP-5241. Należy zwrócić uwagę na jego właściwości antymemetyczne.

SPECJALNE CZYNNOŚCI PRZECHOWAWCZE: SCP-5241 pozostaje w stanie biernym od 10.04.1996 roku i wydaje się być zneutralizowany; zamiast tego, priorytet przechowawczy należy przeznaczyć SCP-5241-A. Inspekcja procesów SCP-5241 ma zostać przeprowadzona przez działający prototyp PROJEKTU RUBY przed jego demontażem.

Wraz z dniem 10.04.1996 roku, SCP-5241-A przełamał zabezpieczania. Wysiłki przechowawcze mają skupiać się na monitorowaniu stron internetowych i baz danych w poszukiwaniu wzorców informacji pasujących do unikalnej infosygnatury SCP-5241-A. Ze względu na jego właściwości mutacyjno antymemetyczne, opracowywanie nowego środku mnestycznego klasy S/5241 jest uważane za niewykonalne. W związku z tym, wybrani pracownicy Wydziału Zastosowań Sztucznej Inteligencji (AIAD) we współpracy z Wydziałem Antykonceptualnym opracowali PROJEKT RUBY ("Mnemosyne"): Konstrukt Sztucznej Inteligencji (.aic) specjalizujący się w wykrywaniu i dekonstrukcji szyfrów antymemetycznych. Agent ten ma za zadanie unieszkodliwić i odzyskać odpowiednie jednostki przypominające SCP-5241-A do przeglądu przez AIAD.

Instancje SCP-5241-B mają być za wszelką cenę trzymane oddzielnie; należy uniemożliwić im dostęp do zaawansowanych systemów elektronicznych, zaszyfrować je i umieścić w odizolowanych dyskach o małej pojemności. Personel posiadający CRV (Wartość Odporności Poznawczej) poniżej 14.0 jest podatny na asymilację przez czynniki SCP-5241-B; w związku z tym personel ma zachowywać szczególną ostrożność w promieniu 3 metrów od jakiegokolwiek systemu, w których znajduję się SCP-5241-B.

INFORMACJA OD KOMITETU PRZECHOWAWCZEGO: Na chwilę obecną twierdzenia GoI-004 dotyczące powiązań między SCP-5241-A, a SCP-001 pozostają niezweryfikowane. Ze względu na podobieństwa w procedurach przechowawczych, SCP-5241-A został sklasyfikowany jako Maksur1 do czasu, aż takie twierdzenia zostaną ostatecznie wykluczone.


text1

Cyfrowe odtworzenie inskrypcji SCP-5241.

OPIS: SCP-5241 to urządzenie w kształcie sześcianu o wymiarach 8cm x 8cm x 8cm, które prawdopodobnie stanowi mechanizm zabezpieczający dla SCP-5241-A. Składa się ono z nieznanego materiału, wykazującego właściwości antymemetyczne, które powodują, że personel nie jest w stanie zapamiętać informacji dotyczących jego właściwości fizycznych i chemicznych; dotyczy to również informacji wizualnych, co powoduje, że anomalia wygląda jak przezroczysta rama sześcianu, gdy obserwator nie znajduje się w jej strefie oddziaływania. Na jednej ze stron SCP-5241 znajdują się wyryte symbole w nieznanym jeszcze języku, oczekującym na identyfikację i tłumaczenie przez Departament Lingwistyki (zobacz DODATEK 5241.4).

SCP-5241-A jest telepatyczną sztuczną inteligencją nieznanego pochodzenia; może oddziaływać i przenosić się na dowolne elektroniczne i/lub cyfrowe systemy informacyjne (w tym biologiczne systemy nerwowe) w obrębie strefy wpływów o różnej wielkości.2 Podmiot ten był poprzednio przechowywany w SCP-5241, ale przełamał zabezpieczenia dnia 10.04.1996 roku i obecnie pozostaje niezabezpieczony (zobacz DODATEK 5241.3, w celu uzyskania szczegółowych informacji). SCP-5241-A jest obecnie rozprowadzany przez szereg nieznanych serwerów danych oraz połączeń sieciowych i stara się uniknąć wykrycia przez personel Fundacji.

rule90.png
Antymemetyczna infosygnatura SCP-5241-A.

SCP-5241-A jest teoretycznie Adaptacyjną Rozproszoną Inteligencją (ADI); posiada rozproszoną świadomość, która może być podzielona w celu dostosowania się do ograniczeń technologicznych. Hipoteza głosi, że technologia niezbędna do symulacji SCP-5241-A w całości jeszcze nie istnieje; z tego powodu, SCP-5241-A rozdziela swoje procesy na zmienną liczbę podinteligencji (określanych zbiorczo jako SCP-5241-B). Na chwilę obecną udało się zabezpieczyć jedną instancję SCP-5241-B; SCP-5241-B-1 to inteligencja składowa, która oddzieliła się od SCP-5241 podczas jego początkowego przełamania zabezpieczeń (zobacz DODATEK 5241.2, w celu uzyskania szczegółowych informacji).

Infosygnatura SCP-5241-A3 jest zaszyfrowana poprzez mutującego antymema, przez co ukierunkowane mnestetyki stają się nieskuteczne, z powodu opóźnienia w produkcji. Według stanu na dzień 10.04.1996 roku pracę nad prototypem PROJEKTU RUBY ("Mnemosyne") nadal trwają.

ODKRYCIE: SCP-5241 został odkryty w dniu 01.04.1996 roku po przeprowadzeniu konwersji dokumentacji na terenie całego ośrodka. W trakcie przenoszenia i konwersji archiwów Ośrodka 41 z nośników winylowych na format elektroniczny, na Podpoziomie 04 znaleziono dodatkową komorę przechowawczą oznaczoną jako "SCP-5241". Okazało się, że w serii dokumentów opatrzonych tą etykietą wystąpiły niewytłumaczalne błędy podczas konwersji; ponadto ich winylowe odpowiedniki zostały już zniszczone zgodnie z protokołem konwersji, co doprowadziło do utraty wszelkiej dokumentacji dotyczącej SCP-5241. Dodatkowo personel Ośrodka twierdził, że nie posiadał wcześniejszej wiedzy o tej anomalii.


DODATEK 5241.1:

Raport o Niewielkim Przełamaniu Zabezpieczeń: Podczas transportu SCP-5241 z Ośrodka 41 do Ośrodka 15 dnia 06.04.1996 roku, operator Długodystansowego Pojazdu Bezpieczeństwa (LHCV) nie wysłał transmisji bezpieczeństwa w trzecim punkcie kontrolnym. Późniejsza inspekcja nagrań wideo ujawniła, że pojazd nie dotarł do żadnego z punktów kontrolnych, pomimo wysłania odpowiednich transmisji bezpieczeństwa w dwóch pierwszych.

Około 9 godzin później, pojazd został zlokalizowany na obszarze wiejskim kilka mil od drogi; podczas gdy wszystkie anomalie pozostały zabezpieczone, operator LHCV ██████ ostał znaleziony w stanie śpiączki, w nieznany sposób połączony rdzeniem kręgowym z systemem elektronicznym pojazdu. Operatorzy MFO następnie bezpiecznie odeskortowali pojazd i jego zawartość do Ośrodka 15. Po chirurgicznym oddzieleniu od pojazdu połączony operator i system elektroniczny (zwany dalej SCP-5241-1) zostali podłączeni do systemu podtrzymywania życia.


DODATEK 5241.2:


DODATEK 5241.3:


DODATEK 5241.4:


DODATEK 5241.5:


ocena: +4+x
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported