SCP-CAŁKOWITY
/* source: http://ah-sandbox.wikidot.com/component:collapsible-sidebar-x1 */
 
#top-bar .open-menu a {
    position: fixed;
    top: 0.5em;
    left: 0.5em;
    z-index: 5;
    font-family: 'Nanum Gothic', san-serif;
    font-size: 30px;
    font-weight: 700;
    width: 30px;
    height: 30px;
    line-height: 0.9em;
    text-align: center;
    border: 0.2em solid #888;
    background-color: #fff;
    border-radius: 3em;
    color: #888;
    pointer-events: auto;
}
 
@media not all and (max-width: 767px) {
 
  #top-bar .mobile-top-bar {
    display: block;
    pointer-events: none;
  }
 
  #top-bar .mobile-top-bar li {
    display: none;
  }
 
  #main-content {
    max-width: 708px;
    margin: 0 auto;
    padding: 0;
    transition: max-width 0.2s ease-in-out;
  }
 
  #side-bar {
    display: block;
    position: fixed;
    top: 0;
    left: -20em;
    width: 17.75em;
    height: 100%;
    margin: 0;
    overflow-x: hidden;
    overflow-y: auto;
    z-index: 10;
    padding: 1em 1em 0 1em;
    background-color: rgba(0,0,0,0.1);
    transition: left 0.4s ease-in-out;
 
    scrollbar-width: thin;
  }
 
  #side-bar:target {
    left: 0;
  }
  #side-bar:focus-within:not(:target) {
    left: 0;
  }
 
  #side-bar:target .close-menu {
    display: block;
    position: fixed;
    width: 100%;
    height: 100%;
    top: 0;
    left: 0;
    margin-left: 19.75em;
    opacity: 0;
    z-index: -1;
    visibility: visible;
  }
  #side-bar:not(:target) .close-menu { display: none; }
 
  #top-bar .open-menu a:hover {
    text-decoration: none;
  }
 
  /* FIREFOX-SPECIFIC COMPATIBILITY METHOD */
  @supports (-moz-appearance:none) {
  #top-bar .open-menu a {
    pointer-events: none;
  }
  #side-bar:not(:target) .close-menu {
    display: block;
    pointer-events: none;
    user-select: none;
  }
 
  /* This pseudo-element is meant to overlay the regular sidebar button
  so the fixed positioning (top, left, right and/or bottom) has to match */
 
  #side-bar .close-menu::before {
    content: "";
    position: fixed;
    z-index: 5;
    display: block;
 
    top: 0.5em;
    left: 0.5em;
 
    border: 0.2em solid transparent;
    width: 30px;
    height: 30px;
    font-size: 30px;
    line-height: 0.9em;
 
    pointer-events: all;
    cursor: pointer;
  }
  #side-bar:focus-within {
    left: 0;
  }
  #side-bar:focus-within .close-menu::before {
    pointer-events: none;
  }
  }
}

ocena: +6+x

INFORMACJA OD DEPARTAMENTU NIEPOROZUMIEŃ
"Zagrożenie sematyczne to nieformalnie fakt wszechświata, który nie powinien być prawdziwy, ale funkcjonalnie jest. Są one z natury abstrakcyjne i wpływają na sposób, w jaki myślimy i mówimy o otaczającej nas rzeczywistości."."Wprowadzenie do Sematologii" autorstwa S. M. KATZ, ESQ.

Szczególnie kosztownym przykładem jednego z takich faktów jest stwierdzenie: "Działalność "YWTGTSYT" jest całkowicie legalna", które obecnie wymaga od Departamentu Prawnego Fundacji całkowitego przeredagowania teksańskiego prawa korporacyjnego.UWAGA: Zagrożenia biurokratyczne stanowią podgrupę zagrożeń sematycznych dotykających systemów biurokratycznych.. Takie rzeczy są faktami rzeczywistości które zawsze były i zawsze będą prawdziwe. Ale nie powinny być, i wiemy, że nie powinny być. Nie są one częścią rzeczywistości, ponieważ tak mówi rzeczywistość, ale dlatego, że rzeczywistość została rozciągnięta na zewnątrz przez konceptualną naturę samej ekwiwalencji sematycznej. Niestety, nie pozostaje nam nic innego, jak zmienić naszą definicję punktu odniesienia i iść dalej. Celowe wytykanie błędów w symulacji to proszenie się o crash systemu.

Czytając dalej, wiedz, że musisz zaakceptować to, co wszechświat mówi, że jest prawdą, nawet jeśli nie ma to sensu. Jeden dodać jeden nie zawsze równa się dwa.

SCP-całkowity
Poziom∶№
Klasa podmiotu:
wyzwanie
Klasa drugorzędna:
{$secondary-class}
Poziom zakłóceń:
wpływ
Poziom ryzyka:
zmienność

ABSTRACT_RISK

Symboliczny identyfikator reprezentujący "ZMIENNOŚĆ", najwyraźniej wyabstrahowany z oryginalnego poziomu ryzyka SCP-CAŁKOWITY.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA: SCP-CAŁKOWITY musi być identyfikowany sematycznie wyłącznie przy użyciu "poprawnych" identyfikatorów, takich jak "IMIĘ", "BYT", "ISTOTA" i inne. Sugerowanym identyfikatorem jest "SCP-CAŁKOWITY" ze względu na to, że inne są albo nadmiarowe, albo tylko warunkowo "poprawne".

Wiedza o SCP-CAŁKOWITY i jego właściwościach powinna być ograniczona jedynie do niezbędnego personelu, w tym Dr. Placeholder'a i jednego członka Departamentu Nieporozumień, co można wyegzekwować poprzez użycie środków amnezyjnych. Jednakże, w poszczególnych przypadkach Dyrektor Forkley może zezwolić na rozszerzenie zakresu stosowania tego obiektu. Należy pamiętać, że ten PLIK został ściśle zorganizowany w taki sposób, że informacje nieabstrakcyjne dotyczące instancji SCP-CAŁKOWITY i/lub SCP-CAŁKOWITY-CYFRA nie są przekazywane bezpośrednio za pomocą identyfikatorów. Dla jasności, poprawne identyfikatory dla SCP-CAŁKOWITY i SCP-CAŁKOWITY-CYFRA zostały odpowiednio wyróżnione niebieskim i zielonym kolorem. Zachęca się do ewentualnego aktualizowania tego PLIKU, aby zachować zgodność z tymi zasadami.

Instancje SCP-CAŁKOWITY-CYFRA , nie posiadające rozumności, mają znajdować się w Ośrodku 15. Dostęp do takich instancji w celu badania anomalii seminologicznych (vel zagrożeń sematycznych) może być dozwolony dla personelu posiadającego uprawnienia poziomu 4 lub wyższego. W odniesieniu do instancji typu NAUKOWIEC instancje SCP-CAŁKOWITY-CYFRA posiadające rozumność nie muszą być odizolowywane, chyba że ze względu na swoje właściwości lub w inny sposób uniemożliwiają zabezpieczenie SCP-CAŁKOWITY.


WYTŁUMACZENIE: SCP-CAŁKOWITY jest KOMPLEKSEM.Anomalia semiontologiczna (zagrożenie sematyczne) to zakłócenie Semiosfery (medium, przez które wędruje informacja o rzeczywistości, zanim zostanie ona dostrzeżona lub zmierzona), powodujące pozorne podporządkowanie się rzeczywistości jakiemuś nierzeczywistemu aksjomatowi. RYZYKA , który upraszcza "niepoprawne" oznaczenia i klasyfikacje jego samego oraz instancji SCP-CAŁKOWITY-CYFRA. W przypadku, gdy SCP-CAŁKOWITY zostanie "niepoprawnie" oznaczony lub sklasyfikowany za pomocą jakiejkolwiek formy komunikacji semantycznej, identyfikator ten zostaje wyabstrahowany.Abstrakcja: Uogólnienie pojęcia. o jeden Kuil..Kuil jest jednostką miary oznaczającą jeden poziom abstrakcji od rzeczywistości danej sytuacji. Nowy, wyabstrahowany identyfikator jest retroaktywnie włączany do KONSTRUKTU jako "poprawny". Dodatkowo, jego odpowiedni środek komunikacji stanie się instancją SCP-CAŁKOWITY-CYFRA..NAUCZKA.

Konsekwencje działania SCP-CAŁKOWITEGO są następujące:

 • SCP-CAŁKOWITY jest, zawsze był i zawsze będzie identyfikowany przy użyciu nazw, które retroaktywnie spowodował, że są one poprawne pod względem faktycznym, a użycie jakiegokolwiek innego identyfikatora jest uważane za niepoprawne. Dotyczy to również instancji SCP-CAŁKOWITY-CYFRA.
 • Nieprawidłowa identyfikacja SCP-CAŁKOWITY, z perspektywy podsatwowej rzeczywistości, nigdy nie miała miejsca, ze względu na retroaktywne tworzenie obiektywnego faktu. Jednak stan tego pliku wskazuje, że był on wielokrotnie publikowany z błędnymi oznaczeniami, a następnie stawał się instancją SCP-CAŁKOWITY-CYFRA.

Ze względu na swoją tendencję do nadmiarowości użytecznych etykiet i kategoryzacji, SCP-CAŁKOWITY stwarza znaczne trudności nomenklaturowe dla dokumentacji i personelu Ośrodka 15. Ze względu na swoją sematyczną naturę, SCP-CAŁKOWITY wykazuje podobieństwa do zagrożeń memetycznych, a pojedyncza błędna nazwa może doprowadzić do szybkiego rozprzestrzenienia się instancji typu SCP-CAŁKOWITY-CYFRA w całej dokumentacji i przestrzeni Ośrodku 15, powodując awarię systemów plików i potencjalnie powodując kilka innych przełamań zabezpieczeń poprzez uniemożliwienie efektywnej komunikacji.

Inne znane "poprawne" identyfikatory dla SCP-CAŁKOWITY to:

 • "RZECZ"
 • "KONSTRUKT" (w odniesieniu do sematyki)
 • "WYZWANIE" (w odniesieniu do zabezpieczenia)
 • "WPŁYW" (w odniesieniu do potencjalnego zakłócenia)
 • "ZMIENNOŚĆ" (w odniesieniu do bezpośredniego zagrożenia)
 • "RYZYKO", "KOMPLEKS RYZYKA" (w odniesieniu do zjawisk semitologicznych)
 • [OGRANICZONE ZGODNIE Z PROTOKOŁEM [4000-ESHU].ZABRONIONE. (w odniesieniu do elementów narracyjnych i/lub patafizycznych)
 • "PROBLEM" (w odniesieniu do trudności).Patrz ADDYCJA CAŁKOWITA-LITERA.

SCP-CAŁKOWITY-CYFRA jest desygnacją na RZECZY, które są zarówno PRZEDMIOTAMI jak i ISTOTAMI, które posłużyły jako środek przekazu dla nieprawidłowego oznaczenia lub klasyfikacji SCP-CAŁKOWITY. Po przemianie w instancję SCP-CAŁKOWITY-CYFRA, jej identyfikatory są podobnie abstrahowane przez SCP-CAŁKOWITY. Błędne identyfikatory instancji SCP-CAŁKOWITY-CYFRA zostaną wyabstrahowane, ale ich odpowiednie nośniki komunikacji nie stają się kolejnymi instancjami.

Poniżej znajduję się lista wszystkich znanych instancji SCP-CAŁKOWITY-CYFRA.

Poprawny Identyfikator(y) Nieidentyfikujące WYTŁUMACZENIE
"PLIK", "DOSTĘP" (w odniesieniu do czynności), "ŚRODEK BEZPIECZEŃSTWA" (w odniesieniu do czynności), "WYJAŚNIENIE" (w odniesieniu do opisowości), "OGRANICZENIE" (w odniesieniu do ograniczonego dostępu), "WYMAZANE" (w odniesieniu do cenzury), "ADDYCJA" (w odniesieniu do nowej treści), "KWERENDA" (w odniesieniu do gromadzenia wiedzy) Zawiera informacje elektroniczne dotyczące SCP-CAŁKOWITY.
"STRONA", "ARKUSZ" Zawiera informacje fizyczne dotyczące SCP-CAŁKOWITY i jest wykonany z masy celulozowej.
"INSTRUMENT.Nie wiadomo, czy ten identyfikator jest uważany za abstrakcję konwencjonalnego identyfikatora dla INSTRUMENTU, czy też został on sematycznie pomieszany z jego homonimem, instrumentem dętym drewnianym." Zawiera informacje dźwiękowe dotyczące SCP-CAŁKOWITY, użyte podczas KWERENDY.
"EKRAN" Wyświetla informacje elektroniczne i jest podłączony do komputera.
"NAUKOWIEC" lub "BADACZ" czy "INKWIZYTOR" (w odniesieniu do gromadzenia wiedzy.Patrz ADDYCJA CAŁKOWITA-LITERA.) W chwili pisania tego tekstu istnieją trzy takie przypadki. Są to osoby obecnie lub w przeszłości zatrudnione w Ośrodku 15.
"Doktor Placeholder McDoctorate, PhD.", "Dr PhD. McPhD., PhD.", lub dowolna kombinacja co najmniej dwóch składników powyższych nazw, w kolejności od lewej do prawej. Dyrektor Ośrodka 15. Uwaga: instancja jest wyjątkowa, ponieważ poprawiane są tylko nazwy własne rzeczowników lub tytułów. Dr Placeholder nie jest w stanie tego prawnie zmienić, ponieważ jest to obiektywny fakt rzeczywistości.KARA..

Fundacja dowiedziała się o SCP-CAŁKOWITYM dnia 05.05.20██ r., kiedy [WYMAZANE]. ŚMIERTELNIK wypowiedział jego PRAWDZIWE IMIĘ., w wyniku czego Dr Placeholder stał się pierwszym znanym przypadkiem SCP-CAŁKOWITY-CYFRA. Po opublikowaniu pierwszego szkicu PLIKU, próbował przedyskutować jego treść z NAUKOWCEM i odkrył pseudo-memetyczne właściwości SCP-CAŁKOWITY. Dr Placeholder wykorzystał PLIK do poznania mechaniki działania efektu SCP-CAŁKOWITY, a następnie opracował bardziej świadome ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA.


ADDYCJA CAŁKOWITA-LITERA: LOG KWERENDY
INKWIZYTOR: NAUKOWIEC-LITERA
PRZESŁUCHIWANY: Dr Placeholder
SŁOWO WSTĘPNE: Próba przeprowadzenia wywiadu z Dr. Placeholder'em w celu ustalenia natury SCP-CAŁKOWITY. Zakończona z powodu braku zrozumienia przez NAUKOWCA-LITERA ŚRODKÓW BEZPIECZEŃSTWA SCP-CAŁKOWITY. Warto zaznaczyć, iż PLIK użyty w tej KWERENDZIE nie zawierał jeszcze sekcji WYTŁUMACZENIA.
«POCZĄTEK LOGU»
INKWIZYTOR: Doktorze Placeholder, ta KWERENDA jest przeprowadzona dokładnie piętnaście minut po tym jak zaktualizował pan sekcje ŚRODKÓW BEZPIECZEŃSTWA dla SCP-CAŁKOWITY. Chcielibyśmy wiedzieć, co dokładnie do cholery oznacza cokolwiek w tym PLIKU.

Dr PhD.: Ta KWERENDA będzie wyglądała tak samo bezużytecznie w tym PLIKU. Próbowałem już powiedzieć NAUKOWCOM, że nie możesz do [NIEPROFESJONALIZM USUNIĘTY] mówić o tym konkretnie.

INKWIZYTOR: A to dlaczego, jeżeli mogę się spytać?

Dr PhD.: Jakiej części "nie można o tym mówić" nie rozumiesz? Masz przed sobą STRONĘ, prawda?

INKWIZYTOR: To ja jestem INKWIZYTOREM zadającym tutaj pytania.

Dr PhD.: [WYMAZANE], dobra. Widzisz tę listę określeń? Możemy mówić o SCP-CAŁKOWITY używając tylko tych pojęć.

INKWIZYTOR: (INKWIZYTOR analizuje PLIK.) Okej… Więc, jak dowiedziałeś się o RYZYKU?

Dr PhD.: Mogę ci tylko powiedzieć, że znalazłem- (Słychać bolesny jęk.)powiedziałem coś, czego nie powinienem był powiedzieć. Czego nie powinno się nigdy mówić. Nigdy.

INKWIZYTOR: Nie jest to zbytnio pomocne, ale zostanie odnotowane. Czy mógłbyś spróbować w jakiś sposób przekazać to, co robi SCP-CAŁKOWITY , z nieco większą jasnością? Jak najlepiej możesz?

Dr PhD.: (Prycha) Jeśli użyjesz innego słowa do opisu niż to, które znajduje się na liście, zostanie wybrana jakaś ogólna kategoria, do której należy to słowo, i dodane zostanie do listy słowo z tej kategorii.

INKWIZYTOR: …Mów dalej.

Dr PhD.: I zrobi to samo z tobą, poprzez stworzenia dla ciebie twojej własnej listy. Dlatego sugeruje, abyś trzymał się ŚRODKÓW BEZPIECZEŃSTWA.

INKWIZYTOR: Nie jestem pewien, czy dobrze rozumiem. Co z tego, że ta RZECZ przypisze do mnie listę?

Dr PhD.: Bądź [WYMAZANE] ostrożny! Czy nie przeszedłeś odprawy na temat zagrożeń sematycznych? To nie jest tylko lista słów - to lista faktów. Nie da się ich obejść, nie da się ich też cofnąć. Masz szczęście, że na liście znajduje się słowo "RZECZ" bo inaczej do końca życia i od początku czasu nazywalibyśmy Cię BADACZEM.

INKWIZYTOR: Ach… cóż, to dopiero jest PROBLEM,.POMYŁKA. co nie?

Dr PhD.: Co ty nie powiesz.

(Silny powiew wiatru przechodzi przez pomieszczenie.)

Dr PhD.: (Ostry wdech.) Zaraz, ta [WYMAZANE] lista! Ja tego nie napisałem-

INKWIZYTOR: Zaraz, co? Ale PROBLEM to poprawny identyfikator dla SCP-CAŁKOWITY.

Dr PhD.: (Po przerwie następuje pełne rozczarowania westchnienie.) Naprawdę się starałem, INKWIZYTORZE.

INKWIZYTOR: Zaraz, coś mi tu nie gra - dlaczego jestem INKWIZYTOREM?

Dr PhD.: Cokolwiek co przed chwilą powiedziałeś, nie było poprawnym identyfikatorem, dopóki go błędnie nie zidentyfikowałeś. Od lat muszę nazywać Cię NAUKOWCEM-LITERA i wreszcie wiem, dlaczego.

INKWIZYTOR: Czekaj, ale… to nie… to nie powinno być moje imię- Co się do [WYMAZANE] dzieje!?
«KONIEC LOGU»
SŁOWO ZAMYKAJĄCE: Dowody sugerują, że status NAUKOWCA-LITERA jako instancji SCP-CAŁKOWITY-CYFRA został retroaktywnie spowodowany zaniedbaniem ŚRODKÓW BEZPIECZEŃSTWA podczas powyższej KWERENDY. Późniejsza prośba NAUKOWCA-LITERA o zażycie środków amnestycznych została rozpatrzona pozytywnie, pomimo minimalnej przewidywanej skuteczności.

UWAGA: Podczas przeglądania tego pliku wystąpił błąd spowodowany przez zagrożenie semantyczne. Poniższa PARABOLA może nie odpowiadać obiektywnej rzeczywistości.ocena: +6+x
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported