SCP-5243
/* source: http://ah-sandbox.wikidot.com/component:collapsible-sidebar-x1 */
 
#top-bar .open-menu a {
    position: fixed;
    top: 0.5em;
    left: 0.5em;
    z-index: 5;
    font-family: 'Nanum Gothic', san-serif;
    font-size: 30px;
    font-weight: 700;
    width: 30px;
    height: 30px;
    line-height: 0.9em;
    text-align: center;
    border: 0.2em solid #888;
    background-color: #fff;
    border-radius: 3em;
    color: #888;
    pointer-events: auto;
}
 
@media not all and (max-width: 767px) {
 
  #top-bar .mobile-top-bar {
    display: block;
    pointer-events: none;
  }
 
  #top-bar .mobile-top-bar li {
    display: none;
  }
 
  #main-content {
    max-width: 708px;
    margin: 0 auto;
    padding: 0;
    transition: max-width 0.2s ease-in-out;
  }
 
  #side-bar {
    display: block;
    position: fixed;
    top: 0;
    left: -18rem;
    width: 15.25rem;
    height: 100%;
    margin: 0;
    overflow-x: hidden;
    overflow-y: auto;
    z-index: 10;
    padding: 1em 1em 0 1em;
    background-color: rgba(0,0,0,0.1);
    transition: left 0.4s ease-in-out;
 
    scrollbar-width: thin;
  }
 
  #side-bar:target {
    left: 0;
  }
  #side-bar:focus-within:not(:target) {
    left: 0;
  }
 
  #side-bar:target .close-menu {
    display: block;
    position: fixed;
    width: 100%;
    height: 100%;
    top: 0;
    left: 0;
    margin-left: 19.75em;
    opacity: 0;
    z-index: -1;
    visibility: visible;
  }
  #side-bar:not(:target) .close-menu { display: none; }
 
  #top-bar .open-menu a:hover {
    text-decoration: none;
  }
 
  /* FIREFOX-SPECIFIC COMPATIBILITY METHOD */
  @supports (-moz-appearance:none) {
  #top-bar .open-menu a {
    pointer-events: none;
  }
  #side-bar:not(:target) .close-menu {
    display: block;
    pointer-events: none;
    user-select: none;
  }
 
  /* This pseudo-element is meant to overlay the regular sidebar button
  so the fixed positioning (top, left, right and/or bottom) has to match */
 
  #side-bar .close-menu::before {
    content: "";
    position: fixed;
    z-index: 5;
    display: block;
 
    top: 0.5em;
    left: 0.5em;
 
    border: 0.2em solid transparent;
    width: 30px;
    height: 30px;
    font-size: 30px;
    line-height: 0.9em;
 
    pointer-events: all;
    cursor: pointer;
  }
  #side-bar:focus-within {
    left: 0;
  }
  #side-bar:focus-within .close-menu::before {
    pointer-events: none;
  }
  }
}

ocena: +4+x

SCP-5243
Poziom5
Klasa podmiotu:
keter
Klasa drugorzędna:
{$secondary-class}
Poziom zakłóceń:
amida
Poziom ryzyka:
krytyczny

AAFD-1-2.jpg

Placówka Redukcji Ezoterycznej AAF-D, 08.09.2020, zdjęcie wykonane aparatem monochromatycznym

Specjalne Czynności Przechowawcze: Jako że SCP-5243 jest nawracającym katastrofalnym niepowodzeniem zabezpieczeń, "zabezpieczonym" poprzez załagodzenie jego efektów.

Każdego roku, dnia ósmego września w Ośrodku 43 należy podjąć następujące działania:

Działania wyznaczone na dokładne sekundy mają ekstremalnie krótkie okna możliwości wykonania
Czas lokalny Wymagane działanie
06:00:— Personel techniczny i wspomagający musi być w pełni gotowy na przeprowadzanie natychmiastowych napraw i rekonstrukcji aparatury przechowawczej na terenie całego Ośrodka i dla wszystkich obiektów. Wszystkie obiekty podatne na narkozę lub środki uspokajające mają zostać nimi potraktowane.
17:18:22 Dr D. Deering musi zostać poddany egzekucji z użyciem śmiertelnego zastrzyku.
18:00:— Personel nieprzydzielony do żadnych obowiązków przechowawczych musi udać się do ich zakwaterowań.
18:21:13 Personel techniczny i wspomagający musi rozpocząć naprawy i rekonstrukcje wszelakiej aparatury przechowawczej na terenie całego Ośrodka.
18:21:— Dyrektor Ośrodka Dr A. McInnis musi nie odpowiedzieć na telefon na gorącej linii.
18:22:25 Dr H. Blank musi być obecny w swoim przydzielonym laboratorium badawczym, gdzie musi powiedzieć następujące stwierdzenie: "Co to było?"
18:22:34 Dr McInnis musi odpowiedzieć na telefon na gorącej linii.
18:22:— Kierownik Sekcji Sprzątania i Konserwacji (J&M) N. Nascimbeni musi wyjść ze swojego biura i udać się w stronę Placówki Redukcji Ezoterycznej AAF-D.
18:23:41 Kierownik Nascimbeni musi dotrzeć do śluzy powietrznej Placówki AAF-D.
18:24:20 Dr McInnis musi przez telefon zgłosić wystąpienie przełamania zabezpieczeń w AAF-D do Sekcji Bezpieczeństwa i Przechowywania (S&C).
18:24:31 Była Kierowniczka Sekcji Bezpieczeństwa i Przechowywania D. Ibanez musi wyłączyć interkom i wykrzyczeć "Słyszeliście go! Radcliffe, Gwilherm, Mukami, wymarsz!" po odsłuchaniu połączenia od Dr. McInnisa. Gdy wymawia imię danej osoby, musi na nią patrzeć lub wskazywać.
18:24:33 Kierownik Nascimbeni musi wykrzyczeć "Czy ktoś tu jest?" do śluzy powietrznej AAF-D.
18:25:09 Dr U. Okorie musi zapieczętować Celę Przechowawczą CC-AO147 w Sekcji Okultyzmu Stosowanego.
18:25:— Dr W. Wettle musi wyjść z jego przydzielonego laboratorium badawczego i udać się korytarzem na północ.
18:26:01 Dr Wettle musi się z kimś zderzyć.
18:26:35 Kierownik Nascimbeni musi nakazać agentom Gwilherm, Mukami i Radcliffe'owi wejście do AAF-D i włączenie systemu odciążającego nadmiar taumaturgicznego.
18:26:48 Kierownik Nascimbeni musi zamknąć śluzę powietrzną AAF-D po tym, jak aktywuje się alarm integralności strukturalnej, trójka agentów ma dalej pozostać w środku.
18:26:53 Dr L. Lillihammer musi odciąć Sekcję Bezpieczeństwa i Przechowywania z użyciem jej terminalu bezpieczeństwa.

Jeśli wyżej wspomniane osoby nie będą w stanie wypełnić ich obowiązków przechowawczych, ich przydzielone sobowtóry mają ich zastąpić.

Poniżsi pracownicy muszą zginąć:

 • Ambrogi, Romolo
 • Deering, Dr Dougall
 • Del Olmo, Dr Bernabé
 • Gwilherm, Janet
 • Markey, David
 • Mukami, Ana
 • Radcliffe, Stewart
 • Wirth, Dr Reuben
 • Zlatá, Dr Adrijan

Osoby zabite przez nowe wystąpienia SCP-5243 mają zostać dodane do listy.


Opis: SCP-5243 to coroczne kaskadowe przełamanie zabezpieczeń/niestabilna pętla czasowa mająca miejsce w Sekcjach Redukcji Ezoterycznej, Okultyzmu Stosowanego i Bezpieczeństwa i Przechowywania Ośrodka 43. Dramatyczne lokalne zmiany rzeczywistości wskrzeszą a następnie zabiją siedmiu ośmiu dziewięciu martwych pracowników Fundacji i uszkodzą aparaturę przechowawczą na terenie całej placówki.

AAFD-2.jpg

Klatka z nagrania bezpieczeństwa Placówki Redukcji Ezoterycznej AAF-D, 8 września 2012 roku.

Sekcja Bezpieczeństwa i Przechowywania Ośrodka 43 przechowuje łącznie trzydzieści trzy obiekty i byty natury taumaturgicznej. Ich komory przechowawcze są strategicznie umieszczone bezpośrednio nad Sekcją Okultyzmu Stosowanego, gdzie substancje ezoteryczne wytwarzane przez te obiekty — i obiekty im podobne w fundacyjnych placówkach na całym świecie — są badane. Okultyzm Stosowany znajduję się bezpośrednio nad Sekcją Redukcji Ezoterycznej, gdzie wspomniane substancje ezoteryczne są przetwarzane w bezpieczniejsze ścieki przemysłowe. Takie ułożenie pozwalało na to, żeby odpady wydzielane przez obiekty paranormalne przechodziły w dół do Sekcji Okultyzmu Stosowanego, gdzie były zostawały poddane odpowiednim badaniom, a następnie do Redukcji Ezoterycznej gdzie były neutralizowane. Doprowadziło to również do niżej opisanych wydarzeń z dnia 8 września 2002 roku.

Raport Incydentu AAFD-I-117
Data: 08.09.2002 r.
Sporządzający raport: D. Ibanez (Kierowniczka Bezpieczeństwa i Przechowywania)
W konsultacji z: Dr A. McInnis, N. Nascimbeni (Kierownik Sprzątania i Konserwacji), Dr U. Okorie

Streszczenie: O godzinie 18:21 niewykryte emisje z anomalnego obiektu z Sekcji Bezpieczeństwa i Przechowywania przesączyły się poprzez Okultyzm Stosowany do Placówki Redukcji Ezoterycznej AAF-D powodując katastroficzne przeciążenie. Odpływ orficki osiągnął krytyczną rekondycyjność i nastąpiło przełamanie zabezpieczeń.. Odpływ orficki to materiał spektralny. Jego rekondycyjność określa do jakiego stopnia stał się zbyt ezoteryczny, by być przechowywanym w geometrii euklidesowej. Zbiorniki rafinacyjne i przewody utylizacyjne zostały uszkodzone, a reakcja łańcuchowa wydarzeń taumaturgicznych potoczyła się z powrotem przez wszystkie trzy sekcje. Nastąpił chwilowy potok aktywności nadnaturalnych, których większość była kontrchronologiczna, a którego efektami było między innymi:

 • Retroaktywne i niesymetryczne usunięcie wyżej wspomnianego obiektu. Ślady istnienia tego obiektumożna znaleźć w niektórych fundacyjnych dokumentach i zapisach historycznych, ale nie przetrwały żadne wskazówki co do jego natury lub cech charakterystycznych, poza niejasnymi odniesieniami to bytu znanego jako "Niezabezpieczony".
 • Zwiększenie/zmniejszenie liczby widzialnych/namacalnych wymiarów
 • Transfiguracja sprzętu i pracowników
 • Zmiany w spektrum kolorów
 • Recesja skórna
 • Nieliniowy upływ czasu
 • Aparycje bytów pozawymiarowych
 • Odwrócenie grawitacyjne
 • Noogeneza obiektów nieożywionych
 • Synestezja, afajza, glosolalia, ksenolalia
 • Reifikacja lingwistyczna
 • Cielesne wyparowanie
 • Apoteoza
 • Kserostomia

Szczegółowy raport: O godzinie 18:18 dnia 8 września 2002 roku Dyrektor Ośrodka 43 Dr A. McInnis opuścił biuro, by skorzystać ze swojej osobistej łazienki. W związku z tym nie odebrał on połączenia skierowanego na jego gorącą linię o 18:21, połączenie wykonał technik z Sekcji Sprzątania i Konserwacji R. Ambrogi, prosząc o instrukcje postępowania wobec sytuacji w AAF-D (ustalone protokoły w takim przypadku wymagały natychmiastowej aktywacji Systemów Ostrzegania o Przełamaniu Zabezpieczeń Ośrodka 43. Technik Ambrogi albo został niepoprawnie przeszkolony w tym temacie, albo szkolenia zapomniał). Ambrogi spróbował potem aktywować alarm, lecz został trafiony przez wybuch odwróconego odpływu orfickiego i biologicznego.

O 18:22 w AAF-D wybuchło czternaście zbiorników przetwórczych. Dr H. Blank usłyszał wybuchy w swoim laboratorium badawczym, po czym skomentował ten fakt. Pracujący z nim badacz Dr R. Wirth opuścił laboratorium celem ustalenia źródła hałasu.

W tym samym czasie technik z J&M D. Markey z powodzeniem aktywował system alarmowy i zadzwonił do Dr. McInnisa po dalsze instrukcje. Dr McInnis wrócił z łazienki, odebrał zgłoszenie Markey'a i zadzwonił do Sekcji Bezpieczeństwa i Przechowywania Ośrodka 43 nakazując natychmiastową reakcję na wydarzenie. Agent J. Gwilherm odebrała połączenie i puściła je przez interkom. Kierowniczka S&C D. Ibanez wysłała agentów Gwilherm, A. Mukami i S. Radcliffe'a do AAF-D.

Automatycznie wezwany przez system alarmowy Kierownik J&M N. Nascimbeni dotarł do śluzy powietrznej AAF-D wraz z badaczem Wirthem o 18:23. Wirth został wciągnięty do AAF-D przez przezroczystą, pomarańczową mackę i zniknął (Kierownik Nascimbeni nie był w stanie uzasadnić jego działań przez następne sześćdziesiąt sekund). O 18:24 Kierownik Nascimbeni zawołał po wszystkich żywych pracowników, którzy wciąż znajdowali się w AAF-D, a w tym samym czasie technik Markey pojawił się na końcu korytarza prowadzącego do śluzy. Z nieznanych powodów po usłyszeniu głosu Kierownika Nascimbeni, technik Markey przestał biec i się odwrócił. Przeszła po nim fala pary, po czym przewrócił się, a jak spadał, to zmienił się w kolorowe krople. Niewytłumaczalny podmuch powietrza pociągnął te krople w głąb placówki, skąd dało się słyszeć krzyki.

W tym czasie Dr U. Okorie wyszła z komory przechowawczej w Sekcji Okultyzmu Stosowanego i zapieczętowała ją za sobą. Działanie to zapobiegło poważniejszym zniszczeniom w Sekcji Okultyzmu Stosowanego podczas kaskadowego przełamania zabezpieczeń.

Trzech agentów S&C zostało spowolnionych przez spotkanie z Dr. W. Wettle'em w przejściu prowadzącym do AAF-D, w wyniku którego czwórka upadła na podłogę. Dr Wettle uderzył się głową o ziemię i przestał się ruszać. Postępując zgodnie ze standardowymi protokołami, agenci pozostawili go na miejscu i ruszyli dalej w stronę AAF-D.

O 18:25 trzech agentów S&C dotarło do śluzy powietrznej AAF-D po czym naradzili się z Kierownikiem Nascimbeni. Nakazał im aktywowanie systemu odciążającego nadmiar taumaturgiczny na końcu korytarza, po przejściu przez śluzę. Chwilę przed dotarciem do panelu kontrolnego aktywował się alarm integralności strukturalnej AAF-D, a Kierownik Nascimbeni zamknął śluzę za agentami.

Przed tym, jak Dr L. Lillihammer mogła aktywować pieczęcie bezpieczeństwa kaskadowe przełamanie zabezpieczeń, uszkodziło jedną komorę przechowawczą w Sekcji Bezpieczeństwa i Przechowywania. Jeden przechowywany podmiot został unicestwiony (obecnie uważa się, że ten sam obiekt był odpowiedzialny za przełamanie zabezpieczeń).

O 18:26 agenci w AAF-D z powodzeniem aktywowali system odciążający nadmiar taumaturgiczny. W ciągu dwóch minut ezoteryczne materiały w całej placówce zostały spłukane, a kolejni pracownicy S&C zostali wysłani, by odszukać ocalałych. Technik J&M P. Deering został odnaleziony żywy i zabrany do Sekcji Zdrowia i Patologii w celach leczenia. Wszystkich innych pracowników znaleziono znacznie zmienionych i przypuszczalnie martwych. Ich szczątki to między innymi:

 • Odwrócone na drugą stronę zwłoki Technika Ambrogiego;
 • Ludzka postać (w uniformie S&C), której nie dało się zidentyfikować, gdyż została przeobrażona w okaz Cladrastis lutea (strączyn żółty);
 • Wielobarwna ciecz zgodna z tym, jak transformację technika Markey opisywał Kierownik Nascimbeni, w około 50% w formie aerozolu i 50% pokrywających szczątki powyższego podmiotu;
 • "Lina" z rannego materiału biologicznego o średnicy wynoszącej dokładnie dwa milimetry przebiegająca przez całą długość Placówki AAF-D siedemnaście razy;
 • Pięćset siedemdziesiąt dwie naturalnych rozmiarów, fotorealistyczne, dwuwymiarowe reprezentacje agenta Mukami w stanie skrajnego niepokoju;
 • Nieuchronne uczucie "obecności" w łazience na trzecim piętrze doświadczane przez wszystkich pracowników poszukujących ocalałych, które zaniknęło po dwudziestu czterech godzinach.

Po tych poszukiwaniach ogłoszono, że Dr Bernabé Del Olmo zaginął. Ostatnio widziany był podczas przesłuchiwania podmiotu wewnątrz unicestwionej celi przechowawczej. O godzinie 21:14 pomiędzy kafelkami w głównym pokoju kontrolnym AAF-D odkryto nową zaprawę. Badania wykazały, że DNA zgadzało się z Dr. Del Olmo.

Dr Dougall Deering został znaleziony martwy poza placówką AAF-D po zakończeniu powyższych wydarzeń. Zakłada się, że został on tak przestraszony rozmiarem anomalnych efektów występujących w placówce, że doznał ataku serca. Po przełamaniu Dr Wettle został zabrany przez personel Sekcji Zdrowia i Patologii i otrzymał opiekę medyczną ze względu na lekki wstrząs mózgu.

Śledztwo w tej sprawie trwa.

Olmo.jpg

Szczątki Dr. Bernabé Del Olmo (częściowe)

Dnia 8 września każdego roku ma miejsce dokładna powtórka tych wydarzeń. W latach po przełamaniu Placówka AAF-D została kilka razy poddana renowacjom, rekonstrukcjom i kompletnym reorganizacjom. Wyposażenie było modernizowane, instalacje remontowane, a drogi materiałów optymalizowane, by zapewnić stałe bezpieczne działanie. Placówka została nawet zlikwidowana, a jej obowiązki zostały przeniesione do AAF-B i AAF-C. Bez względu na to, SCP-5243 wciąż się pojawia. Na siedem minut każdego roku, cała placówka powraca do jej konfiguracji z roku 2002.. Osoby obecne w AAF-D podczas pojawiania się tych zmian nie odczuwają żadnych negatywnych skutków, jednakże muszą one uważać, aby nie znajdować się w miejscach, w których znajdowała się machineria lub elementy strukturalne, w poprzednich iteracjach placówki.

Wszyscy pracownicy zabici w 2002 i jedna osoba w 2015, powrócą do życia w związku z efektami SCP-5243 sześćdziesiąt sekund przed chwilami ich śmierci. Są to świadome ludzkie byty z materialnymi formami i możliwością oddziaływania na świat, zachowujące się tak, jak w 2002/2015 tak długo, jak otrzymają odpowiedni kontekst. Jeśli im się w jakiś sposób przeszkodzi, możliwe jest, że nie będą w stanie wykonać odpowiednich działań w związku z SCP-5243. Mogą również je przeżyć, co doprowadzi do niepowodzenia zabezpieczeń.


SYTUACYJNY POZIOM UPOWAŻNIENIA 5243-5 JEST WYMAGANY DLA DALSZEGO FRAGMENTU


Dodatek: Raport Incydentu AAFD-I-118
Data: 09/08/2003
Sporządzający raport: D. Ibanez (Kierownik Bezpieczeństwa i Przechowywania)

Streszczenie: Wstępnie wierzono, że z ośmiu pracowników, którzy zginęli dnia 08.09.2002 tylko siedmiu zostało bezpośrednio zabitych z powodu przełamania zabezpieczeń. Uważano, że śmierć Dr. Dougalla Deeringa była osobnym incydentem. Niemniej jednak, gdy anomalia teraz nazywana SCP-5243 pojawiła się ponownie w 2003, wskrzesiła wszystkie osiem osób. Dr Deering zginął wtedy po raz kolejny, w dokładnie ten sam sposób, w który zginął podczas oryginalnego przełamania. Nowo sporządzone Specjalne Czynności Przechowawcze dla podmiotu zawierały zastrzeżenie, by nie przeszkadzać Dr. Deeringowi.

Aktualizacja 08.09.2013: Dr Deering został jak zwykle wskrzeszony przez SCP-5243, ale nie zginął. Kierownik Bezpieczeństwa i Przechowywania D. Ibanez poddała go egzekucji na polecenie Dyrektora McInnisa, by zapobiec możliwym rozłamom osi czasu.

Aktualizacja 08.09.2014: Egzekucja Dr. Deeringa ma teraz odbywać się corocznie i została dodana do Specjalnych Czynności Przechowawczych.

Zwracam uwagę na to, że Kierownik Ibanez oficjalnie zaprotestowała przeciwko bezterminowemu umieszczeniu pozycji Dr. Deeringa w Specjalnych Czynnościach Przechowawczych. Jako wyjaśnienie mogę powiedzieć jedynie, że gdy alternatywne osie czasu stworzone przez SCP-5243 zostaną odtajnione, a wydarzenia, które miały w nich miejsce ujawnione, stanie się oczywistym, dlaczego nie ryzykujemy tworzenia nowych.

Wykonujcie swoje obowiązki, a Dr Deering w pewien sposób wykonuje swoje.

— A.J. McInnis (Dyrektor, Ośrodek 43)

Byłam w tych osiach czasu z panem, sir, nie mam zamiaru przestać przeciwko temu protestować. Znajdźcie sobie nowego kierownika S&C.

— D. Ibanez (Kierowniczka bez przydziału)


Dodatek: Raport Incydentu AAFD-I-119
Data: 08.09.2015
Sporządzający raport: R. Pensak (Kierownik Bezpieczeństwa i Przechowywania)
Adrijan.jpg

Szczątki Dr. Adrijana Zlaty (częściowe)

Streszczenie: Krytyczny błąd harmonogramu. Błąd systemu Sekcji Zatrudnienia i Regulacji skutkował w przydzieleniu Dr. A. Zlaty do nowego pokoju nie w Sekcji Mieszkania i Wyżywienia, ale w Placówce Redukcji Ezoterycznej AAF-D. Takie pokoje oczywiście nie istnieją, a Dr Zlatá błądził po placówce do czasu wystąpienia SCP-5243.

O godzinie 18:25 Dr Zlatá został trafiony przez strumień światła pochodzący z zerwanego paraspektralnego przewodu uziemiającego i zmieniony w czterdzieści siedem połówek cytryny z jasnoróżową skórką i jasnoniebieskim miąższem.

Nie wystąpiły żadne zmiany w osi czasu.

Chciałabym, by ta jebana anomalia nie miała mojego adresu.

Więc nie jest to pierwszy raz, gdy nowi pracownicy zostali niepoprawnie powiadomieni o naszym specjalnym harmonogramie na 8 września, ale jest to pierwszy raz, kiedy było to śmiertelne. Sampi-5243 ma pełne ręce roboty, zajmując się przełamaniem, a przez to, nie może zajmować się losowymi żółtodziobami walającymi się pod nogami, trochę więcej międzysekcyjnej współpracy byłoby bardzo pomocne.

Wiem, że ta sprawa się dość długo ciągnie, ale czy możecie, proszę nie przeszkadzać nam w naszej corocznej eksplozji na magiczne szlamy? Nie wierzę, że to właśnie napisałam.

— D. Ibanez (Kierownik Pościgu i Tłumienia)

Aktualizacja [08.09.2020]: Podczas wszystkich następnych wystąpień SCP-5243 miało również miejsce powyższe wydarzenie. Szczątki Dr. Zlaty, obecnie 282 połówki cytryny, są trzymane w bezpiecznej chłodni w Ośrodku 43. Propozycje, by poddać te szczątki procedurom redukcji ezoterycznej są wstrzymane bezterminowo.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported