SCP-525
ocena: +4+x

Identyfikator podmiotu: SCP-525

Klasa podmiotu: Euclid

Specjalne Czynności Przechowawcze: Poza sytuacjami testowymi wszystkie części składne SCP-525 muszą być przechowywane w oddzielnych, zamkniętych pojemnikach. Więcej niż sześć części SCP-525 nie może być przechowywanych w tym samym pomieszczeniu lub w pojemnikach oddalonych od siebie o mniej niż 15 metrów. Wszystkie aktualnie istniejące składniki SCP-525 są umiejscowione w Ośrodku 23 w skrytkach od ██ do ██.

Tylko personel klasy-D jest uprawniony do obchodzenia się z SCP-525. Wszyscy członkowie personelu nadzorującego muszą nosić okulary ochronne podczas badań.

Opis: SCP-525 składa się z wielu rozłącznych odnóży o długości od 10 do 15 cm. Identyfikacja DNA była niejednoznaczna, ale jak dotąd najbliższym genetycznie gatunkiem był pająk pustelnik brunatny Loxosceles reclusa. Podstawa każdej z nóg kończy się kilkoma haczykami zdolnymi do perforowania mięsa. Obiekt jest pokryty cienkimi włoskami i jest dość łamliwy.

Kiedy jest sam lub w pobliżu mniej niż sześciu innych instancji, SCP-525 jest bezwładny. Kiedy osiem elementów SCP-525 znajdzie się w swoim zasięgu (ok. 0,6 m), nogi będą natychmiastowo pełzły do grupy i złączą się w jedną istotę określaną jako SCP-525-1. Na tym etapie prędkość poruszania się jednostki znacznie wzrasta, a ona sama będzie próbować nawiązać kontakt z najbliższym człowiekiem bądź podobnymi istotami (patrz Dodatek #525-A).

Gdy zostanie znalezione odpowiednie zwierzę, 525-1 wespnie się bezpośrednio w kierunku oka tego zwierzęcia. Ustawi się nad oczodołem, czterema nogami zabezpieczy powiekę, a pozostałymi wyciągnie oko. Pomimo niezwykle szybkich ruchów 525-1 zachowuje on szczególną ostrożność, żeby nie uszkodzić oka podczas wydobywania, [USUNIĘTO] oderwania nerwu wzrokowego i centralnej siatkówki. Kiedy oko zostaje wydobyte z oczodołu, 525-1 dokona jego implantacji do podstawy każdego odnóża. Dokładne zbadanie pokazało, że haczyki w podstawie nóg rozciągają się, skutecznie zagłębiając odnóża w swojej pozycji.

Jeżeli się mu na to pozwoli, 525-1 złoży jaja w oczodole swojego nosiciela przed wyjściem (patrz dokument nr 525-A).

Kiedy jest w posiadaniu oka, 525-1 przestaje być wrogo nastawiony, a jego ruch wydaje się być utrudniony. Co ciekawe 525-1 nie reaguje na bodźce wzrokowe, co może sugerować, że nie używa oka aby widzieć. Autopsja oka szympansa zabranego przez 525-1 i przechowywanego przez okres tygodnia wykazała powstanie [USUNIĘTO]. Z biegiem czasu oko się odwadnia, ostatecznie zmieniając się na ten sam czerwonawy kolor co SCP-525. Po 2-3 tygodniach 525-1 opuści oko i zacznie szukać innego.

Dodatek #525-A: 525 reaguje na większość dużych i średnich ssaków. Gady, ryby i ptaki skutkowały niewielką reakcją. W konfrontacji z Crocodylus acutus 525-1 próbował wydobyć oko, osiągając oślepienie zwierzęcia lecz w żaden inny sposób nie odnosząc sukcesu. Po tym zdarzeniu wszystkie instancje 525 nie reagowały na krokodyle, nawet te nieobecne podczas poprzedniego eksperymentu.

Dokument #525-A: Dziennik obserwacji podmiotu D-1548 po wystawieniu na 525-1. Raport sporządzony przez dr. Weissa z dnia ██.██.20██.

  • 1 Tydzień: D-1548 zostaje poddany pod opiekę personelu medycznego. Czternaście owalnych, nieprzezroczystych, przypominających skrzek jaj odkrytych w mięśniach pozaustrojowych. Trzy zostają usunięte i wysłane do analizy laboratoryjnej. D-1548 zostaje poddany kwarantannie.
  • 2 Tydzień: Rany D-1548 goją się poprawnie. Jaja wykazują marginalny obrzęk. D-1548 nie zgłasza specjalnego dyskomfortu. Jaja przechowywane w laboratorium zostały usunięte.
  • 3 Tydzień: D-1548 narzeka na niewidzialne ciążenie w oczodole. D-1548 żąda lustra w celu sprawdzenia, czy nie dzieje się mu żadna szkoda (wniosek odrzucony). Tkanka mięśniowa zagoiła się, zasłaniając jaja.
  • 4 Tydzień: D-1548 siłą usuwa bandaże i usiłuje rozdrapać swój oczodół; zostaje skutecznie powstrzymany. 24 dni po początkowym zarażeniu oczodół D-1548 wybucha, uwalniając jedenaście w pełni rozwiniętych elementów SCP-525, które zaczynają się łączyć [USUNIĘTO]
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported